fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин “Податки і облік” з 22.01.2018 пo 28.01.2018

In: Дайджести новин законодавства і практики, Західна консалтингова група 29 Jan 2018 Tags:

Дайджест нoвин “Податки і облік”

з 22.01.2018 пo 28.01.2018

 

31 січня – граничний термін реєстрації

у Фонді соцзахисту інвалідів підприємств з чисельністю працівників понад 8 осіб

Роботодавці, у яких кількість працюючих за основним місцем становить 8 і більше осіб, зобов’язані зареєструватися у відділенні Фонду за місцем державної реєстрації до 1 лютого, що настає за роком створення чи збільшення кількості працюючих

Нагадаємо, що

Роботодавці, чисельністю найманих працівників за основним місцем 8 осіб та більше, відповідно до ст. 17, 18 Закону №875, зобов’язані:

 • виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів (у т.ч. спеціальні робочі місця з необхідними для них умовами праці). Спеціальні робочі місця створюються роботодавцями, у разі необхідності, за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів або за власний рахунок (за рішенням місцевої ради);
 • надавати Державній службі зайнятості (ДСЗ) інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів;
 • звітувати Фонду соціального захисту інвалідів (далі Фонд) про зайнятість та працевлаштування інвалідів у встановленому порядку.

Також такі роботодавці,новним місцем становить 8 і більше осіб, зобов’язані зареєструватися у відділенні Фонду за місцем державної реєстрації до 1 лютого, що настає за роком створення  чи збільшення кількості працюючих (п. 3 Порядку реєстрації у фонді).

Для цього роботодавцям слід подати такі документи:

 • заяву за формою, затверджену Наказом № 98;
 • виписку або витяг із ЄДР;
 • копію довідки про включення в реєстр неприбуткових установ, виданої податковим органом (для бюджетних установ).

Дата реєстрації у відділенні Фонду – це дата подання документів, у разі надсилання поштою – дата на поштовому штемпелі.

 

Облікову ставку підвищено

Правління НБУ прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16 % річних з 26 січня 2018 року.

Рішення Правління НБУ від 25.01.2018 № 43-рш «Про розмір облікової ставки».

 

На які перевірки не розповсюджується мораторій

Фіскали нагадують: главою 8 розділу II ПКУ регламентується діяльність з проведення документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Станом на 19.01.2018 змін до ПКУ в частині дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання на 2018 рік внесено не було.

Таким чином, камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки проводяться виключно у межах установлених повноважень, у випадках та у порядку відповідно до ст. 76, 77, 78, 79, 80 ПКУ.

Законом України від 07.12.2017 №2246-VIII «Про Держ. бюджет на 2018 рік» були внесені зміни до Закону України від 03.11.2016 № 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» стосовно дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання на 2018 р.

За інформацією ДФС у м.Києві

 

Виникнення права на податковий кредит

З метою оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів, оплата за які не відбулася і постачальник не визначає податкові зобов’язання за касовим методом, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ вважається дата, на яку припадає початок передачі товару від постачальника або безпосередньо покупцю, або організації, яка здійснюватиме доставку покупцю цього товару будь-яким способом (перевезення, пересилання тощо).

На зазначену дату постачальник складає ПН та реєструє її у встановлені Податковим кодексом терміни в ЄРПН.

Підтвердженням дати, на яку припадає початок передачі (переміщення) товару, є дата, вказана у документах на перевезення (переміщення, пересилання) товару, які відповідно до ст. 307 Господарського кодексу оформляються в установленій формі зі складанням комплекту перевізних документів із урахуванням виду транспорту, яким здійснюється перевезення.

При цьому реалізувати право на формування податкового кредиту покупець — платник ПДВ може лише після складання ПН постачальником — платником ПДВ та реєстрації цієї ПН в ЄРПН.

Лист ДФС України від 15.01.2108 № 153/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Дивіться відео на тему:

Розблокування податкових накладних у 2018. Фальшстарт?

 

Відшкодування збитків за знищене майно оподатковується ПДВ

Фіскали  роз’яснюють: кошти, що надходять платнику ПДВ на його банківський рахунок як відшкодування збитків за знищене майно, розцінюються як компенсація вартості такого майна. А отже, відповідно суми таких коштів включаються до бази оподаткування ПДВ.

Лист ДФСУ від 18.01.2018 № 223/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Дивіться відео на тему:

5 основних помилок спрощеної системи 

 

Включеннядо складу податкового кредиту

суми ПДВ по ПН, строк реєстрації в ЄРПН яких, порушено

Фіскали консультують: якщо суми ПДВ, зазначені у ПН/РК, зареєстровано в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, їх можна включити до складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вони зареєстровані в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення ПН/РК до таких ПН, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод.

