fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 23-го березня по 29-те березня 2015 року

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

З 29 березня 2015 року заяви про перегляд судових рішень подаються до Верховного Суду України

 

    Згідно норм Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» № 192-VIII від 12.12.2015 року заява про перегляд судового рішення подаватиметься безпосередньо до Верховного Суду України з 29.03.2015 року. 

У зв’язку із цим Вищий адміністративний суд України надав роз’яснення, що ті заяви про перегляд судових рішень, які були подані до Вищого адміністративного суду України не пізніше 28 березня 2015 року для вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України, будуть розглядатися у тому порядку, який діяв до набрання чинності Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд». Сюди належать також ті випадки, коли позовна заява, скарга, інші матеріали, документи чи грошові засоби були здані на поту або передані іншим засобам зв’язку (в такому випадку строк не вважатиметься пропущеним).

Якщо ж заява про перегляд судового рішення все ж буде подана до Вищого адміністративного суду України після 28 березня, то така заява буде «зареєстрована в автоматизованій системі документообігу суду …..та переслана за належністю або повернута відправникові канцелярією протягом 3-х робочих днів від дня її надходження як помилково доставлена кореспонденція»

 

       Джерело: http://www.vasu.gov.ua/123384/ 

 

Закон: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/192-19

  

 

     Затверджено нові Правила пожежної безпеки для підприємств та організацій автомобільного транспорту  

       Нові Правила пожежної безпеки для автотранспортних підприємств було затверджено Наказом Міністерства інфраструктури України № 11 від 21.01.2015 року, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.03.2015 року. Станом на 29.03.2015 року нові Правила все ще не набрали чинності. У пункті 4 Наказу вказано, що він набере чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 5 Розділу II Правил, який набере чинності через один рік після того, як набере чинності сам Наказ.

Основні нововведення Правил пожежної безпеки:

 • У передбачених законом випадках, суб’єктом господарювання має подаватися декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • Усі види протипожежної техніки та обладнання повинні мати сертифікати;
 • Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення суб’єкти господарювання повинні здійснювати на підставі ліцензії;
 • У кожного суб’єкта господарювання з урахуванням ступеня пожежної небезпеки має бути встановлено відповідний протипожежний режим на підставі розпорядчого документа про заходи пожежної безпеки. Таким режимом визначатимуться:
 • Спеціальні місця для куріння або його заборони;
 • Порядок застосування відкритого вогню;
 • Порядок використання побутових нагрівальних приладів;
 • Правила проїзду та стоянки транспортних засобів та інше.
 • Територія суб’єкта господарювання, а також будівлі, споруди, приміщенні, повинні бути обладнані відповідними знаками безпеки.

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0279-15/page

 

Президент підписав зміни до Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

        Закон було підписано Президентом України 26 березня 2015 року. Цей Закон визначає основні принципи державної політики у сфері ліцензування; повноваження органів державної влади у сфері ліцензування; вичерпний перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню; документи, які потрібно подати для отримання ліцензії; порядок видачі ліцензій та плату за них.

Цим Законом значно спрощено порядок отримання ліцензій, зменшено перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, що, у підсумку, має призвести до створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва та збільшення інвестиційної привабливості України

           Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

 

 Нотаріуси отримали доступ до Державного земельного кадастра

 

   25 березня набрав чинності Закон № 247-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення». 

Цим Законом встановлено, що нотаріус «під час вчинення нотаріальних дій та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки має доступ та користується Державним земельним кадастром у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». 

Мова йде про можливість користуватися Держземкадастром для пошуку відомостей про зареєстровані земельні ділянки. За результатами пошуку нотаріусом формується витяг, який підписується та посвідчується печаткою нотаріуса, та згодом залишається у справі приватного нотаріуса чи державної нотаріальної контори.

Закон також передбачає, що державна реєстрація похідних речових прав може здійснюватися нотаріусом, незалежно від нотаріального посвідчення договору, на підставі якого таке право виникає. До того ж, державна реєстрація такого права на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, право власності на яку виникло та оформлено у встановленому порядку до 01.01.2013 року, «здійснюється одночасно з державною реєстрацією права власності на таку земельну ділянку (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав) на підставі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, поданої власником чи набувачем відповідного похідного права, або уповноваженою ними особою»

         Джерело: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150247.html

 

  Національний банк України встановлюватиме курс гривні щодня ввечері

      Це нововведення запрацює з 31 березня 2015 року. Офіційний курс гривні до іноземних валют, а також банківських металів, щодо яких передбачено щоденне встановлення офіційного курсу буде встановлюватись наприкінці робочого дня, а діятиме з наступного робочого дня.

