fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 26.09.2016 по 02.10.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 03 Oct 2016 Tags: , , ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 26.09.2016 по 02.10.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Будівництво житла і ПДВ

Податківців запитали, який порядок оподаткування ПДВ операцій з першого постачання житла (об’єктів житлового фонду), якщо генпідрядною організацією виконується комплекс робіт (послуг) по спорудженню житла з матеріалів, придбаних за власний рахунок, після завершення будівництва правоустановчі документи на новозбудоване житло оформлюються на підприємство-замовника, в майбутньому згідно з договорами купівлі – продажу квартир переоформлюються фізичних осіб.

Так, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання.

Перше постачання – це першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника або

  • перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

Отже, перше постачання житла – це операція з передачі права власності (оформлення правовстановлюючих документів) на готове новозбудоване житло до першого власника такого житла, незалежно від джерел фінансування будівництва. Така операція з першого постачання житла підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах.

Операції з подальшого постачання житла звільняються від оподаткування ПДВ.

Операції з поставки послуг по спорудженню житла за рахунок замовника (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) підлягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за правилом першої події.

Так, якщо після завершення будівництва правовстановлюючі документи на новозбудоване житло оформлюються на підприємство-замовника, а пізніше згідно з договорами купівлі-продажу квартир з фізичними особами переоформлюються на таких фізичних осіб, то операцією з першого постачання житла буде вважатися операція оформлення правовстановлюючих документів на замовника. 

Подальше переоформлення права власності на фізичних осіб, в розумінні норм ПКУ, не буде вважатися операцією з першого постачання житла, а тому дана операція буде звільнятися від оподаткування ПДВ.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області, рубрика «БАНЕР», підрубрика «Податкові консультацій», Консультації для юридичних осіб, розміщено 26.09.2016р.

Перевірка правильності нарахування бюджетного відшкодування

Фіскали нагадали, як відбувається перевірка пpaвoміpнocті нарахування бюджетного відшкодування ПДВ.

Так, підставою для бюджетного відшкодування ПДВ є заява платника про повернення суми податку, фактично сплаченої отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, яка відображається у податковій декларації з ПДВ, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ на момент отримання контролюючим органом податкової декларації.

Після цього протягом 30 календарних днiв, що настають за граничним терміном подання такої декларацiї, контролюючий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних.

Контролюючий орган зобов’язаний протягом п’яти робочих днів після закінчення перевірки подати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок iз зазначенням суми, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

У разi наявностi у платника податку податкового боргу бюджетному вiдшкодуванню пiдлягає заявлена сума податку, зменшена на суму такого податкового боргу.

Лист ДФС від 05.09.2016 р. № 29613/7/99-99-12-03-02-17

Індексація заробітної плати при відрядній системі оплати праці

Міністерство соціальної політики повідомило, як індексувати відрядну розцінку в оплаті праці.

Так, при відрядній формі оплати праці базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації вважається місяць підвищення відрядних розцінок.

Якщо відбувається збільшення обсягу виробітку, а відрядна розцінка не змінюється, то базовий місяць при проведенні індексації також не змінюється.

Лист Міністерства соціальної політики України від 26.07.2016 р. № 337/10/136-16

Будуть зміни?

Продовжується процес внесення змін до Податкового кодексу України.

Так, Мінфін на своєму веб-сайті оприлюднив попередню версію пакета змін до податкового законодавства.

Цю версію активно підтримали Американська торгівельна палата, Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу «Фортеця», Європейська бізнес-асоціація, Спілка українських підприємців, а також об’єднання громадських експертів Реанімаційного Пакету Реформ, до складу якого входять провідні дослідницькі центри та громадські організації.

Офіційний веб-портал Міністерства фінансів України, рубрика «Новини та Медіа», розміщено 23.09.2016р.

Оформляємо первинні документи уважно!

Фіскальна служба видала лист, яким рекомендує своїм працівникам здійснювати перевірки суб’єктів господарювання з використанням Методичних рекомендацiй з фiксування в актах перевiрок результатiв вiдпрацювання документально оформлених платниками податкiв нереальних господарських операцiй з товарами.

Лист заслуговує на увагу та детальне вивчення.

Серед іншого фіскальна служба наводить аргументи доказування нереальності господарських операцій.

Наприклад, нереальною господарська операція може бути за такими фактами:

  • неможливiсть здiйснення господарської операцiї з iдентифiкованим товаром у зв’язку iз вiдсутнiстю факту (джерела) його законного введення в обіг
  • незначна кiлькiсть (зокрема, директор i головний бухгалтер в однiй особі) працiвникiв
  • наявнiсть у податковiй накладнiй помилок в кодi товару згiдно з УКТ ЗЕД або в iнших реквiзитах, якi не дозволяють однозначно (належним чином) iдентифiкувати здiйснену операцiю, її змiст (товар, що постачається), перiод, сторони чи суму податкових зобов’язань
  • неукладення договору в письмовiй формi всупереч нормам ст. 208 Цивiльного кодексу України;
  • вiдсутнiсть договору, первинних або iнших документiв (не пiдтвердження документами даних податкової звiтностi чи незабезпечення збереження документiв, пов’язаних з виконанням податкового обов’язку) всупереч нормам п. 44.1 ст. 44 Кодексу чи пп. 16.1.12 п. 16.1 ст. 16 та п. 44.3 ст. 44 Кодексу;
  • вiдсутнiсть обов’язкових реквiзитiв у первинних документах
  • доведений експертизою факт не пiдписання первинного документу особою, що вказана в його реквiзитах
  • вiдсутнiсть повноважень на пiдписання документа
  • невiдповiднiсть фактичних обставин оформлення договору або пiдписання первинного чи iншого документа зазначеним у них даним

Лист Державної фіскальної служби України від 16 травня 2016 року № 16872/7/99-99-14-02-02-17 «Про фіксування в актах перевірок результатів відпрацювання документально оформлених платниками податків нереальних господарських операцій»

Лист ДФС від 16.08.2016 № 17715/6/99-99-15-03-02-15

Дивіденди виплачує юридична особа – платник єдиного податку

Податківці нагадують правила виплати та оподаткування дивідендів.

Так, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи.

Пасивні доходи – це, зокрема, дивіденди.

Ставка податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються, зокрема, у розмірі 18 % – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів.

По дивідендах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств ставка податку встановлена у розмірі 5 %.

Юридична особа, що перебуває на спрощеній системі оподаткування, не являється платником податку на прибуток, а отже доходи у вигляді дивідендів, що виплачуються такою юридичною особою оподатковуються за ставкою 18 %.

Лист ДФСУ від 15.09.2016р. № 20365/10/26-15-13-01-12

Попередня оплата за товар: проводимо через РРО

Податківці надали роз’яснення щодо порядку проведення через РРО попередньої(авансової) оплати за допомогою платіжних систем.

Так, розрахункові операції у разі проведення розрахунків за попередню (авансову) оплату за товар (послугу) проводяться через РРО з зазначенням у касовому чеку “передоплата товарів” або у разі проведенні розрахунків за відстроченим платежем повинні проводитись через РРО з використанням режиму попереднього програмування “погашення кредиту”.

Остаточний розрахунок у готівковій формі та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) за товар (послугу) має бути проведений через РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Лист ГУ ДФС в Одеській області від 22.09.2016 року №2094/10/15-32-14-06-08

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

X