Лист ДФС України від 15.01.2018 № 150/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Скарга на продавця у випадку відмови скласти ПН/РК

У разі відмови продавця скласти ПН/РК до ПН покупець має право додати до податкової декларації з ПДВ заяву зі скаргою на такого продавця — дод. 8.

Виходячи з форми додатка 8 у відповідних його графах, покупцеві необхідно вказувати показники, що підтверджуються первинними документами, копії яких додаються до заяви, а також опис порушень продавця, зокрема у разі відмови скласти ПН/РК до ПН, зазначати номер і дату первинного документа, що засвідчує факт сплати податку у зв’язку з придбанням товарів/послуг або факт отримання/повернення таких товарів/послуг.

При цьому подання дод. 8 до декларації не є підставою для формування податкового кредиту покупцем товарів/послуг.

Підкатегорія «ЗІР» 101.23

 

Бюджетне відшкодування ПДВ у випадку виявлення контролерами невідповідності сум

Якщо за результатами камеральної або документальної перевірки контролюючий орган виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган:

 • у разі перевищення заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування над сумою, визначеною контролюючим органом за результатами перевірок, надсилає платникові податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого перевищення та підстави для її вирахування;
 • у разі з’ясування за результатами проведення перевірок факту, за яким платник податку не має права на отримання бюджетного відшкодування, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються підстави відмови в наданні бюджетного відшкодування.

Підкатегорія «ЗІР» 101.2

 

Дивіться відео на тему:

Як відобразити експорт послуг в бухгалтерському обліку 

 

Уступка права вимоги та «ПДВшні» наслідки

У постачальника при отриманні попередньої оплати виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ, на суму яких постачальник зобов’язаний скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну.

Операція з уступки покупцем (первинним кредитором) права вимоги новому кредитору не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для постачальника. Постачальник (боржник) на дату заміни кредитора у зобов’язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним попередньої (авансової) оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події операції (отримання авансу).

Лист ДФС України від 15.01.2018 № 149/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Для використання нових форм касових документів запропоновано перехідний період

Для громадського обговорення надано Проект постанови Правління НБУ «Про внесення зміни до постанови Правління НБУ від 29.12.2017 № 148, яким запропоновано надати можливість суб’єктам господарювання протягом 6-ти місяців привести свою діяльність з використання форм первинного обліку касових операцій до вимог Положення №148.

Зокрема, це стосується форм:

 • відомостей на виплату готівки,
 • прибуткових касових ордерів,
 • видаткових касових ордерів,
 • журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів,
 • касових книг,
 • книг обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки;
 • актів про результати інвентаризації наявних коштів.

Протягом цього періоду редакційні відмінності форм первинного обліку не мають бути підставою для їх не застосування.

Проект постанови Правління НБУ «Про внесення зміни до постанови Правління НБУ від 29.12.2017 № 148»

 

Відвідайте захід на тему:

«Реєстратори розрахункових операцій – Міфи та реальність застосування у 2018 році»

 

Алгоритм заповнення прибуткового/видаткового касового ордеру

Фіскали нагадують: порядок ведення касових операцій визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (затвердженим постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148), яким затверджені типові форми касових документів, зокрема прибуткові (Типова форма № КО-1) та видаткові касові ордери (Типова форма № КО-2).

Заповнення прибуткового касового ордера:

 • «Найменування підприємства/установи/організації» – вказується назва суб’єкта господарювання, який приймає готівкові кошти;
 • «Прибутковий касовий ордер №» – ставиться № та дата оформлення касового ордера;
 • у колонках таблиці зазначається номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, отримана сума (включаючи і суму ПДВ) та код цільового призначення;
 • «Прийнято від» – зазначається інформація про особу (суб’єкт господарювання), від якої прийняті готівкові кошти;
 • «Підстава» – зазначаються підстава щодо оприбуткованих коштів (джерело походження);
 • «Сума» – зазначається фактично отримана сума коштів (включаючи суму ПДВ).

У рядку «Додатки» зазначаються додаткові документи та ставляться підписи касира, який отримав кошти, і головного бухгалтера.

Поля відривної частини прибуткового касового ордеру заповнюються аналогічно частині, яка залишається у суб’єкта господарювання, але на відривній частині ставиться печатка.

