fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 26.03.2018 пo 01.04.2018

In: Дайджести новин законодавства і практики 01 Apr 2018 Tags: ,

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 26.03.2018 пo 01.04.2018

 

Змінено процедуру реєстрації та ліквідації банків

НБУ визначив перелік документів, які подають юрособи, які мають намір здійснювати банківську діяльність, або банком, в якому призначений або обраний керівник, для підтвердження проведення перевірки відповідності керівників банку кваліфікаційним вимогам, а також порядок узгодження на посади керівників банку.

Відповідні зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів внесені постановою від 26 березня 2018 року № 27.

Тепер банки повинні надати: обґрунтування щодо відповідності керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту вимогам професійної придатності; інформацію про посадові обов’язки і повноваження керівника банку; схематичне зображення організаційної структури банку з зазначенням посади керівника; копії документів про додаткову освіту (свідоцтва / сертифікати / дипломи про проходження тренінгів, курсів підвищення кваліфікації тощо); запевнення, підписане особисто незалежним директором або кандидатом на цю посаду, в якому особа засвідчує свою відповідність вимогам незалежності, і письмове запевнення банку про проведену перевірку відповідності особи вимогам.

Банк має право звернутися в НБУ з метою попереднього узгодження кандидата на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту до його призначення на цю посаду.

Кандидати на посади голови правління банку і керівника філії іноземних банків проходять співбесіду з Правлінням НБУ.

Тестування і співбесіда проводяться з кандидатами або особами, призначеними (обраними) на посади: головного бухгалтера банку, філії іноземного банку; членів виконавчого органу державного банку; відповідального працівника, члена правління банку; керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

НБУ має право провести тестування і / або співбесіду з іншими керівниками банку для визначення їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів – також вимогам незалежності.

Також встановлено, що повідомлення та копії документів про включення / виключення інформації в / з Державного реєстру банків щодо відокремлених структурних підрозділів банку і зміни, що стосуються їх діяльності, представляються виключно в електронному вигляді по електронній пошті НБУ.

Крім того, зміна найменування банку (акціонерного товариства) в зв’язку зі зміною типу АТ не є підставою для переоформлення банківської ліцензії. В такому випадку банк має право продовжувати здійснення банківської діяльності на підставі банківської ліцензії, виданої йому раніше.

 

Постанова НБУ від 26 березня 2018 року № 27 «Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів»

 


Кабмін оновив державні будівельні норми до стандартів ЄС

Кабмін прийняв рішення, спрямовані на гармонізацію державних будівельних норм до стандартів Європейського Союзу та оптимізацію процедури і термінів їх обробки.

Відповідні постанови, розроблені Мінрегіоном спільно з міжнародними партнерами, були прийняті на засіданні Уряду 28 березня.

Очікується, що зміни дозволять застосовувати гармонізовані Єврокоди при проектуванні всіх об’єктів будівництва, усунути технічні бар’єри з ЄС в торгівлі, зокрема щодо будівельних виробів.

Також скорочено процедура узгодження ДБН ЦОВВ на 15 робочих днів.

Крім того, скасовано обов’язковість перевірки ДБН сторонніми базовими організаціями (скорочення на 15 днів загального терміну розробки).

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко зазначив, що ці рішення також спрямовані на дерегуляцію будівельного бізнесу і усунення корупційних ризиків. Зокрема, вводиться можливість одночасної дії ДБН, розроблених за національними стандартами з тими, які гармонізовані з нормами ЄС, на всі об’єкти будівництва, незалежно від класу наслідків.

 

Урядовий портал, рубрика «Новини», підрубрика «Мінрегіон гармонізував ДБН зі стандартами ЄС та зменшив термін їх розробки, – Геннадій Зубко» від 28.03.2018 року

 


Як повідомити про продаж цінних паперів?

Оприлюднення повідомлення про публічну пропозиції цінних паперів здійснюється шляхом розміщення на сайті www.stockmarket.gov.ua, на своєму сайті та подання в НКЦПФР.

Відповідний Порядок оприлюднення повідомлення емітентами цінних паперів про те, що вони вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів, затверджений рішенням НКЦПФР від 13 лютого 2018 року № 75. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його офіційного опублікування, і діє до 31 грудня 2018 року.

Повідомлення має бути оприлюднене в такі строки:

 • на сайті www.stockmarket.gov.ua і на власному сайті – протягом одного робочого дня після дати прийняття уповноваженим органом емітента відповідного рішення, але не пізніше 10:00 на другий робочий день після дати прийняття рішення;
 • подання до Комісії – протягом 7 робочих днів після дати прийняття уповноваженим органом емітента відповідного рішення.

У повідомленні вказується наступна інформація:

 • відомості про емітента: повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, адреса власного сайту;
 • дата прийняття рішення уповноваженим органом емітента про те, що емітент вважається здійснив публічне пропозицію цінних паперів, і назва уповноваженого органу (наглядова рада або загальні збори акціонерів / учасників), який прийняв таке рішення;
 • вид цінних паперів, реєстраційний номер і дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких прийнято рішення щодо їх публічного розміщення; додаткова інформація, яку емітент вважає за необхідне оприлюднити.

