fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин з 13-го квітня по 19-те квітня 2015 року Облік та аудит

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Оприбуткування профспілкових організацій

Державна фіскальна служба пояснила правила оподаткування профспілкових на неприбуткових організацій, починаючи з 01 січня 2015р.

Так, за умови внесення бюджетних установ, громадських об’єднань, політичних партій, благодійних організацій та ін. до Реєстру неприбуткових організацій та установ дані установи та організації не являються платниками податку на прибуток.

        Ведення Реєстру неприбуткових організацій та установ регламентується Положенням про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 за № 267/22799. 

Лист ДФСУ від 31.03.2015 р. № 6701/6/99-99-19-02-02-15

 

Особливості електронної торгівлі

Податківці роз’яснили порядок проведення розрахунків в системі електронної торгівлі.

Так, документи, видані за операціями з використанням електронних платіжних засобів, можуть формуватися як в електронній, так і в паперовій формі. В електронній формі дозволяється формувати документи за умови доставки його користувачеві.

Документи, видані під час використання електронних платіжних засобів, мають статус первинного документу та можуть бути використані у спірних питаннях.

Під час здійснення розрахунків з використанням мережі Інтернет розрахункові документи видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачеві.

        Водночас, якщо не визначено місце розрахунків, проведених на підставі рахунку у безготівковій формі за допомогою платіжних карт Visa і MasterCard при наданні інформаційно-консультаційних послуг, отриманні комп’ютерних та інших програм за допомогою мережі Інтернет, РРО не використовується. 

 

 Лист ДФСУ від 30.03.2015 р. N 6556/6/99-99-22-07-03-15

 

Перелік країн, з якими набрали чинності міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування 

Державна фіскальна служба оновила перелік країн, з якими набрали чинності міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування.

Лист ДФСУ від 30.01.2015 р. N 2809/7/99-99-12-01-03-17

 

Умови застосування ставки ПДВ 7% до лікарських засобів

           ДФС України надала роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій з постачання на території України лікарських засобів та ввезення на територію України лікарських засобів.

Так, якщо лікарські препарати дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів, то застосовується ставка ПДВ 7%.

Якщо лікарський препарат не відповідає хоча б одній з умов, то застосовується ставка ПДВ 20%.

 Лист ДФСУ від 30.03.2015 р. № 6490/6/99-99-19-03-0275

Одразу слід зауважити, що 09 квітня 2015р. Верховна рада України ухвалила ЗУ “Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів)”, яким передбачено звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів та медичних виробів та операції тільки першого постачання лікарських засобів, медичних виробів на митній території України імпортером або виробником.

         Закон направлено на підпис Президенту. 

 Переоцінка основних засобів

Фіскальна служба повідомляє, що підприємства мають право проводити переоцінку основних засобів на коефіцієнт індексації.

Разом з тим, з 01 січня 2015р. розрахунок амортизації основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО (пп. 138.3.1 ст. 138 ПКУ), а амортизуватися буде балансова вартість основних засобів, яка була сформована на 31.12.2014р. за правилами податкового обліку.

         Тобто, якщо підприємство приймає рішення індексувати вартість основних засобів та нематеріальних активів, то на 31.12.2014р. формується вартість із врахуванням індексації. 

Лист ДФСУ від 02.03.2015 р. № 4307/6/99-99-19-02-02-15

 

Ще раз про застосування понижуючого коефіцієнта

Податківці в черговий раз надали роз’яснення по болючих питаннях у застосуванні понижуючого коефіцієнта при нарахування ЄСВ.

1) Застосовувати понижуючий коефіцієнт можна при нарахуванні заробітної плати за березень 2015р.

2) Для розрахунку понижуючого коефіцієнту використовуються показники за 2014 рік, відображені у таблиці 1 Додатку 4 Звіту з ЄСВ.

3) Понижуючий коефіцієнт застосовується також при нарахуванні заробітної плати сумісникам.

4) База нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці  розраховується як відношення нарахованої заробітної плати до кількості застрахованих осіб. До нарахованої заробітної плати відноситься винагорода за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

При цьому сума нарахованої заробітної плати зменшується на суму нарахованої заробітної плати інвалідів, а кількість застрахованих осіб зменшується на кількість інвалідів.

Винятком в даному порядку є фізичні особи – підприємці, які розраховують понижуючий коефіцієнт.  Оскільки підприємці на виплати інвалідів нараховують ЄСВ по ставці відповідно до класу професійного ризику виробництва, то при визначенні понижуючого коефіцієнта розрахунок здійснюється з урахуванням як кількості працівників – інвалідів, так і нарахованих їм виплат.

       5) При розрахунку середньомісячної бази нарахувань ЄСВ в 2014 році на одну застраховану особу також не враховуються працюючі інваліди та нараховані їм виплати. Середньомісячна кількість застрахованих осіб округлюється до цілого числа. 

 Лист ДФСУ 09.04.2015 р. № 12518/7/99-99-17-03-01-17

 

Застосування РРО у таксі

Податківці ще раз зауважили, що суб’єкти господарювання, які перебувають на загальній системі оподаткування та здійснюють послуги з перевезення пасажирів, при розрахунках із пасажирами у таксі готівкою повинні застосовувати РРО та видруковувати розрахункові документи, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

        Здійснювати це необхідно за допомогою електронного таксометра, тобто РРО, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг із перевезень пасажирів 

 ГУ ДФС у Тернопільській області

Звільнення від оподаткування ПДФО прощеної частини кредитного боргу

           На підпис Президенту відправлено закон, який вносить зміни до ПКУ в частині списання банками фізичним особам – позичальникам частини кредитного боргу.