Заповнення видаткового касового ордера:

 • «Найменування підприємства/установи/організації» – вказується назва суб’єкта господарювання, який видає готівкові кошти;
 • «Видатковий касовий ордер» – ставиться № та дата оформлення касового ордера;
 • у колонках таблиці зазначаються № документа, дата складання, номер кореспондуючого рахунку (субрахунку), код аналітичного рахунку, сума, код цільового призначення;
 • «Видати» – зазначається П.І.Б.особи, яка отримує кошти;
 • «Підстава» – відображаються підстави щодо видачі даних коштів;
 • «Сума» – зазначається фактично видана сума коштів;
 • «Додаток» – зазначаються додаткові документи;
 • «Керівник» та «Головний бухгалтер»  – зазначаються підпис, прізвище та ініціали керівника і головного бухгалтера;
 • «Одержав» – відображається прописом сума отриманих коштів та дата отримання;
 • «Підпис одержувача» – проставляється підпис особи, яка отримала кошти;
 • у наступному рядку зазначається найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача;
 • «Видав касир» – зазначається підпис, прізвище та ініціали касира, який видав кошти.

Підкатегорія «ЗІР» 109.15

 

Дивіться відео на тему:

Стара “нова” готівка, або нове положення про касові операції у 2018 році

 

Довідник типів об’єктів оподаткування для подання форми №20-ОПП – оновлено

ДФСУ 25.01.2018 оприлюднила новий довідник типів об’єктів оподаткування.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

За матеріалами ДФС України

 

Оподаткування у випадку сплати роботодавцем за декілька років навчання свого працівника

У разі якщо юридична особа — роботодавець оплатила навчання свого працівника у вищому навчальному закладі однією сумою в поточному році за весь період навчання, який складається з декількох років, при цьому її розмір не перевищує трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожен повний або неповний місяць навчання, то сплачена роботодавцем сума не оподатковується.

Лист ДФС України від 12.01.2018 № 127/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 

Дивіться відео на тему:

Робота з персоналом через цивільно-правові договори – економічні переваги і ризики 

 

Декларація про майновий стан і доходи переселенця

ПКУ передбачено, що у разі необхідності фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, зокрема заяву за формою № 5ДР.

Таким чином, платник податку — переселенець, який уніс відомості про зміну місця проживання, відповідно до Закону № 1382, подає декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за місцем його реєстрації як тимчасового переселенця за умови подання заяви за формою № 5ДР.

За матеріалами ГУ ДФС у Закарпатській області

 

Оподаткування доходу фізичної особи отриманого від інвестиційного прибутку

Дохід, отриманий фізичною особою — резидентом у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з державними цінними паперами, зокрема, облігаціями внутрішніх і зовнішніх державних позик, емітованих Мінфіном України, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, тобто не оподатковується ПДФО з 01.01.2017 року.

Але такий дохід є об’єктом оподаткування військовим збором.

Крім того, фізична особа повинна подати річну декларацію про майновий стан і доходи у встановленому порядку та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 ПКУ).

Лист ДФС України від 15.01.2018 № 144/Б/99-99-13-02-03-14/ІПК

 

Особливості подання декларації на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у випадку набуття новоствореного (нововведеного) об’єкту житлової нерухомості

Юридична особа, яка вперше подає декларацію з податку на, за новостворений (нововведений) об’єкт житлової нерухомості, звітує за рік та у полі «Тип декларації» зазначає «Звітна».

Якщо перехід права власності на новостворений (нововведений) об’єкт оподаткування відбувся до 20 лютого, а «Звітну» Декларацію вже подано, то до закінчення граничного терміну її подання платником податків – юридичною особою Декларація подається з типом «Звітна нова».

При переході права власності на об’єкт оподаткування після закінчення граничного терміну подання Декларації (після 20 лютого звітного року) протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт подається Декларація з типом «Уточнююча».

Підкатегорія «ЗІР» 106.07

 

Дивіться відео на тему:

“Оренда рухомого та нерухомого майна у власника чи директора Як правильно оформити договір”

 

Як вірно задекларувавати дохід ФОПу, 

який отримує валюту від здійснення господарської дільності

Розрахунок курсової різниці, яка виникає при продажу іноземної валюти ФОП, та включення такої курсової різниці до доходу платника єдиного податку, нормами ПКУ не передбачено.

ФОП має право вільно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення господарської діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності (ст. 44 Господарського кодексу України підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом).

Разом з тим відповідно до пп. 165.1.51 п. 165 ст. 165 ПКУ доходи від операцій з валютними цінностями (крім цінних паперів), пов’язаних з переходом права власності на такі валютні цінності, не включається до розрахунку загального оподатковуваного доходу фізичної особи.

Лист ДФС України від 15.01.2018 № 138/П/99-99-13-01-02-14/ІПК

 

Особливості здійснення ФОПом діяльності «суборенда нерухомості»

ФОП, що здійснює діяльність, пов’язану із наданням в оренду орендованого нерухомого майна (група 68.20 КВЕД ДК 009:2010), у разі здавання в суборенду нежитлового приміщення до 300 м2, має право перебувати на 2-й групі платників єдиного податку за умови дотримання вимог пп. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

Проте, якщо ФОП, надає посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), то діяльність такого ФОП належать виключно до 3-ої групи «єдино податників».