Що стосується вихідних та неробочих днів, то:

 • встановлений на останній робочий день тижня чи в передсвятковий день, офіційний курс діятиме протягом наступних святкових чи вихідних днів;
 • встановлений в останній робочий день тижня чи в передсвятковий день, буде починати діяти в перший робочий день наступного тижня чи в перший робочий день після святкового;
 • до іноземних валют, щодо яких передбачено встановлення офіційного курсу раз у місяць, то він буде встановлюватися в останній робочий день місяця та буде діяти з першого до останнього числа наступного місяця.

 

 

    Підбірку підготувала: Іващишин Христина, помічник юриста ТОВ «Західна консалтингова група»  

 

 

Отримання допомоги по безробіттю

 

    Державний центр зайнятості роз’яснив можливість отримання допомоги по безробіттю застрахованими особами, в т.ч. фізичними особами-підприємцями, які припинили підприємницьку діяльність.

Так, якщо за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування страховий стаж особи протягом 12 місяців, що передують реєстрації як безробітного, становить не менше ніж шість місяців, то особа має право на отримання допомоги по безробіттю як застрахована особа з урахуванням страхового стажу ( у відсотках до середньої заробітної плати):

 • до 2 років – 50 відсотків;
 • від 2 до 6 років – 55 відсотків;
 • від 6 до 10 років – 60 відсотків;
 • понад 10 років – 70 відсотків

Якщо за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування страховий стаж особи протягом 12 місяців, що передують реєстрації як безробітного, становить менше ніж шість місяців, то особа має право на отримання допомоги по безробіттю, як застрахована особа без урахування страхового стажу мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду і на сьогодні становить 544 гривні.

 

       

 

Лист Міністерства соціальної політики України Державний центр зайнятості  від 25.11.2014 р. № ДЦ-01-7995/0/6-14

  Також Державний центр зайнятості наголосив, що допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. А для осіб, які були звільнені з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин та отримали статус безробітного, така виплата починається з 91-го календарного дня.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.

Особам, які звільнені з останнього місця роботи за згодою сторін, передбачено скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю на 90 календарних днів – 270 календарних днів протягом двох років і 630 календарних днів для осіб передпенсійного віку, і така виплата розпочнеться з 8 дня після реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості

 

      Лист Міністерства соціальної політики України Державний центр зайнятості від 23.01.2015 р. № ДЦ-01-465/0/6-15 

 

     Бухгалтерський облік дооцінки (уцінки) необоротних активів та фінансових інструментів  

       Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку повідомляє, що  підприємства, які складають фінансову звітність згідно із законодавством за міжнародними стандартами, для відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку повинні використовувати План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій.

Для операцій по дооцінці (уцінці) необоротних активів і фінансових інструментів та узагальнення інформації в цілях складання розділу 11 «Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати призначений рахунок 41 «Капітал в дооцінках».

Лист Міністерства фінансів України від 20.09.2013р. № 31-08410-07-10/27744

 

Оподаткування екологічним податком скидів забруднюючих речовин

    Державна фіскальна служба розтлумачила, як обчислювати податкове зобов’язання з екологічного податку скидів забруднюючих речовин (із зворотними водами) безпосередньо у водні об’єкти, на які встановлені норми гранично допустимого скиду у вигляді показника «мінералізація».

Так, поняття «мінералізація» має одиницю виміру – співвідношення маси всіх видів забруднюючих одиниць у одиниці обсягу зворотної води і використовується для обчислення загального обсягу скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт шляхом алгебраїчного множення величини обсягу зворотніх вод та величини показника «мінералізації». 

Перелік забруднюючих речовин, для яких нормується обсяг скидів, затверджується  Кабінетом Міністрів України. Це передбачено у пункті 8 Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100.

Лист ДФСУ від 20.03.2015 № 9485/7/99-99-15-04-01-17

           

 Визначення доходу платника єдиного податку від експорту товарів

    Податківці у Сумській області черговий раз підтвердили, що розподільчі рахунки, які використовуються банківськими установами для обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті у розмірі 75 %, являються транзитними.

Отже, до складу доходу платника єдиного податку від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) включається сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок у гривнях від обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України.

Валютні кошти перераховуються у гривні за офіційним курсом Нацбанку України на дату надходження їх на валютний рахунок фізичної особи – підприємця.

Лист Головного управління ДФС України у Сумській області  від 12.01.2015 р. N 140/Б/18-28-17-0214

 

  Оподаткування військовим збором 

      Фіскали роз’яснили порядок оподаткування військовим збором. Так, було наголошено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу), зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

Оскільки до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку у 2015 році не включається сума пенсії у розмірі 3654 грн. (1218 гривень х 3), вартість дарунків, яка не перевищує розмір 609 грн., та сума виплат, що здійснюються за рішенням професійної спілки на користь члена такої професійної спілки, яка не перевищує розмір 1710 грн., то сума таких доходів не є об’єктом оподаткування військовим збором.        