Банк-кредитор має право списати за рахунок створених страхових резервів суму збитків, які виникли внаслідок анулювання (прощення) фізичним особам — позичальникам частини боргу.

При цьому прощена частина боргу звільняється від оподаткування ПДФО.

        Очікуємо підписання даного закону Президентом та розміщення тексту закону на офіційному сайті Верховної Ради України.

 Ставки мита на авто знизилися

Нагадаємо, що Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi видала Повідомлення про лiбералiзацiю спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну легкових автомобiлiв незалежно вiд країни походження та експорту, яке було опублiковано в газетi «Урядовий кур’єр» вiд № 57 від 28.03.2014р.

12.02.2014 Комiсiя прийняла рiшення № СП-306/2014/4423-06, яким лiбералiзувала спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну легкових автомобiлiв незалежно вiд країни походження та експорту.

Заходи лiбералiзацiї складаються з поетапного застосування спецiальних заходiв:

I-й етап — з 14.04.2014р.;

ІІ-й етап – з 14.04.2015р.

        Розмiр ставки спецiального мита становить для двигуна з робочим об’ємом цилiндрiв: 

 

 

понад 1000 см -3, але не бiльш як 1500 см -3, якi класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 8703 22 10 00

понад 1500 см -3, але не бiльш як 2200 см -3, якi класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 8703 23 19 10

I-й етап

4,31%

8,63%

II-й етап

2,15%

4,32%

Отже, з 14.04.2015р. ставки мита майже вдвічі знижено.

Лист МДЗ від 07.04.2014 № 8013/7/99-99-24-02-07-17

Повідомлення МКМТ від 28.03.2014

 

Викиди забруднюючих речовин здійснюється на підставі дозволів 

Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики Міністерства екології та природних ресурсів України  нагадав, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу.

Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, залежить від того, до якої групи належить об’єкт, що здійснює викиди:

до першої групи — сім років,

до другої групи — десять років,

до третьої групи, — необмежений.

До першої групи належать об’єкти, що взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись екологічно безпечні технології й методи керування.

До другої групи належать об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись екологічно безпечні технології й методи керування.

        До третьої групи належать об’єкти, що не входять до першої та другої груп. 

 Лист Міністерства екології та природних ресурсів України від 22.01.2015 р. № 7/105-15

Оновлено Довідник пільг

Нагадуємо, що при заповненні Звіту про суми податкових пільг за формою, затвердженою постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233 за І квартал 2015р. необхідно користуватися Довідником податкових пільг.

        ДФСУ станом на 01.01.2015р. оновила Довідник податкових пільг № 74/1, що є втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг № 74/2. 

Зміна істотних умов договору про закупівлю

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надало роз’яснення стосовно того, які істотні умови договору про закупівлю можуть бути змінені після підписання такого договору.

Так, можуть бути змінені наступні умови договору про закупівлю:

1) Щодо зменшення обсягів закупівлі.

2) Щодо зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків.

3) Щодо покращення якості предмета закупівлі

4) Щодо продовження строку дії договору та виконання зобов’язань

5) Щодо узгодженої зміни ціни в бік зменшення

6) Щодо зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів

7) Щодо зміни індексу інфляції, курсу іноземної валюти, біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів

         8) Щодо продовження строку дії договору на початку наступного року 

 Лист – роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Щодо зміни істотних умов договору про закупівлю” від 07.04.2015 р. № 3302-05/11398-07

Здійснення операцій, не пов’язаних з реалізацією товарів, без РРО

Податківці надали роз’яснення щодо застосування РРО при здійсненні операцій, не пов’язаних із реалізацією товарів.

Так, у пункті 1.2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004р. № 637 передбачено, що позареалізаційні надходження – це надходження від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші надходження.

Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства (п. 3.3 Положення ; 637).

Отже, при здійсненні операцій, безпосередньо не пов’язаних з реалізацією товарів РРО не застосовуються.
     При цьому такі операції проводяться з оформленням прибуткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою в установленому порядку. 

         Однак, суб’єкти господарювання, які отримують платежі за надане в лізинг (оренду) майно, застосовують РРО при проведенні таких розрахункових операцій. 

 Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 109.03, розміщення 14.04.2015р.

 

 ЄСВ засновнику за певних умов можна не нараховувати

Податківці надали роз’яснення відносно того, якщо працівник, який одночасно є власником, та виконував певну роботу на умовах трудового договору, укладеного відповідно до вимог ст. 21, 24 Кодексу законів про працю України, то йому повинна бути виплачена заробітна плата, розмір якої не може бути меншим за мінімальний, установлений законодавством.

        Якщо установчими документами передбачено, що на період тимчасового припинення діяльності підприємства функцію керівника виконує його засновник, однак при цьому не отримує за це винагороди (доходу), то ЄВ не нараховується. 

 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 301.04.01, розміщення 16.02.2015р.

 

Підбірку на тему « Облік та податки» підготувала: 

Урбановська Юлія, економіст з бухгалтерського обліку ТОВ «Західна консалтингова група» 

X