fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 12.09.2016 по 18.09.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 19 Sep 2016 Tags: , ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 12.09.2016 по 18.09.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну: особливості оподаткування відвантаження товарів

Податківці роз’яснили, як оподатковувати операції з відвантаження товарів під час перебування на спрощеній системі оподаткування та оплати їх у разі переходу на загальну систему оподаткування.

Так, платник податку, який, починаючи з II кварталу 2016 року перебуває на загальній системі оподаткування, а у I кварталі 2016 року був на спрощеній системі оподаткування, зобов’язаний подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2016 рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового періоду, в якій врахувати фінансовий результат до оподаткування починаючи з 01.04.2016 по 31.12.2016.

Також податківці у поданому листі пропонують подати дві фінансові звітності: за I квартал 2016 року та 2016 рік, мотивуючи це особливостями визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Дещо дивна пропозиція, адже для суб’єктів малого (мікро) підприємництва звітним періодом для фінансової звітності є рік, в якому наростаючим підсумком відображається податок на прибуток.

Лист ДФС від 31.08.2016 № 18892/6/99-99-15-02-02-15

Виконання будівельних робіт із матеріалів власного виробництва 

Податківці пояснили, за якою вартістю включати до собівартості будівельно-монтажних робіт вартість матеріалів, виготовлених власними силами.

Так, будівництво та пов’язані з ним будівельні роботи здійснюються відповідно до проектної документації.

До витрат за договором підряду відносяться витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, які безпосередньо пов’язані з договором підряду (прямі витрати), а також витрати будівельної організації щодо управління, організації та обслуговування будівельного виробництва (загальновиробничі витрати).

До прямих витрат відносяться прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, експлуатацію машин і механізмів, відрахування на соціальні заході та інші прямі витрати.

До прямих матеріальних витрат включаються витрати на придбання будівельних матеріалів, конструкцій, комплектуючих виробів тощо, які використані для будівництва об’єкта, у сторонніх організацій, а також тих, що виготовлені допоміжними та другорядними виробництвами будівельної організації.

Вартість продукції, виготовленої у допоміжних і другорядних виробництвах будівельної організації, включається до собівартості будівельно-монтажних робіт за собівартістю їх виготовлення, яка формується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

Лист ГУ ДФС у Київській області від 18.08.2016 №1903/10/10-36-12-02

Облікова ставка НБУ

Правління НБУ прийняло рішення про зниження облікової ставки до 15% річних із 16.09.2016 р.

Рішення Правління НБУ «Про розмір облікової ставки» від 15.09.2016 р. № 277-рш.

Екоподаток: податківці розповіли про типові помилки

Заповнюємо звітність з екологічного податку уважно.

Податківці вставили непоодинокі методологічні помилки заповнення податкової звітності, а саме:

  1. Платниками під час заповнення додатків до Податкової декларації екологічного податку не враховано, що з 1 січня 2016 року збільшено на 26,7% ставки екологічного податку у порівнянні з тими, що діяли у 2015 році.
  2. У випадках, коли коефіцієнт дорівнює «1», у колонці 5 «коефіцієнт» додатка 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти» та колонках 5 і 6 «коефіцієнти» додатка 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах» до Декларації платниками замість «1» зазначається «0».
  3. У колонці 5 додатка 2, колонках 5 та 6 додатка 3 до Декларації коефіцієнт платниками зазначається інший, ніж передбачено Податковим кодексом України, або замість коефіцієнта зазначається ставка податку.
  4. У додатках 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення», 2 та 3 до Декларації платниками зазначається не безпосередній код забруднюючої речовини (відходів), а загальний – код групи забруднюючої речовини (відходів).
  5. У додатках 1 – 3 до Декларації платниками зазначається код однієї забруднюючої речовини (відходів), а ставка іншої.
  6. Платниками заповнюється замість одного додатка до Декларації інший додаток.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області, рубрика “Медіа-центр”, підрубрика “Новини”, розміщено 14.09.2016р.

Чергові пом’якшення від НБУ

Продовжується поступове пом’якшення тимчасових адміністративних обмежень на валютному ринку.

1) Клієнти банків зможуть отримувати готівкові кошти в іноземній валюті чи банківських металах із поточних і депозитних рахунків через каси й банкомати на суму до 250 тис. грн на добу на одного клієнта (в еквіваленті).