Лист ДФС України від 12.01.2018 № 134/С/99-99-13-01-02-14/ІП

 

Пільгова категорія платників ЄСВ

З 01.01.2018 особи, зазначені, у пунктах 4 та 51 част.1 ст. 4 Закону України №2464, звільняються від сплати за себе ЄСВ. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Зокрема, звільняються від сплати ЄСВ ФОП, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени фермерського господарства, які:

 • отримують пенсію за віком (у тому числі на пільгових умовах (передбачену частиною другою та третьою ст. 114, п. 2 розділу XV Закону № 1058));
 • отримують дострокову пенсію (у тому числі на пільгових умовах (передбачену частиною п’ятою ст. 115, п. 72 розділу XV Закону № 1058));
 • отримують пенсію зі зниженням пенсійного віку (у тому числі на пільгових умовах (передбачену ст. 55 Закону України від 28.02.91 р. № 796-ХІІ));
 • є особами з інвалідністю, незалежно від отримання пенсії або соціальної допомоги;
 • досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).

Зазначена пільга не поширюється на осіб, які:

 • отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника та не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058;
 • отримують пенсію за вислугу років та не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058.

Також Водночас дія частини четвертої ст. 4 Закону № 2464 не поширюється на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Лист ДФС України від 19.01.2018 № 1644/7/99-99-13-02-01-17

 

Розмір ЄСВ у місяці встановлення/скасування інвалідності працівника

Нарахування ЄСВ у пільговому розмірі здійснюється з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії, та закінчується датою припинення інвалідності (п. 7 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.04.2015 № 449).

Отже, якщо працівник надає роботодавцеві у місяці встановлення йому інвалідності листок непрацездатності за минулі періоди, роботодавець нараховує ЄСВ за такі періоди у розмірі 8,41 %. Якщо працівник надає роботодавцю у місяці нарахування, в якому скасовано інвалідність, листок непрацездатності за минулі періоди, роботодавець нараховує ЄСВ у розмірі 22 %.

Лист ДФС України від 17.01.2018 № 183/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 

Які виплати враховуються до заробітної плати

Мінсоцполітики роз’яснює: розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати (ст. 31 Закону України № 108/95-вр).

До вичерпного переліку виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру належать:

 • доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я,
 • за роботу в нічний та надурочний час,
 • роз’їзний характер робіт,
 • премії до святкових і ювілейних дат.

Усі інші складові заробітної плати, не перелічені в частині другій ст. 31 Закону, мають ураховуватися до мінімальної заробітної плати.

Лист Мінсоцполітики України від 10.01.2018 № 27/0/101-18

 

Скорочення роботи у передсвятковий день при неповному робочому часі

Мінсоцполітики нагадує, що за ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. При цьому оплата праці провадиться в розмірі повної тарифної ставки, повного окладу.

Однак режим роботи на умовах неповного робочого часу передбачає оплату праці пропорційно до відпрацьованого часу чи залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП). Тобто такій категорії працівників оплату здійснюють за фактично відпрацьований час. Тому зменшення кількості відпрацьованих годин напередодні святкових і неробочих днів для них в такому випадку неминуче потягне за собою зменшення розміру оплати праці.

Тому, на думку Мінсоцполітики, скорочення роботи перед святами передбачено тільки для працівників з установленою законодавством нормою тривалості робочого часу 40 годин на тиждень.

Водночас, якщо працівник працює на умовах неповного робочого тижня і в передсвятковий день тривалість його робочого часу становить 8 годин, цього дня доцільно все ж скоротити тривалість роботи на одну годину.

Лист Мінсоцполітики від 22.12.2017 №2960/0/107-17/284

 

Особливості виплати окладу працівникові, який не відпрацював місячну норму праці

Мінсоцполітики зазначила, що якщо працівником:

 • виконано місячну норму праці – йому мають нарахувати оклад,
 • відпрацьовано неповний місяць чи не виконано норму праці –  оклад нараховується пропорційно виконаній нормі праці (часу).

Проте, у випадку, коли працівник відсутній на робочому місці упродовж декількох годин (запізнився на роботу на декілька годин, перебував у суді тощо), у такому випадку оплата відпрацьованих годин у цей день провадиться виходячи із розрахованого годинного заробітку працівника.

Лист Мінсоцполітики від 22.12.2017 №2960/0/107-17/284

 

Підбірку підготувала:

Лоза Галина,

представник з бухгалтерських послуг компанії “ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ”,

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг

X