Водночас, якщо сума пенсії, вартість дарунків та сума виплат, що здійснюються за рішенням професійної спілки на користь члена такої професійної спілки, перевищує у 2015 році зазначені вище розміри, то частини таких перевищень включаються до загального місячного (річною) оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Лист ДФСУ  від 13.03.2015 р. N 5346/6/99-99-17-03-03-15

 Оподаткування ПДВ операцій з поставки майна, що знаходиться у податковій заставі

 

      Податківці Рівненщини дали роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання майна, що перебуває у податковій заставі.

Так, під час виникнення операції з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, враховуються правила визначення бази оподаткування ПДВ, визначення дати виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, ставки ПДВ відповідно до розділу ІV ПКУ, а також порядок продажу майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до ст. 95 ПКУ та відповідно до Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 571, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 за № 1850/24382

 

       Отже, у разі, якщо продаж майна, яке перебуває у податковій заставі, здійснюється контролюючим органом через торгівельну організацію (торгівельно-майнова біржа) на підставі відповідного договору, зобов’язання щодо виписки податкової накладної покупцю та нарахування податкових зобов’язань з податку виникає у власника такого майна на дату, визначену пунктом 187.1 статті 187 Кодексу.        

Водночас послуги, що надаються торгівельною організацією, відповідно до Кодексу є об’єктом оподаткування ПДВ, а базою оподаткування податком є сума реєстраційного внеску, що сплачується учасником аукціону.

 

      Лист ДФСУ  від 02.03.2015 р. № 6972/7/99-99-19-03-02-18 

 

 

 Порядок складання , затвердження та контролю фінпланів держпідприємств

 

       Мінекономрозвитку затвердило Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки.

Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного й казенного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі.

       Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств і виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснюють органи управління/відповідальні органи управління.

 

Звіт про виконання фінансового плану підприємства в паперовому й електронному вигляді підприємство подає органам управління/відповідальним органам управління щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого підприємства за квартал та із зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних показників від планових.

 

      Наказ Мінекономрозвитку від 02.03.2015 року № 205

 

Пенсіонер працює за договором ЦПХ: чи зменшується пенсія

 

Згідно зі ст. 47  ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 р. № 1058-IV. тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року під час роботи особи пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше ніж 150 відсотків прожиткового мінімуму.

Дане обмеження не розповсюджується на працюючих пенсіонерів, які є інвалідами І та ІІ груп, інвалідами війни ІІІ групи та учасникам бойових дій.

При цьому фізична особа, яка працює на підставі договорів цивільно-правового характеру (ЦПХ), як і особа, що працює згідно з трудовим договором, вважається працюючою відповідно до п. 1 ст. 11 Закону № 1058.

Пенсіонер повідомляє органу ПФУ за місцем свого перебування на обліку як одержувача пенсії про дату працевлаштування, вид зайнятості шляхом подання заяви, копію трудової книжки із записом про працевлаштування, довідку, витяг з наказу, копію цивільно-правового договору (п. 2 ч. 2 ст. 16 Закону № 1058).

Після звільнення з роботи виплата пенсії поновлюється (ст. 47 Закону № 1058). 

Отже, пенсіонер, який працює на підставі договорів ЦПХ, вважається працюючим пенсіонером. А тому йому з 01.04.2015 року у період роботи за договорами ЦПХ повинна виплачуватись пенсія у розмірі 85 %, але не менше ніж 1423,50 грн.

 

 Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

 

 

 База оподаткування ПДВ операцій з постачання імпортованих товарів

Згідно з пунктом 188.1 ПКУ, база оподаткування операцій із постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 ПК) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та вироблених із них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

Для операцій із постачання товарів, ввезених на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом — виходячи з їх договірної (фактурної) вартості без урахування величини митної вартості.

Якщо ввезені на митну територію України товари беруть участь у контрольованих операціях, то база оподаткування ПДВ за операціями з постачання таких товарів буде визначатись на рівні звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 ПК.

 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 101.06 

 

 Відмінено «збір з тари»

 

 Постановою № 128 від 18.023.2015р. Уряд ліквідував Державне підприємство “Укрекокомресурси”, основним видом діяльності якого було створення умов для збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини.

 

Постанова КМУ від 18.03.2015 р. № 128

 

    Підбірку підготувала: Урбановська Юлія, економіст з бухгалтерського обліку ТОВ «Західна консалтингова група»

X