При подачі до Комісії повідомлення засвідчується підписом керівника емітента. Також до повідомлення додається копія або витяг з протоколу засідання наглядової ради, загальних зборів акціонерів, зборів учасників, що підтверджує прийняття рішення про публічну пропозицію цінних паперів.

 

Рішення НКЦПФР від 13 лютого 2018 року № 75

 

Дивіться відео на тему:

Що змінив новий закон про ТОВ?


Районні ДПІ перетворяться у центри обслуговування платників податків

Розпочався перший етап структурної реорганізації ДФС. Тепер податкові інспекції в районах, містах (крім Києва), районах у містах, об’єднані державні податкові інспекції втрачають статус юридичних осіб і приєднуються до головних управлінь ДФС в регіонах.

Такі нововведення Кабмін затвердив 28 березня постановою «Про реформування деяких територіальних органів Державної фіскальної служби».

Наступним кроком має стати створення єдиної юридичної особи в податковому напрямку ДФС. Таким чином уряд планує завершити процес переходу повноважень з аудиту і роботі з боргом на обласний рівень і наділення районних податкових інспекцій функціями центрів з обслуговування платників податків.

Раніше в Мінфіні повідомляли про п’ять напрямках реформи ДФС:

 • побудова внутрішньої організаційної структури за функціональним принципом, що дозволяє сформувати ефективні процеси адміністрування податків і зборів, а також оптимізувати адміністративно-господарські функції;
 • оновлення службового складу ДФС з упором на кадрову оптимізацію, професіоналізм, високооплачувані і некорупційну;
 • удосконалення бізнес-процесів всередині ДФС, в тому числі шляхом впровадження ризик-орієнтованого підходу в роботі;
 • підвищення рівня оплати податків і довіри платників до системи;
 • зміна корпоративної культури ДФС і підвищення прозорості її роботи з метою зниження тиску на бізнес і переорієнтування ДФС в сервісну організацію.

 

Постанова КМУ від 28 березня 2018 року «Про реформування деяких територіальних органів Державної фіскальної служби»

 


Документ не є офіційним, якщо його складання і використання не спричинило наслідків правового характеру

Верховний Суд в складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув скаргу прокурора на ухвалу апеляційного суду по справі № 461/7315/15-к.

Зазначеним визначенням залишено без змін вирок суду першої інстанції про визнання невинними двох громадян в скоєнні злочинів щодо підробки документів.

Обвинувачені були виправдані в зв’язку з недоведеністю наявності в їх діях складів кримінальних злочинів.

Орган досудового розслідування звинувачував цих громадян в тому, що вони, будучи посадовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими функціями, склали завідомо неправдивий офіційний документ, а саме протокол загальних зборів власників квартир.

Пізніше один з обвинувачених подав у департамент містобудування міськради пакет документів, серед яких був свідомо підроблений протокол, для затвердження містобудівних умов для будівництва готелю.

Верховний суд не задовольнив касаційну скаргу прокурора виходячи з наступного.

Предметом злочинів, передбачених ст. 366 і ст. 358 КК, є офіційний документ.

У примітці до ст. 358 КК зазначено, що слід розуміти під офіційним документом.

ВС зазначив, що при встановленні ознак офіційного документа як предмета злочину слід керуватися наступними критеріями:

 • документ повинен бути складений, виданий або посвідчений відповідною особою в межах його компетенції по визначеній законом формі та з відповідними реквізитами;
 • зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер – підтверджені або засвідчені нею конкретні події, явища або факти повинні спричиняти або бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та (або) обов’язків.

Невідповідність документа хоча б одному з наведених критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним.

В даному випадку складання і використання зазначеного протоколу не спричинило наслідків правового характеру, оскільки згідно з п. 2.2 Порядку надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, який діяв на час вчинення виправданими інкримінованого їм діяння, згода власників суміжних об’єктів нерухомості для отримання містобудівних умов і обмежень не була потрібна.

Касаційний кримінальний суд прийшов до висновку про те, що протокол загальних зборів власників квартир не є офіційним документом, оскільки не відповідає вимогам, встановленим в примітці до ст. 358 КК, зокрема, складання і використання зазначеного проколу не спричинило наслідків правового характеру.

 

Постанова Верховного Суду від 1 березня 2018 року по справі № 461/7315/15-к

Читайте статтю на тему:

Оспорювання правочинів вчинених під впливом насильства, обману, помилки, тяжкої обставини


Чи обов’язково затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку підприємствам та ФОП?

Відповідно до частини першої статті 21 КЗпП трудовий договір — угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Нормами статті 29 КЗпП встановлено, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема, ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно з частиною першою статті 142 КЗпП правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

Недотримання роботодавцем, в тому числі підприємцем, визначеного порядку допуску до роботи працівника є порушенням законодавства про працю.

Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю визначено статтею 265 КЗпП та статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Лист Мінсоцполітики України від 21 червня 2017 року  № 312/0/22-17/13

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант

холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

X