fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 10.04.2017 по 16.04.2017 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Apr 2017 Tags: , , ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 10.04.2017 по 16.04.2017

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Запрацювала норма, що збільшує реєстраційний ліміт для с/г

Реєстраційна сума для податкових накладних/розрахунків коригування, збільшується на суму коштів, що перераховувалися з 1 по 30 січня 2017 року на спецрахунки сільгосппідприємств, які до 1 січня 2017 року застосовували спецрежим оподаткування згідно зі ст. 209 ПКУ. Причому така сума не повинна перевищувати суму, що мала спрямовуватися на спецрахунок суб’єкта ПДВ шного спецрежиму, згідно з податковою звітністю за грудень 2016 року, за винятком уточнюючих розрахунків.

Закон України від 23.03.2017 р. № 1988-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника»

Для основного місця праці – ЄСВ не менше 704 грн

Якщо працівник має кілька місць праці, ЄСВ за основним місце праці сплачується без урахування сплачених сум ЄСВ за сумісництвом. Тобто, якщо за основним місцем праці нарахована зарплата є меншою 3200 грн., ЄСВ сплачується не менше 704 грн., без урахування нарахованого ЄСВ за сумісництвом.

«З.І.Р» у підкатегорії 301.04.01

Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів – переплата не враховується

На думку фіскалів, врахування наявної переплати з податку на прибуток в оплату авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів не передбачено.

Поряд з цим згідно з п. 43.3 ст. 43 ПКУ платник податку може здійснити повернення сум грошового зобов’язання на підставі заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Категорія 102.24 «ЗІР»

Положення про навчання з охорони праці змінено

Найважливіша зміна, внесена до Положення- розроблені та затверджені положення про навчання з питань охорони праці мають бути просто оприлюднені. Тобто, не вимагатиметься , як раніше, ознайомлення працівника з положенням під розписку.

Також виключено норму про необхідність щороку проходити спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці для посадових осіб та інших працівників, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.

Наказ Мінсоцполітики від 30.01.2017 р.  № 140 «Про внесення змін до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15. Зміни запрацювали з 14.04.2017 року»

Виплата  дивідендів засновникам-нерезидентам

До сих пір діяла заборона на виведення коштів закордон у вигляді дивідендів, крім періоду до 2015 року включно. НБУ Зняло цю заборону, відповідно прибуток , що зароблений за результатами 2016 року теж може бути виплачений у вигляді дивідендів .

Постанова Правління НБУ від 13.04.2017 р. № 33 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

Підготовка документації з трансфертного ціноутворення

Фіскали роз’яснили, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік (п.п. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Кодексу).

Оскільки вартісні критерії контрольованих операцій установлені в розрахунку на рік, рішення про незбільшення фінансового результату в 2017 році згідно з пп. 140.5.6 ПКУ в редакції, чинній із 01.01.2017 р., та у 2016 році згідно з пп. 140.5.7 ПКУ в редакції, чинній до 01.01.2017 р., приймається платником податків, який не здійснював контрольовані операції, лише за підсумками відповідного податкового (звітного) року.

Обґрунтування, що операція не є контрольованою та сума роялті підтверджується платником податків відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, надається зазначеним вище платником на запит контролюючого органу під час проведення документальної перевірки за звітний період, за підсумками якого платником податку прийнято рішення про незбільшення фінансового результату.

Лист ДФСУ від 31.03.2017 р. № 6611/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо підготовки документації з трансфертного ціноутворення»

Важливі правки до ПКУ, які запрацювали «заднім» числом

Ставка ПДФО при виплаті  дивідендів 9% замість 18%

Мова йде про дивіденди, що нараховані на користь фізичних осіб, якщо емітентом виступає юридична особа – платник єдиного податку.

Виплата доходу особам з АТО

Пункт 38 виклали у новій редакції. Зокрема, залишили норму про те, що при виплаті ФОП-у із зони АТО, той хто виплачує є податковим агентом та нараховує ПДФО без урахування норм ст. 177 ПКУ. Тим неменше, більш чіткіше уточнили, кого саме стосується ця норма.

Згідно статті 38.9. підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України , під час нарахування (виплати) фізичним особам – підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія пункту 177.8 статті 177 цього Кодексу.

Увага, важливий нюанс полягає в тому, що ці зміни застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року.

Закон України від 23 березня 2017 р. № 1989-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»

Облікову ставку НБУ знижено

Ставка НБУ починаючи з 14 квітня 2017 року становить 13%.

