fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 10.12.2018 пo 16.12.2018

In: Дайджести новин законодавства і практики 17 Dec 2018 Tags: ,

Дайджест нoвин «Підприємництво і право»

з 10.12.2018 пo 16.12.2018

 

Вимоги у сфері електронних довірчих послуг вступили у дію

Уряд затвердив вимоги у сфері електронних довірчих послуг і Порядок перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Постанова від 07.11.2018 року № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг» набрала чинності 12 грудня, крім пунктів 68 – 72 переліку стандартів, що застосовуються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (усього 5 найменувань стандартів). Зазначені пункти набирають чинності з 1 січня 2019 року.

Даною постановою визначаються вимоги у сфері електронних довірчих послуг: організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови, яких повинен дотримуватися кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, його відокремлені пункти реєстрації під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг їх користувачам.

Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до затверджених вимог з урахуванням особливостей, передбачених Законом «Про електронні довірчі послуги».

Дія Вимог не поширюється на надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі України та під час здійснення переказу коштів.

Визначено, що кваліфікована електронна довірча послуга – електронна довірча послуга, надання якої забезпечує надавач або центральний засвідчувальний орган, зокрема за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та яка базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

У документі чітко прописано вимоги до надання кваліфікованої електронної довірчої послуги:

 • із створення, перевірки та підтвердження кваліфікованих електронних підписів чи печаток;
 • з формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
 • з формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту;
 • з формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;
 • з реєстрованої електронної доставки;
 • із зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та відповідних сертифікатів;

а також вимоги до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та вимоги до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Затверджений зазначеною постановою Порядок перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг визначає механізм проведення Адміністрацією Держспецзв’язку заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.

Адміністрація Держспецзв’язку проводить планові та позапланові перевірки надавачів, центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру або подає до органу з оцінки відповідності запит щодо проведення процедури оцінки відповідності надавача та послуг, що ним надаються.

Підставою для проведення планової перевірки є річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджений Адміністрацією Держспецзв’язку.

Для проведення планової чи позапланової перевірки Адміністрація Держспецзв’язку приймає відповідне рішення. Воно підписується Головою Держспецзв’язку або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Для надавачів, які не є суб’єктами господарювання, строки проведення планової чи позапланової перевірки не можуть перевищувати 10 робочих днів.

Планова та позапланова перевірки проводяться в робочий час надавача, центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Перевірка проводиться у присутності керівника надавача, центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру чи уповноваженого ним представника.

Під час перевірки вивчаються документи, інформація, що міститься в базах даних, у межах правил розмежування доступом, передбачених комплексною системою захисту інформації, проводяться співбесіди з працівниками надавача, аналізуються стан дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг і розпорядчі документи, пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Якщо виявлено порушення вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, зловживання і недоліки, керівництво надавача зобов’язане до закінчення перевірки вжити заходів до усунення виявлених порушень, зловживань і недоліків.

Реалізація постанови спрямована на:

 • підвищення рівня надійності та захищеності електронного документообігу та електронної ідентифікації;
 • підвищення рівень довіри до кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 • популяризацію електронного документообігу та використання засобів електронної ідентифікації;
 • зменшення витрат на комунікації фізичних та юридичних осіб з державними органам.

 

Постанова КМУ від 07.11.2018 року № 992 «Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг»

 


Правила торгівлі алкоголем планують спростити

Мінекономрозвитку пропонує зменшити регуляторний тиск на бізнес, скасувавши постанову Кабміну «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», а також ряд інших нормативних актів.

Відповідний проект постанови Кабміну оприлюднено на сайті Міністерства для громадського обговорення. Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 10 січня за адресою: 01008, Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або на е-mail shpirko@me.gov.ua

У Мінекономрозвитку зазначають, що Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями не лише дублюють норми законів, але і встановлюють додаткові вимоги регулювання, які вже втратили актуальність.

Зокрема, вимоги погоджувати з санітарно-епідеміологічною службою технологічні картки на коктейлі, вимоги до професійної освіти та підготовки працівників, а також до наявності у документах, згідно з якими в торгову мережу надійшли алкогольні напої, реєстраційних номерів сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності (при тому, що обов’язкову сертифікацію алкогольних напоїв скасовано у 2015 році).

Крім того, Порядком здійснення торгової діяльності і правил торгового обслуговування на ринку споживчих товарів встановлено, що на вимогу споживача (покупця) відповідальний працівник повинен надати йому цей Порядок, Закон про захист прав споживачів, санітарні норми, правила продажу окремих видів товарів.

