fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 23.10.2017 по 29.10.2017 Рубрика “Податки і облік”

In: Дайджести новин законодавства і практики 30 Oct 2017 Tags: ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 23.10.2017 по 29.10.2017

Рубрика “Податки і облік”

 

Нацбанк підвищив облікову ставку до 13,5 %

Згідно рішення Правління Нацбанку України від 26.10.2017 №688-рш з 27.10.2017 облікова ставка становить 13,5 % (до 27.10.2017 становила 12,5%).

За матеріалами Національного банку України

 

Закон про вдосконалення бухобліку та фінзвітності підписано

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України від 05.10.2017 №2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень), який маємо надію, покращить бізнес середовище.

Законом передбачено включення частини засадничих положень нової Директиви 2013/34/ЄС до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». У подальшому виконання вимог Директиви 2013/34/ЄС планується забезпечувати поступово шляхом розробки, прийняття та впровадження нормативно-правових актів — насамперед внесення змін до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Передбачається, що закон набере чинності з 1 січня 2018 року (крім аб. 6 і 7 п. 12 розділу І, які стосуються оприлюднення фінзвітності. Вони наберуть чинності з 1 січня 2019 року).

 

Процедуру надання Мінфіном узагальнюючих податкових консультацій всетаки встановлено

У Мін’юсті України 13.10.2017 за № 1266/31134 зареєстровано наказ Мінфіну України, яким затверджено Порядок надання узагальнюючих податкових консультацій.

Наказом передбачено, що ДФС України щокварталу, не пізніше 5 числа місяця, що настає за кожним календарним кварталом, надаватиме Мінфіну України узагальнену інформацію про результати практичного застосування законодавства з питань оподаткування, з питань сплати ЄСВ разом із пропозиціями щодо необхідності надання узагальнюючих податкових консультацій. Затверджені Мінфіном консультації оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінфіну протягом 5 календарних днів з дня їх надання.

Узагальнююча податкова консультації не є нормативно-правовим актом та є чинною до моменту визнання наказу Мінфіну про її затвердження таким, що втратив чинність, або скасування судом такого наказу Мінфіну.

Протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішенням суду про скасування наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації Мінфін з урахуванням висновків суду опубліковує нову узагальнюючу податкову консультацію.

Не може бути притягнуто до відповідальності, в тому числі фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

Узагальнюючі податкові консультації надаються:

 • за результатами періодичного узагальнення індивідуальних податкових консультацій, наданих контролюючими органами платникам податків;
 • у разі наявності обставин, що свідчать про неоднозначність окремих норм законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Наказ Мінфіну України від 27.09.2017 № 811

 

Сканкопії документів підтвердження реальності здійснення операції по податкових накладних слід відправляти керуючись певними рекомендаціями

Фіскали нагадують: для підтвердження реальності здійснення операції (при зупиненні реєстрації в ЄРПН ПН/РК) пояснення надаються тільки в електронному вигляді у формі Повідомлення.

До такого Повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків у форматі PDF (розмір кожного додатку не більше 2 МБ).

Рекомендується встановлювати роздільну здатність сканування документів скануючого пристрою на рівні, який забезпечить розмір файлу сканованої копії не менше ніж 100 КБ.

Приклад зміни роздільної здатності сканування:

http://zp.sfs.gov.ua/data/material/000/236/313795/scan.jpg

За матеріалами ГУ ДФС у Запорізькій області

 

Зобов’язання ПДВ при імпорті товарів,

що використовуються у негосподарській діяльності таки виникає

Якщо платник податку використовує товари в негосподарській діяльності, які попередньо були ввезені на територію України, тоді потрібно нарахувати ПЗ з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ПКУ (для товарів, що були попередньо ввезені платником податку на митну територію України – виходячи з їх контрактної вартості)

Лист ГУ ДФСУ від 23.10.2017 №2336/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Дивіться відео на тему:

Яке відобразити експорт послуг в бухгалтерському обліку?

 

Виплата роялті загальноподатником – не є витратами

Фіскали трактують: фізична особа — підприємець, що застосовує загальну систему оподаткування має право віднести до складу витрат виключно витрати, визначені п. 177.4 ст. 177 ПКУ.

До зазначених витрат, зокрема, належать:

 • витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 ПКУ);
 • інші витрати, до складу яких включаються витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в пп. 177.4.1 — 177.4.3 п.177.4 ст. 177 ПКУ, до яких належать витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг

Встановлений чинним податковим законодавством перелік витрат не містить витрати, понесені у зв’язку зі сплатою роялті.

Лист ДФС України від 18.10.2017 № 2278/Д/99-99-13-01-02-14/ІПК

 

Помилка в уточнюючому розрахунку з ПДВ – подаємо уточнений на уточнений

Виправлення помилок, що допущені при заповненні уточнюючого розрахунку з ПДВ, здійснюється виключно шляхом подання нового уточнюючого розрахунку з урахуванням показників попереднього уточнюючого розрахунку.

