Заява про застосування податкової соціальної пільги

In: Статті бухгалтерська тематика 14 Aug 2015

Зразок заяви про застосування податкової соціальної пільги

 

     Працедавцю __________________________________________________
від _________________________________________________________,

 

 ідентифікаційний номер платника податків _________________________

 

     працюючого(ої) ______________________________________________
                                      вказується посада
 

ЗАЯВА
          про застосування податкової соціальної пільги
 

 1. Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у  вигляді
  заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному
  в підпункті ____________________________________________________________
  (посилання на норму, відповідно до якої буде отримуватися пільга)

пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року
N 2755-VI (далі – Податкового кодексу).

 1. Длязастосування  податкової соціальної пільги надаю такі
  документи:

     1)__________________________________________________________;

     2)__________________________________________________________;

     3)__________________________________________________________;

     4)__________________________________________________________;

     5)__________________________________________________________.
                   (назва документа та його реквізити)

     Наведена інформація є достовірною.

 1.    Мені відомо,  що згідно  з  підпунктом  169.2.1  пункту  169.2
  статті 169 Податкового кодексу податкова соціальна пільга застосовується виключно за одним місцем нарахування (виплати) місячного доходу  у  вигляді
  заробітної плати.
 2. У разі застосування податкової соціальної пільги відповідно до підпункту169.1.2  пункту  169.1 статті 169 Податкового кодексу – підтверджую, що чоловік/дружина не користується за своїм місцем праці правом на збільшення межі кратно кількості дітей для застосування податкової соціальної пільги передбаченої підпунктом  169.1.2 ПКУ

 “__” __________  ____ року            ___________________________
        (дата)                                  (підпис)

Підписатись на наші новини


X