fbpx
[get_banners]

Актуальний зразок наказу про встановлення ліміту каси для діючого підприємства

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали податкова тематика, Зразок документа бухгалтерська практика 03 Feb 2020

Наказ про встановлення ліміту каси

Зразок наказу

про встановлення ліміту каси

______________________________________________________________

(назва підприємства)

Н А К А З
“______”____________20__р. м. ___________ №_________

Про встановлення ліміту в касі 

Відповідно до розділу V Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України, затвердженогоПостановою Правління НБУ від 29.12.2017 року № 148

НАКАЗУЮ :

Встановити з « ____» ___________ 20__ року ліміт каси у розмірі _______ грн.

Ліміт каси встановлено на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за три місяці поспіль із останніх 12 –ти місяців, а саме : _____________________(зазначити , які три місяці брали участь у розрахунку).

Бухгалтерії підприємства забезпечити виконання цього наказу та дотримання встановленного вище розміру ліміту каси.

 

До наказу додається:

Додаток 8 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

 

Директор   

 

Ознайомлені:

Головний бухгалтер   

Касир

 

X