Спеціальних правил щодо виправлення помилок в уточнюючому розрахунку ПКУ на відміну від виправлення виявлених помилок в податковій декларації не встановлено.

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 

Дивіться відео на тему:

Помилково не включена до декларації з ПДВ податкова накладна. Що робити?

 

Після інвентаризації встановлено нестачу/надлишок готівки в касі.

Як правильно це оформити?

Для проведення інвентаризації каси, з метою контролю за схоронністю готівкових коштів, яка здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів згідно з додатком 7 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004  № 637.

Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо.

Акт складається в двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою (один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства, другий — залишається у матеріально відповідальної особи).

Інвентаризація кас проводиться у строки, встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі.

Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку.

Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі.

При застосуванні підприємством у розрахунках РРО звіряється сума наявної готівки на місці проведення касиром розрахунку із сумою, зазначеною в звіті РРО (в РК та КОРО).

При виявленні під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з’ясовуються обставини їх виникнення. Сума нестачі відшкодовується відповідно до законодавства України, а надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід відповідного підприємства.

За матеріалами ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Втратили касовий чек – друкувати дублікат не потрібно

Друкування дублікату фіскального касового чеку при його втраті функціями РРО та нормами чинного законодавства не передбачено, оскільки при друкуванні Z-звіту відбувається обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам’яті та даний звіт містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним зазначеним кодом окремо з моменту програмування товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості, літерного позначення ставки ПДВ і загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги).

За матеріалами ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Дивіться відео на тему:

Хто повинен застосувати РРО при розрахунках готівкою? 

 

Внесення змін по рентній платі за спец. використання води

Законопроектом №7213 «Про внесення змін до ПКУ (щодо рентної плати за спец. використання води)» зареєстрованим у Верховній раді України пропонуються такі зміни:

 • усунути правові неточності щодо визначення ознак філій, відділень, інших відокремлених підрозділів водокористувача при нарахуванні їм податкових зобов’язань з рентної плати за спец. використання води;
 • виключити із Закону України «Про внесення змін до ПКУ щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» положення, що стосуються внесення змін до ст. 255 ПКУ, що дозволить з 1 січня 2018 року не змінювати правила оподаткування рентною платою за спец. використання води.

 

Реєструватись платником акцизу при оренді вантажних автомобілів не потрібно

Фіскали нагадують: у разі оренди вантажних автомобілів (у т.ч. з екіпажом), які прийняті у користування за актом приймання-передачі на певний строк, та за умови, що використання пального буде здійснюватися виключно для власних потреб, а саме для заправки власних та орендованих вантажних автомобілів, то такі операції не є реалізацією пального у розумінні аб.2 пп.14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. В такому випадку не має потреби реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального.

При цьому у разі якщо будутьздыйснюватись будь-які інші операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального іншим особам чи здійснюватиме будь-які інші операції з пальним на митній території України, які передбачені у вищезазначеному абзаці, то до початку здійснення таких операцій потрібно зареєструватися платником акцизного податку.

Лист ДФС України від 13.10.2017 № 2246/М/99-99-13-01-02-14/ІПК

 

Нарахована індексація за попередні періоди,

 а нарахування ЄСВ із цієї суми відображаємо у поточному місяці

Відображення ЄСВ при нарахуванні індексації за попередні періоди, здійснюється у місяці його фактичного нарахування (поточному) без віднесення до відповідних місяців, за які проведено таке нарахування.

Лист ДФС України від 03.10.2017 № 16871/5/99-99-13-02-01-16

 

Від’ємні значення сум зарплати у звіті з ЄСВ, чи буває таке?

У разі виявлення помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, страхувальник може здійснити самостійне виправлення такої помилки у поточному Звіті (порядок здійснення виправлення передбачений розділом V Порядку, що затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 № 435) із застосуванням кодів типу нарахувань, передбачених п. 9 розділу IV Порядку (п. 5 розділу V Порядку).

Крім цього, у п. 9 розділу IV Порядку зазначено, зокрема, що внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:

 • при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;
 • при відображенні сторнованих сум відпускних та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Лист ДФС України від 03.10.2017 № 16871/5/99-99-13-02-01-16

 

Нарахування ЄСВ до 704,0 грн. потрібно, якщо працівник перебував у відпустці за свій рахунок і база нарахування ЄСВ менша за мінімальну заробіту

Якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) у працівника, який перебував частину місяця у відпустці без збереження заробітної плати, то застосовуються норми част. 5 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», тобто виникає необхідність здійснити нарахування ЄСВ виходячи з мінімальної зарплати.

