fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 20-го квітня по 26-те квітня 2015 року

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Перегляд країн для контролю за трансфертним ціноутворенням

Державна фіскальна служба підготували пропозиції щодо уточнення та перегляду критеріїв, за якими КМУ складатиме перелік країн для виконання вимог пп. 39.2.1.2 ст. 39 ПКУ.

Нагадаємо, господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі, яка включена до даного переліку, вважаються контрольованими для цілей нарахування податку на прибуток.

Так, згідно з проектом розпорядження КМУ “Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, встановленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України” встановленим критеріям відповідають 187 країн з 221 країни.

Отже, очикуємо, що критерії включення країн до переліку КМУ будуть дещо скоректовані, що полегшить облік контрольованих операцій для бізнесу.

Лист ДФСУ від 05.02.2015 р. N 273/4/99-99-12-01-03-13

 

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ

 

Знову про “послугу” у податковій накладній

Податківці знову видали лист, в якому в черговий раз наголосили, при виписці податкової накладної на операції з постачання послуг, які не мають одиниці обліку, у графі 5.1 зазначається “послуга”, а графа 5.2 не заповнюється.

Також податківці наголосили, що у випадку, коли послуги визначаються із застосуванням одиниць обліку згідно з Класифікатором системи позначень одиниць вимірювання та обліку, то у графі 5.1 та 5.2 зазначаються одиниці виміру згідно із Класифікатором.

Водночас, слід зауважити, якщо послуга не має одиниці обліку згідно із Класифікатором, то дана послуга у договорі має вартісне відображення у гривнях.

У даному роз’ясненні податківців сказано, якщо одиницею обліку згідно із договором визначена гривня, то графи 5.1 та 5.2 також заповнюються згідно із Класифікатором.

Лист ДФСУ  від 20.03.2015 р. N 5834/6/99-99-19-03-02-15

 

 

Податкові накладні за щоденними підсумками, складені філіями

Податкова служба роз’яснила порядок виписки податкової накладної, складеної за щоденними підсумками, філіями та структурними підрозділами.

Так, підприємства можуть делегувати своїм філіям та структурним підрозділам право складання податкових накладних. Для цього підприємства кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоюють окремий числовий номер, про що письмово повідомляють контролюючий орган за місцем реєстрації підприємства як платника ПДВ.

Якщо підприємства делегували філіям та  структурним підрозділам, які здійснюють операції з постачання товарів кінцевому споживачу з використанням РРО, право виписки податкових накладних можуть складати податкові накладні наступним чином:      

  • складати окрему податкову накладну за щоденними підсумками операцій з постачання товарів, здійснених через окремий касовий апарат, в якій обсяг постачання та сума ПДВ повинні відповідати фактичній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звіті такого касового апарату;        
  • складати одну податкову накладну за щоденними підсумками операцій з постачання товарів, здійснених через усі касові апарати підприємства, його філій та структурних підрозділів. При цьому обсяг постачання та сума ПДВ, зазначені в такій податковій накладній, повинні відповідати загальній сумі виторгу та сумі ПДВ, яка відображена у Z-звітах всіх касових апаратів підприємства.

   Лист ДФСУ   від 03.03.2015 р. N 4436/6/99-99-19-03-02-15

  

Оподаткування ПДФО компенсації вартості ПММ працівникам  у разі використання власного авто

 

Податківці розмістили відповідь у ЗІР на запитання, чи підлягає оподаткуванню ПДФО компенсація працівникам вартості ПММ, витрачених в межах господарської діяльності, якщо працівник використав власний автомобіль.

Так, було зазначено, що частиною 1 ст. 1160 ЦКУ передбачено, що особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, має право вимагати від цієї особи відшкодування фактично зроблених витрат, якщо вони були виправдані обставинами, за яких були вчинені дії.

Відповідно до п.п. «г» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо, зокрема, у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно з розділом IV ПКУ.
     Отже, якщо підприємство відшкодовує витрати, понесені працівниками підприємства на придбання пально-мастильних матеріалів для транспортних засобів, використовуючи їх у господарській діяльності, сума вищезазначеного відшкодування підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, як додаткове благо на підставі п.п. «г» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 103.02, розміщення 22.04.2015р.

 

Відображення в рохрахунку за формою № 1ДФ поверненої попередньої оплати від фізичної особи – підприємця

Податкова служба повідомила, як у формі 1-ДФ відобразити суму попередньої оплати, яку повернула фізична особа-підприємець при розірванні договору.