Рішення НБУ від 13.04.2017 р. № 232-рш Про зниження облікової ставки»

Виплата доходу нерезиденту без податку на репатріацію

Фіскали слушно роз’яснили, що виплата резидентом на користь нерезидента доходу у вигляді компенсації вартості послуг із проведення семінару, наданих таким нерезидентом, не підлягає обкладенню податком на репатріацію відповідно до положень пп. 141.4.2 ПКУ.

Лист ДФСУ від 31.03.2017 р. № 6610/6/99-99-15-02-02-15

Підстава для оприбуткування імпортного товару

Податківці у листі висвітлили своє бачення щодо первинного документу, який є підставою для оприбуткування імпортного товару.

Оформлений належним чином рахунок-фактура (інвойс) може бути підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з постачання товарів, робіт (послуг) без складання акту приймання-передачі тільки у разі його оплати, що підтверджується відповідними документами.

Рахунок-фактура може бути складений у паперовій або в електронній формі та повинен мати реквізити, які дають можливість ідентифікувати господарську операцію та її учасників, зокрема: назву підприємства, від імені якого складено рахунок-фактуру; назву контрагента; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в оформленні рахунку-фактури.

Отже, при виконанні вищезазначених умов до рахунку-фактури, немає потреби у складанні акту приймання-передачі з метою відображення в бухгалтерському обліку господарської операції.

Що стосується оподаткування імпортного товару, то слід зауважити, що рахунок-фактура (інвойс) входить до переліку документів, що підтверджують митну вартість товарів згідно частини 2 ст. 53 МКУ. Проте, інвойс фактично є документом, згідно якого проводиться оплата за товар. Однак, рахунки-фактури не фіксують господарську операцію, розпорядження або дозвіл на її проведення, а мають тільки інформаційний характер.

У зв’язку з прийняттям змін до Закону №996, інвойс можна вважати первинним документом. Але, якщо врахувати той факт, що йдеться про імпорт товару (сам процес розмитнення), то, маючи тільки інвойс, частина інформації  буде недоступною. Наприклад, у нас буде відсутня  дата надходження товару, адже дата інвойсу здебільшого раніше терміну вантажно-митної декларації (далі – ВМД),   у результаті чого, невідомо який саме курс валют НБУ застосовувати, що унеможливить визначення фактичної вартості товару, а також розмір митних платежів та ПДВ. Виходячи з цього, для оприбуткування товару недостатньо лише одного інвойсу.

Водночас, у листі Міністерства фінансів України від 23.01.2013  № 31-08410-07-16/2073 зазначено, що митна декларація є первинним документом. Крім того, ВМД зараховується до первинних документів, на яких базується бухгалтерський облік зовнішньоекономічних операцій.

Отже, для оприбуткування імпортованого товару слід застосовувати інформацію, наведену у ВМД.

Лист ДФС у м. Києві від 31.03.2017 р. № 6964/10/26-15-14-05-04-22

Виплати доходу підприємцю із окупованої території

Податківці нагадали, про норму ПКУ, яка «працює» з 1 січня 2017 року – якщо фізична особа – підприємець, місцезнаходженням або місцем проживання якого є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (незалежно від системи оподаткування), отримує дохід від здійснення ним підприємницької діяльності то суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначену в ст. 167 Кодексу та військовий збір у розмірі 1,5 відсотка.

Лист ГУ ДФСУ від 31.03.2017 р. № 7121/10/26-15-13-01-12 «Щодо виплати доходу підприємцю із окупованої території»

Матеріальна допомога входить/НЕ входить до мінімальної заробітної плати

Держпраці надало роз’яснення, зміст якого є протилежним тому, що було надано раніше.

Для прийняття рішення щодо необхідності проводити доплату до рівня мінімальної зарплати – матеріальна допомога НЕ включається (Лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282З) та включається (відповідь розміщена на сайті Держпраці).

На нашу думку, матеріальна допомога, з метою прийняття рішення щодо необхідності проводити доплату до рівня мінімальної зарплати, не повинна включатися, адже вона не має відношення до нарахувань за відпрацьований час.

Лист Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282З

Причини ліквідації основних засобів, при яких ПДВ – зобовязання не виникає

На думку фіскалів, підставою для застосування вимог частини 2 пункту 189.9 статті 189 ПКУ стосовно не нарахування податкових зобов’язань при ліквідації основних засобів є причина ліквідації цих основних засобів, а саме – знищення або зруйнування основних засобів внаслідок дії обставин непереборної сили або, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних засобів, за умови підтвердження таких обставин відповідно до законодавства.

Лист ДФС від 02.03.2017 р. № 4338/6/99-99-15-03-02-15

Підбірку підготувала:

Кавин Мар’яна,

САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Директор компанії “Академія професійного бухгалтера”

 

 

X