fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 16.10.2018 пo 21.10.2018

In: Дайджести новин законодавства і практики 22 Oct 2018 Tags: ,

Дайджест нoвин «Підприємництво і право»

з 16.10.2018 пo 21.10.2018

 

Прийнято Кодекс по процедурам банкрутства

Народні депутати на ранковому засіданні ВР 18 жовтня ухвалили Кодекс по процедурам банкрутства, яким, між іншим, вводиться інститут банкрутства фізичних осіб.

Кодекс визначає умови і порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс викладено в чотирьох книгах:

 • Книга 1. Загальна частина.
 • Книга 2. Арбітражний керуючий.
 • Книга 3. Банкрутство юридичних осіб.
 • Книга 4. Відновлення платоспроможності фізичної особи.

Кодекс набирає чинності і вводиться в дію після закінчення 6 місяців з дня його офіційного опублікування, за винятком положень, що визначають створення електронної системи і авторизації електронних майданчиків, які вступають в силу і вводяться в дію через 3 місяці з дня офіційного опублікування цього Кодексу.

З моменту вступу в силу цього Кодексу втрачає чинність Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

З дня набрання чинності цим Кодексом подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до його положень, незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ, які на момент набрання чинності Кодексом перебувають на стадії санації. Провадження у них триває відповідно до Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури і подальше провадження у цих справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

 

Проект Постанови ВРУ від 18.10.2018 року № 8060 “Кодекс України з процедур банкрутства”

 

Читайте статтю на тему:

 

Перевірки бізнесу обіцяють зробити прозорими

Мінекономрозвитку повідомило, що в 2019 році перевірки бізнесу стануть більш прозорими і ризикоорієнтованої.

Вже запущено інтегрований портал inspections.gov.ua з рядом інструментів для взаємодії держави і бізнесу. На сьогодні 26 інспекційних органів з 33 вже включилися в роботу на порталі і відкрили інформацію про своїх перевірках.

Одним із завдань нової інспекційної системи є орієнтованість на платника податків. З цією метою на інспекційному порталі створюється «Кабінет управління ризиками» з рядом інструментів:

 • календарем запланованих перевірок;
 • історією проведених перевірок і їх результатами;
 • вичерпними чек-листами – вимогами до підприємців, з можливістю самоконтролю по кожній потенційну небезпеку;
 • можливістю оцінити якість роботи інспектора, яка стане основою для рейтингу інспекцій;
 • можливість вказати на обтяжливість конкретних вимог, які заважають працювати. Це стане основою для їх перегляду, щоб зменшити регуляторне навантаження на бізнес.

Інспекційний портал поки працює в тестовому режимі. Інструменти порталу стануть повноцінно доступними для використання з 1 січня 2019 року. Для цього інспекції до кінця поточного року повинні затвердити форми актів перевірок нового зразка і оприлюднити інформацію про перевірки.

 

За інформацією Міністерства економічного розвитку України

 

Дивіться відео на тему:

 

Реєстрація місця проживання онлайн

Законопроект № 9218 «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», згідно із яким заяву на реєстрацію місця проживання можна буде подати звичайним способом в органі реєстрації або ЦНАП, а також через Інтернет, зареєстрували у Верховній Раді.

Відповідно до законопроекту для реєстрації або зняття з реєстрації слід подати тільки одну заяву без додаткових документів. Внесення відміток у паспорти про місце проживання буде не обов’язковим і буде здійснюватися тільки за бажанням особи.

В автоматичному режимі реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання буде здійснюватися на підставі відомостей з державного реєстру актів цивільного стану: реєстрація місця проживання новонародженої дитини, зняття з реєстрації місця проживання померлого/ особи, яка була оголошена померлою, повідомлення про реєстрацію місця проживання дитини у віці до 14 років до органу реєстрації за попереднім місцем проживання дитини.

З метою попередження прийняття незаконних рішень, в тому числі судових, встановлюється, що у разі виникнення спору (наприклад, наявності незгоди власника житла) жодне рішення не може ґрунтуватися на одному лише факт реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання для:

 • підтвердження законності проживання (користування житлом);
 • вселення або виселення;
 • підтвердження факту проживання в житлі, зокрема, з метою його приватизації або придбання права на спадкування за законом на вказане житло або майно, що знаходиться за адресою зареєстрованого місця проживання;
 • нарахування плати за користування житлом та плати за житлово-комунальні послуги;
 • підтвердження факту оренди (найму) житла чи іншого платного користування житлом;
 • встановлення або скасування будь-яких прав і обов’язків інших осіб, які проживають в житло.

У разі здійснення реєстрації за однією адресою більше трьох сімей така реєстрація особи підлягає тимчасовому блокування для підтвердження факту проживання.

 

Проект Закону України № 9218 «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 

 


Неправильна назва посади в трудовій книжці загрожує штрафом

Фіхівці Держпраці наголосили: неправильне зазначення назви посади у трудовій книжці загрожує штрафом у розмірі мінімальної заробітної плати (у 2018 році – 3723 грн)

Скільком би працівникам на підприємстві не було зазначено неправильну назву посади, штраф за ці порушення єдиний – одна мінімальна зарплата, яка буде встановлена на момент виявлення порушення.

При цьому записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».

Штраф за неправильне зазначення назви посади передбачено статтею 265 КЗпП, як за порушення інших вимог трудового законодавства та відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 265 КЗпП до роботодавців застосовуватиметься штраф в розмірі мінімальної заробітної плати (у 2018 році – 3723 грн).

Цей штраф застосовується за всі інші порушення законодавства з праці, за які цією статтею КЗпП не передбачено окремої відповідальності. Отже, скільком би працівникам не було зазначено неправильну назву посади, штраф за ці порушення єдиний – одна мінімальна зарплата, яка буде встановлена на момент виявлення порушення.

 

Лист Держпраці від 24.09.2018 №4501/4/4.3-зв-18

 


Сума витрат на охорону праці

Фахівці Держпраці звертають увагу: фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, передбачається, поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах.

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік.

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, розмір витрат на охорону праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових можливостей підприємства, установи, організації.

Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з  переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується КМУ.

 

За матеріалами Держпраці у Хмельницькій області

 


Атестація робочих місць: де замовити експертизу факторів виробничого середовища?

Держпраці нагадує, що під час проведення атестації робочих місць треба оцінити не лише складність роботи, а й умови (виробниче середовище), у яких вона здійснюється. З цим краще, звісно, звернутися до фахівців. А на сайті Держпраці наведено інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу

Держпраці у Донецькій області нагадує, що відповідно до п. 1 Порядку №442, ст. 13 Закону «Про охорону праці», атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

П. 10 Порядку №442 передбачено, що результати атестації використовуються не тільки для реалізації прав робітників на пільгове пенсійне забезпечення, але й для встановлення пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до Списків №1 і 2, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

Відповідно до Методрекомендацій №41, атестація робочих місць передбачає комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил.

Станом на теперішній час, санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу під час атестації робочих місць проводять санітарні лабораторії підприємств і організацій, науково-дослідних і спеціалізованих організацій, атестованих у відповідності до Порядку №784/1012.

Інформаційний перелік лабораторій, атестованих на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці, розміщено на офіційному сайті Держпраці України в розділі «Діяльність», підрозділ «Реєстри».

 

За інформацією Державної служби України з питань праці

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

X