fbpx
[get_banners]

Дата визнання витрат відповідно до Податкового кодексу у поточному році

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали податкова тематика 04 Feb 2020

Дата визнання витрат відповідно до податкового кодексу у поточному (2018) році

Починаючи з 2015 року оподатковується прибуток, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства.

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) визначається у Звіті про фінансові результати (форма №2) форма і зміст якого визначені згідно П(С)БО 3.

Фінансовий результат до оподаткування в бухгалтерському обліку формується шляхом визначення різниці між доходами та витратами.

Згідно п.п. 134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ  Об’єктом оподаткування є:

«прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом збільшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

  • зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
  • збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку).

Якщо відповідно до цього розділу передбачено здійснення коригування шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі відбувається:

  • збільшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування (збитку);
  • зменшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку)».

 

У відповідності П(С)БО 16 «Витрати»

Пункти П(С)БО визначення
п.5 Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань.
п.6 Витратами звітного періоду визнаються або зменшення
активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення
власного капіталу  підприємства (за винятком зменшення капіталу
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що
ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
п.7 Витрати визнаються витратами певного періоду  одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо  прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду,  в якому вони були здійснені.

п.8 Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом
кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом
систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді
амортизації) між відповідними звітними періодами

 

 

X