fbpx
[get_banners]

МОНІТОРИНГ законодавчих і нормативних актів за період з 20-го квітня по 26-те квітня 2015 року Кадри і персонал

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Які гарантії мають мобілізовані працівники у випадку закінчення строку дії трудового договору?

         Державна інспекція з питань праці України роз’яснила, що прямої заборони відносно звільнення мобілізованого працівника у зв’язку із закінченням дії строкового трудового договору чинним законодавством не передбачено.

         Разом з тим, відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю, за такими працівниками на раз призову, але не більше 1 року, зберігається місце роботи, посада, а також компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, незалежно від форми власності. Виплата таких компенсацій з бюджету в межах середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

         Таким чином, останнім днем строкового трудового договору буде день закінчення проходження військової служби, про що працівник повинен бути повідомлений письмово.

         Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 Джерело: http://dpu.gov.ua/Lists/news/DispFormTrue.aspx?ID=498

 

Роботодавців зобов’яжуть приймати вагітних на роботі без випробувального терміну

Верховна Рада України 21 квітня 2015 року прийняла за основу законопроект № 1639 про внесення змін до Кодексу законів про працю.

         Цим законопроектом пропонується розширити перелік осіб, для яких не встановлюється випробування при прийняття на роботу. До нього будуть включені:

 

  •         обрані на посаду;
  •         переможці конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
  •         особи, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи;
  •         вагітні жінки;
  •         працівники із сімейними обов’язками, які мають дітей віком до трьох років;
  •         особи, із якими укладається строковий трудовий договір.

 

Законопроектом також пропонується не зараховувати в строк випробування дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причин. 

 Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53191

 

Отримання українського громадянства для добровольців буде спрощено

 

23 квітня 2015 року Верховною Радою України було прийнято за основу законопроект № 1901 щодо спрощення порядку прийняття до громадянства України окремих категорій осіб.

         Цим законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про громадянство України» та спростити порядок прийняття до громадянства України тих осіб, які:

 

  •     захищали суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України та приймали безпосередню участь в АТО чи воєнних діях в складі добровольчих батальйонів, партизанських загонів чи інших територіальних формувань, які співпрацювали зі Збройними Силами України, органами Міністерства внутрішніх справ України та органами Служби безпеки України;
  •     зазнали порушень прав та свобод людини на території іноземної держави у зв’язку із своєю позицією чи діяльністю, спрямованою на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

 

Відповідно до вищезгаданого законопроекту, вказані категорії осіб разом із клопотанням про прийняття в громадянство України подають рішення суду, яким встановлено відповідний факт безпосередньої участі особи в АТО чи воєнних діях, або ж, відповідно, належним чином завірені копії офіційних документів, які порушують їх особисті права та свободи в країні постійного проживання.

Таким чином, для вказаних осіб є необов’язковими такі умови прийняття до громадянства України як перебування в України протягом 5 років, знання державної мови, наявність дозволу на імміграцію та законних джерел існування. 

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54735

Несплата адвокатського внеску є дисциплінарним проступком

         Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури надала роз’яснення щодо сплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у відповідь на запит Голови Ради адвокатів Київської області Петра Бойка, який просив роз’яснити чи несплата щорічних внесків є дисциплінарним проступком адвоката та яким чином буде реагувати на це ДП КДКА регіону.

         ВКДКА аргументувала, що несплата внесків є дисциплінарним проступком, оскільки відповідно до п.6 ч.4 ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл та використання.

         Відповідно до ч.1 ст. 57 згаданого Закону рішення З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами, що передбачено також і ч.3 ст. 12 Правил адвокатської етики, які були затверджені установчим З’їздом адвокатів України в кінці 2012 року.

         Тож, згідно пп. 3,6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, а також порушення Правил адвокатської етики є підставами для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Джерело:http://vkdka.org/vkdka-nadala-rozyasnennya-schodo-splati-advokatami-schorichnih-vneskiv-na-zabezpechennya-realizatsiji-advokatskogo-samovryaduvannya/

 

Підбірку підготувала: Христина Іващишин, юрист ТОВ «Західна консалтингова група» 

X