fbpx
[get_banners]

Актуальна класифікація підприємств на мікро-, малі, середні і великі у поточному році

In: Академія професійного бухгалтера, Бухгалтерська компанія Збережені Активи, Довідкові матеріали бухгалтерська тематика, Довідкові матеріали податкова тематика 08 Jan 2019

Що таке мікробізнес, малий бізнес, середній бізнес, великий бізнес

(за версією Міністерства фінансів України)


З метою складання і подання фінансової звітності у 2019 році за 2018 рік, для визначення категорії (розміру) підприємства застосовують показники річної фінансової звітності за 2017 рік

Міністерство фінансів України надало інформаційне повідомлення для розмежування підприємств в залежності від їх розміру (на мікро-, малі, середні та великі) що встановлює ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік *.

Як визначити групу до якої віднести підприємство?

Щоб визначити, до якої групи відноситься підприємство в 2018 році, тестуються показники фінансової звітності за 2017 рік.

* Закон України «Про бухобліку та фінзвітності в Україні» від 16.07.99 р № 996-XIV.

Які є розмежувальні критерії?

При цьому потрібно відповідати як мінімум 2-ом «розмежувальним» ознакам з 3-ох, наведених в Законі про бухоблік (див. Табл. 1).

Критерії в Євро перераховуються за середньорічним курсом НБУ.
За 2017 рік він склав 30,0042 грн. / Євро.

Таблиця 1.

Класифікація підприємств для фінансової звітності за підсумками 2017 року  (для звітності за 2018 рік) 

Категорія підприємства Критерії оцінки
балансова вартість активів чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) середня кількість персоналу
Велике понад  600084 тис. грн. понад 1200168 тис. грн. свыше 250 человек
Середнє до 600084 тис. грн. до 1200168 тис. грн. до 250 осіб
Мале до 120016,8 тис. грн. до 240033,6 тис. грн. до 5 осіб
Мікро- до 10501,5 тис. грн. до 21002,9 тис. грн. до 1 осіб

Цінність Інформаційного повідомлення в тому, що бухгалтерський регулятор навів приклади визначення «своєї» групи.

З мікро- і великими підприємствами все досить просто

Таке підприємство відповідає двом ознакам певної групи і там його «порт приписки». Власне такий підхід поширюється на малих і середніх теж.

А якщо підприємство за трьома критеріями відповідає відразу трьом різним категоріям? До якої групи тоді йому «причалити»?

Припустимо, за однією ознакою воно повинно потрапити в «малу» групу, по другому – в «велику», по третьому – в «мікро-». Тоді на думку Мінфіну, підприємство – мале.

Якщо проаналізувати приклади, то можна вивести таку закономірність.

Для аналогії візьмемо класифікацію навчальних закладів: школа, коледж, університет. За одним параметром «претендент» відповідає рівню «знань» школи, за другим – коледжу, за третім – університету. В цьому випадку зарахують його в «середню» ланку – коледж.

Так і щодо класифікації підприємств – керуємося принципом «золотої середини» (див. Табл. 2).

Покинути групу перебування, в яку потрапило підприємство в 2018 році, можна тільки при виконанні однієї умови – за показниками річної фінансової звітності підприємство підходить під критерії іншої категорії протягом двох років поспіль. В іншому випадку, місце акредитації не змінюється.

Таблиця 2.

Приклади визначення категорії приналежності підприємства

Приклади

визначення категоріїв, до яких належить підприємство (велике, середнє, мале, мікро- ) відповідно до наведених у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

Балансова вартість активів Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Середня кількість працівників Категорія підприємства
тис. грн категорія підприємства, до якої може належати відповідний суб’єкт тис. грн категорія підприємства, до якої може належати відповідний суб’єкт осіб категорія підприємства, до якої може належати відповідний суб’єкт
Входить в групу мікропідприємств
9153,0 мікро 21123,0 мікро 237 середнє мікро

Входить в групу малих підприємств

9357,3 мікро 41166,6 мале 613 велике мале
9548,0 мікро 271242,2 середнє 15 мале мале
119904,1 мале 10655,8 мікро 50 середнє мале
111326,2 мале 1981,0 мікро 262 велике мале
119941,3 мале 294008,9 середнє 7 мікро мале
3461523,4 велике 8871,2 мікро 26 мале мале
51933,6 мале 1639081,5 велике 6 мікро мале
598711,7 середнє 17007,6 мікро 39 мале мале
564540,9 середнє 196368,1 мале 4 мікро мале
1473449,2 велике 112701,2 мале 7 мікро мале

Входить в групу середніх підприємств

545394,4 середнє 236402,1 мале 553 велике середнє
356811,0 середнє 1692241,6 велике 8 мікро середнє
372624,1 середнє 1407484,2 велике 43 мале середнє
117213,5 мале 327940,8 середнє 1668 велике середнє
754943,8 велике 3054,6 мікро 62 середнє середнє
1515102,2 велике 46234,0 мале 148 середнє середнє
873773,9 велике 901071,9 середнє 9 мікро середнє
1173474,9 велике 372303,2 середнє 42 мале середнє

Входить в групу великих підприємств

1258151,7 велике 1515373,2 велике 234 середнє велике
347246,6 середнє 1726491,4 велике 652 велике велике
742955,3 велике 355715,8 середнє 270 велике велике
X