2) Компанії-резиденти, котрі отримали від нерезидентів кредити чи позики, зможуть купувати іноземну валюту для погашення такої заборгованості навіть за наявності на їх рахунках власних коштів в іноземній валюті на суму понад 25 тис. дол. США. 

3) НБУ раніше заборонив перерахування іноземної валюти за індивідуальними валютними ліцензіями фізичним особам, у т.ч. для здійснення ними інвестицій за межі України, аби запобігти непродуктивному відтоку капіталу. Оскільки НБУ не вважає такі інвестиції сприятливими для розвитку економіки, на відміну від надходжень прямих іноземних інвестицій, було прийнято рішення призупинити видачу таких ліцензій.

Дані зміни набирають чинності 15 вересня 2016 року й діють до 15 грудня 2016 року включно.

Постанова Правління НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» від 14.08.2016 р. № 386.

Постанова ВАСУ щодо транспортного податку

ВАСУ задовольнив позов про скасування податкового повідомлення-рішення про сплату транспортного податку за 2015 рік.

Судді наголосили, що встановлення порядку сплати транспортного податку ґрунтовно не відповідає вимогам ПКУ, оскільки, зважаючи на те що транспортний податок є складовою податку на майно, котрий належить до місцевих податків, парламент не може приймати рішення про їх установлення.

Транспортний податок було введено з моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. № 71-VIII.

Оскільки транспортний податок не є загальнодержавним податком, парламент не міг запроваджувати його як місцевий.

Таким чином, місцеві ради мають обов’язково встановити (відповідним рішенням) транспортний податок і вирішити питання (на власний розсуд), чи запроваджувати податок (і в яких розмірах) на майно, відмінне від земельної ділянки.

Таке рішення має бути оприлюднено до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлених місцевих податків і зборів або змін (плановий період). Інакше норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Зауважимо: плановий період — 2015 рік, а бюджетний — 2016 рік.

Отже, нові податки практично не можуть бути визнані обов’язковими до сплати, принаймні, у 2015 році, адже місцеві ради не приймали та не могли прийняти й офіційно оприлюднити до 15.07.2014 р. рішення про встановлення таких податків і зборів.

Постанова ВАСУ від 30.08.2016 р. у справі № 826/22028/15

Подання податкових декларацій засобами поштового зв’язку

Фіскали нагадують, що податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів: особисто платником податків; надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб.

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

Відповідно до п. 6 Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій на поштовому відправленні у нижній правій його частині відправником пишеться найменування одержувача та його адреса в такій послідовності: назва вулиці, номер будинку, найменування населеного пункту, району, області.

Найменування відправника та його адреса пишеться у лівій верхній частині поштового відправлення в порядку, передбаченому для написання адреси одержувача. Поштовий індекс на листах пишеться стилізованими цифрами чорнилом або кульковою ручкою (за винятком червоного, жовтого та зеленого кольорів).

У верхній частині поштового відправлення відправник робить позначку «Звіт». Відправник заповнює бланк рекомендованого повідомлення про вручення на своє ім’я або на ім’я особи, якій належить надіслати повідомлення після вручення поштового відправлення адресату, складає опис вкладення поштового відправлення у двох примірниках із зазначенням у ньому найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення і підписує його.

При цьому необхідно звернути увагу, що відповідно до п. 49.4 ст. 49 ПКУ платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається лише в електронній формі до контролюючого органу всіма платниками цього податку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Чернівецькій області, рубрика “Медіа-центр”, підрубрика “Новини”, розміщено 13.09.2016р.

ВАСУ щодо помилки в ознаці доходу у формі 1ДФ

ВАСУ дійшло висновку, що відображення в розрахунках за формою 1 ДФ нарахованого (виплаченого) доходу з помилковою ознакою доходу не можна кваліфікувати як подання звітності з недостовірними відомостями, оскільки в розрахунках відображалися правильні суми за правильні періоди, а помилка в ознаці не впливає на зміст розрахунку.

Натомість суди першої та апеляційної інстанції виходили з того, що відображення позивачем у розрахунках за формою 1 ДФ нарахованого (виплаченого) доходу з помилковою ознакою є порушенням п. 176.2 ПКУ.

Постанова ВАСУ від 08.06.2016 р. №  К/9991/81772/12

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X