 Так, у разі повернення фізичною особою – підприємцем суми попередньої оплати при розірванні договору, яка була відображена підприємством у розрахунку за ф. №1ДФ за попередній квартал, підприємство зазначає таку суму повернення з від’ємним значенням у складі податкового розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого відбулося таке повернення коштів.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 103.25, розміщення 02.04.2015р.

 

 

Мобілізовані працівники не зобов’язані подавати декларацію з ПДВ

ДФС у Тернопільській області повідомила, що фізична особа – підприємець, яка являється платником ПДВ та мобілізована до Збройних сил України, за звітні періоди, в яких відсутні операції з постачання або придбання товарів/послуг і відсутні інші показники, які підлягають декларуванню, не зобов’язаний подавати податкову звітність із ПДВ. Це зумовлено нормою п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України.

Державна фіскальна служба у Тернопільській області

 

 

Строки розрахунків за зовнішньо-економічними операціями

ДПІ в Голосіївському районі м. Києва повідомила, що, починаючи з 04.03.2015 р. на період до трьох місяців, розрахунки за операціями з експорту й імпорту товарів здійснюються у строк, що не перевищує 90 календарних днів.

 

Дана норма була встановлена п. 1 постанови Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. № 160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України». Постанова набрала чинності з 04.03.2015 р. та діє до 03.06.2015 р. включно (п. 9 постанови № 160).

ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві        

 

Курс валют у разі сплати податку з доходів нерезидентів

Податківці Голосіївського району м. Києва уточнили, що сума доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, з якої утримується та сплачується податок, визначається, виходячи з офіційного курсу Нацбанку України на дату виплати таких доходів.

Отже, і податок з даного виду доходів, буде вирахуваний, виходячи з офіційного курсу Нацбанку України на дату виплати таких доходів.

ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві        

 

 

 

Перевірки Фонду СС з тимчасової втрати працездатності

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомив своїм виконавчим дирекціям відділень, що органи Фонду ССзТВП в межах своїх повноважень мають право на проведення перевірок.

Таке повідомлення обумовлене тим, що ЗУ ” Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” втратив чинність з 01 січня 2015р.

Але постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження» від 22.12.2010 № 29 залишається чинною.

Отже, у разі виявлення порушень за період до 01.01.2015р., Фонд рекомендує при прийнятті рішень керуватися нормами пункту 6 частини першої статті 10 ЗУ ” Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”, тобто вимагати від керівника підприємства усунення виявлених фактів порушення законодавства про соціальне страхування шляхом відшкодування Фонду в повному обсязі неправомірно витрачених сум страхових коштів.

У разі виявлення порушень, допущених за період після 01.01.2015, фінансові санкції, передбачені вимогами ЗУ ” Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням”, застосовуються в повному обсязі.

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності    від 09.04.2015 р. № 2.4-17-705

 

Не сплачені авансові внески вважаються податковим боргом

Податківці надали роз’яснення щодо авансових внесків, яка вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

Так, якщо авансові внески з податку на прибуток не сплачені у встановлений термін, то  такі суми вважаються податковим боргом.

Якщо узгоджена сума авансових внесків з податку на прибуток не сплачується протягом строків, визначених ПКУ, то платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу, розмір якого встановлено статтею 126 ПК, та пені, розмір якої визначено у статті 129 ПК.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 134.01, розміщення 24.04.2015р.

 

Принцип мовчазної згоди

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті 69 Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу».

Законодавчим актом запроваджується принцип мовчазної згоди в частині повідомлення про взяття контролюючими органами рахунків платників податків на облік, який здійснюється у режимі реального часу.

Законом встановлено, що банки матимуть змогувідкривати/закривати рахунки платникам податків на підставі відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з повідомленням контролюючого органу одночасно з відкриттям/закриттям рахунка.

Контролюючий орган після отримання від банку повідомлення про відкриття рахунка зобов’язаний у режимі реального часу взяти рахунок на облік або надіслати повідомлення про відмову у взятті контролюючим органом такого рахунка на облік із зазначенням підстав, а також розмістити в одноденний термін такі повідомлення на своєму офіційному веб-сайті. Датою початку видаткових операцій за рахунком платника податків у банках та інших фінансових установах буде визначатися  дата повідомлення банком контролюючого органу про відкриття рахунка.

Законом також скорочено з трьох до одного робочого дня після надходження реєстраційної заяви до контролюючого органу строк внесення до реєстру платників податку на додану вартість запису про реєстрацію особи як платника цього податку.

Даний Закон направлено на підпис Президенту.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення умов ведення бізнесу)  від 16.03.2015 № 2381

 

 

Підбірку на тему « Облік та податки» підготувала: 

Урбановська Юлія, економіст з бухгалтерського обліку ТОВ «Західна консалтингова група»

X