Таким чином, суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з роздрібної торгівлі алкогольними напоями повинен мати роздруковані Правила, які дублюють норми законодавчих актів, та на першу вимогу надавати їх споживачам, а відсутність Правил є підставою для притягнення його до відповідальності згідно із законодавством. Мінекономрозвитку пропонує також скасувати цю вимогу.

 

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 


Чергові податкові зміни у 2019 році

Зміни до Податкового кодексу та низки інших нормативних актів вже офіційно опубліковані і набудуть чинності у 2019 році.

Серед найважливіших змін: cтавку земельного податку для лісових земель обмежено до 0,1 %; запроваджується контроль реалізації пального; ставки туристичного збору встановлюватимуться до 0,5 % – для внутрішнього туризму і до 5 % – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня; усі аптеки повинні використовувати РРО; ФОП на єдиному податку зможуть продавати сидр і пері; на 9 % підвищується акциз на тютюнові вироби; ставка екологічного податку за викиди вуглекислого газу складе 10 грн за 1 тонну; продовжено до 2022 року строк звільнення від ПДВ електромобілів при ввезенні на територію України. Крім того, від ПДВ звільняється обладнання для сонячних і вітрових електростанцій; встановлено нульову ставку акцизу на спирт етиловий, який використовується для виробництва парфюмерно-косметичної продукції; з 1 січня 2019 по 30 червня 2019 року передбачено оподаткування ПДВ посилок, вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, а з 1 липня 2019 – 100 євро. При цьому скасовано норму про «три посилки» тощо.

 

Закон України від 23.11.2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»

 

Читайте статтю на тему:

 

Додаткова оплачувана відпустка для учасників бойових дій та інвалідів війни

Учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. № 3551-XII (із змінами), надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік, що зафіксовано у ст. 77-2 Кодексу законів про працю України та у ст. 16-2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР.

Оскільки спеціальних застережень у цих нормах не зроблено, то право на додаткову відпустку мають як основні працівники, так і сумісники. Оплата відпусток здійснюється за рахунок коштів установ та організацій. Дана відпустка не належить до категорії щорічних.

Перелік осіб, які належать до учасників бойових дій та інвалідів війни, наведено відповідно у ст. 6 і 7 Закону №3551. Для роботодавця головне, щоб свій статус працівник підтвердив відповідним посвідченням інваліда війни або учасника бойових дій. Підставою для надання додаткової відпустки для учасника бойових дій чи інваліду війни є вищезазначений документ із відповідною заявою працівника.

Повідомляємо, що тривалість додаткової відпустки не залежить від стажу роботи та надається під час підтвердження статусу учасника бойових дій чи інваліда війни.

Додаткова відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни надається:

 1. понад щорічну основну та додаткові відпустки. Відповідно дні цієї відпустки не враховуються під час порівняння з установленою граничною тривалістю відпустки — 59 (69) к. дн. на рік (ч. 3 ст. 10 Закону № 504);
 2. з урахуванням святкових та неробочих днів, визначених ст. 73 КЗпПУ. Тобто вони оплачуються та включаються в загальну тривалість відпустки, а не подовжують її;
 3. повної тривалості з розрахунку на календарний рік незалежно від кількості фактично відпрацьованого часу в році.

УВАГА: додаткову відпустку для учасників бойових дій та інвалідів війни не можна:

 • перенести на інший період або подовжити у разі хвороби працівника;
 • перенести на наступний календарний рік;
 • поділити на частини;
 • замінити грошовою компенсацією.

Крім того, не допускається відкликання працівника з такої відпустки, адже до ст. 12 Закону № 504, яка визначає порядок відкликання працівників з щорічної відпустки, ніяких змін внесено не було.

У разі звільнення працівника, який має право на зазначено відпустку, за неї не виплачується грошова компенсація за дні невикористаної відпустки!

 

За інформацією Головного управління Держпраці у Хмельницькій області

 


Щодо праці неповнолітніх

Держпраці у Львівській області розповідає, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КМУ.

Проте не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.

При цьому для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Водночас Держпраці у Львівській області наголосила, що є роботи, на яких забороняється праця неповнолітніх. Так, забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Також відповідно до чинного законодавства України забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Обов’язковим при прийомі на роботу неповнолітнього є медичний огляд і в подальшому працівник проходить медичний огляд до досягненні 21 річного віку щорічно.

Що стосується оплати праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи, то відповідно до ст. 194 КЗпП, заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Відповідно до ст. 195 КЗпП щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час.

Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

 

За інформацією Головного управління Держпраці у Львівській області

 

Дивіться відео на тему:

 

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

X