fbpx
[get_banners]

Актуальна класифікація основних засобів та інших необоротних активів у поточному році

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали податкова тематика 04 Feb 2020

Класифікація основних засобів та інших необоротних активів у поточному році

Класифікація основних засобів та інших необоротних активів

з метою нарахування амортизації, відповідно до Податкового кодексу України у 2015 році

Бухгалт.

рахунок

Класифікація згідно ПКУ

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

Метод амортизації, дозволений ПКУ

Група

Найменування

101

1

Земельні ділянки

Невизначений

Амортизація  не нараховується

102

2

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

Усі методи ,крім методу прискореного зменшення ЗВ

103

3

Будівлі,

20

споруди,

15

передавальні пристрої

10

104

4

Машини та обладнання

5

Метод прискореного зменшення ЗВ або будь-який інший

з них інформаційне обладнання, а саме:

2

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж,  телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

105

5

Транспортні засоби

5

Метод прискореного зменшення ЗВ або інший

106

6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

Усі ,крім методу прискореного зменшення ЗВ

107

7

Тварини

6

108

8

Багаторічні насадження

10

109

9

Інші основні засоби

12

Виробничий або прямолінійний

111

10

Бібліотечні фонди

Невизначений

1 метод:50% при введенні +50% при списанні

або

2  метод: 100%  при введенні

112

11

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Невизначений

113

12

Тимчасові (нетитульні) споруди

5

Виробничий або прямолінійний

114

13

Природні ресурси

Невизначений

Амортизація  не нараховується

115

14

Інвентарна тара

6

Виробничий або прямолінійний

116

15

Предмети прокату

5

Виробничий або прямолінійний

16

16

Довгострокові біологічні активи

7

Усі ,крім методу прискореного зменшення ЗВ

X