Лист ДФС України від 03.10.2017  № 16871/5/99-99-13-02-01-16

 

Дивіться відео на тему:

“Чи потрібно доплачувати працівнику до мінімальної, якщо він працює на умовах неповного робочого часу? Як з 1 січня 2017 року розрахувати мінімальний страховий внесок ЄСВ?”

 

Оплачуєте житло працівнику – нарахуйте тоді ЄСВ

На витрати, понесені підприємством у зв’язку з оплатою найманого житла працівникам, нараховується ЄСВ, оскільки:

згідно ст. 7 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI базою нарахування ЄСВ для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно із Законом України «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПХ.

Відповідно з пп. 2.3.4 п. 2.3 розділу 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 №5, виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров’я, передплата на газети та журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого працівникам палива у випадках, не передбачених чинним законодавством), належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

За матеріалами ГУ ДФС у Київській області

 

Місцезнаходження юрособи/місце проживання фізособи

Фіскали роз’яснюють: згідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

Законом України від 15.05.2003  № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, ФОП та громадських формувань» зазначено, що інформація щодо місцезнаходження юридичної особи вноситься до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань на підставі відомостей, які надаються юридичними особами державному реєстратору.

Органи ДФС використовують інформацію щодо місцезнаходження юридичної особи з ЄДР. Згідно зі ст. 9 Закону про держреєстрацію в ЄДР також міститься інформація щодо місцезнаходження (місця проживання або іншої адреси, за якою здійснюється зв’язок з ФОП). Ст.3 Закону України від 11.12.2003 № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» встановлено: місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини.

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

За матеріалами ГУ ДФС у Закарпатській області

 

Плата за землю, яка розташована на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (далі – АТО).

Відповідно до пп. 38.7 п. 38 підрозділу 10 розділу XX ПКУ у період з 14.04.2014 до 31 грудня року, в якому завершено АТО, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, які розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення та перебувають у власності та/або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб.

Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми плати за землю відповідно до ст. 269 – 289 ПКУ за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів на лінії зіткнення, та/або території проведення АТО, не підлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших податків, зборів, не повертаються у готівковій формі за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка у банку. До зазначених сум надміру сплачених грошових зобов’язань не застосовуються строки давності, встановлені ст. 102 ПКУ, крім сум надміру сплачених податкових зобов’язань платників податків, які припиняють свою діяльність (частина друга пп. 38.7 п. 38 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

На теперішній час питання надання уточнюючих декларацій з плати за землю за земельні ділянки, на які поширюється дія пп. 38.7 п. 38 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, за періоди, щодо яких минув термін позовної давності, не врегульовано.

Про вирішення зазначеного питання буде повідомлено на офіційному порталі ДФС.

Лист ГУ ДФС від 19.10.2017 N 2303/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

 

Звільнили працівника, проте помилково перерахували йому кошти?

Вихід є – стверджує Мінсоцполітики

Мінсоцполітики нагадує, що не підлягають поверненню безпідставно набуті заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізособі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача (ст. 1215 ЦКУ).

У разі відмови особи повернути помилково перераховані роботодавцем кошти, він може стягнути ці кошти, звернувшись до суду.

Лист Мінсоцполітики від 09.06.2017 №293/0/22-17/134

 

Грошову допомогу на оздоровлення ділити на частини не можна

Під час формування фонду оплати праці на відповідний рік для кожного працівника передбачається одна допомога для оздоровлення, яка є гарантованою виплатою один раз на рік при наданні щорічної відпустки за відповідний робочий рік.

У разі поділу щорічної відпустки на частини допомога для оздоровлення може виплачуватися працівникові один раз при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки за заявою працівника.

Грошову допомогу не можна ділити на частини, і вона виплачується один раз на рік однією сумою під час надання будь-якої з частин щорічної відпустки.

Лист Мінсоцполітики України від 19.09.2017 № 2416/0/101-17

 

Фонд соцстраху новий, а звітність поки «стара»

Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування України здійснюється розроблення єдиної форми звітності страхувальників по коштах Фонду.

Проте, поки страхувальники або їх уповноважені особи, як і раніше, зобов’язані подавати до відділень управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м. Києві за їх місцезнаходженням або місцем проживання:

 • звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП (складається наростаючим підсумком з початку року та не подається страхувальником у разі:
 • відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом за субрахунками, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом на початок звітного кварталу та оборотів за субрахунками у звітному кварталі;
 • наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів за субрахунками, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом у звітному кварталі;
 • звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (подається тільки тими страхувальниками, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, до повного погашення заборгованості).

Лист виконавчої дирекції ФСС України від 12.10.2017 № 2.4-38-803

 

Підбірку підготувала:

Лоза Галина,

незалежний консультант з бухгалтерського обліку компанії “Збережені Активи”

спеціаліст, фахівець з контролю якості

 

X