fbpx
[get_banners]

МОНІТОРИНГ законодавчих і нормативних актів за період з 09-го лютого по 15-те лютого 2015 року

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Заповнення Звіту з ЄСВ за січень 2015р. 

 

     Пенсійний фонд України надав приклад заповнення Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за січень 2015р. із врахуванням того, не внесено відповідних змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. No 454.

 

            Лист ПФУ від 12.02.2015 р. No 4244/05-10 

 

Отримання суб’єктами господарювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

       З метою дерегуляції процедури видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями структурні підрозділи Головних управлінь ДФС, які видають ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, можуть проводити перевірку відповідності реєстраційних даних платника та/або даних щодо зареєстрованих РРО, зазначених у документах, поданих суб’єктом господарювання для отримання ліцензій, шляхом використання ресурсів та даних, внесених до підсистеми «Реєстрація платників» інформаційної системи «Податковий блок» та даним про РРО та КОРО Підсистеми «Реєстрація та облік РРО та КОРО».

Лист ДФСУ від 15.12.2014 р. No 15347/7/99-99-21-02-17

 

Окремі зміни у законодавстві щодо спрощеної системи оподаткування

      З метою створення максимально сприятливих умов для безперебійного та якісного обслуговування платників податків Державна фіскальна служба України у своєму листі інформує про окремі зміни у законодавстві, що вплинуть на адміністрування єдиного податку.

Лист ДФСУ від 21.01.2015 р. No 1573/7/99-99-17-02-02-17

 

Акцизний податок з операцiй з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами

 

       Податківці наголосили, що ocтаннім звiтним (податковим) перiодом, за який платники акцизного податку з операцiй з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами зобов’язанi подати декларацiю з особливого податку на операції з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами є IV квартал 2014 року.

 Лист ДФСУ від 20.01.2015 р. No 1460/7/99-99-02-01-17

 

Вiдображення у розрахункових документах РРО акцизного податку з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв

        Фіскальна служба навела приклади розрахункових документів РРО з роздрібного продажу підакцизних товарів:

  1. Для РРО, у яких реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору, цей механiзм може бути використаний для облiку акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами. Якщо пiдiбрати вiдповiдне значення при програмуваннi додаткового збору — реєстратор розрахункових операцiй буде коректно виконувати облiк акцизного податку.
  2. Для РРО, в яких реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору за допомогою окремої податкової групи.
  3. Для РРО, в яких не реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору, дозволяється для облiку акцизного податку з роздрiбної продажi пiдакцизних товарiв використовувати окремий вiртуальний товар, який повинен мати назву «доп. акциз 5 вiдс.», вiдноситься до податкової групи, яка не є об’єктом оподаткування, а цiна такого товару повинна дорiвнювати 5 вiдс. вiд вартостi реального пiдакцизного товару. Цей вiртуальний товар не повинен враховуватись при веденнi облiку товарних запасiв на складах та/або за мiсцем реалiзацiї.
  4. Для суб’єктiв господарювання, якi не є платниками ПДВ, при використаннi РРО, в яких не реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору, для облiку акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв може використовуватись окрема форма чека.

Лист ДФСУ від 31.01.2015 р. No 1848/6/99-99-22-07-03-15

Застосування фінансових санкцій за порушення порядку обчислення цін продажу тютюнових виробів

   Податківці уточнили, що при встановленні у січні 2015 року порушень суб’єктами господарювання порядку обчислення цін продажу тютюнових виробів, фінансові санкції, передбачені Законом No 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», застосовувати з урахуванням наданих ДФС України роз’яснень (за порушеннями, встановленими після 20 січня 2015 року). 

    Лист ДФСУ від 02.02.2015 р. No 3222/7/99-99-21-05-17

 

 Відображення в 1ДФ сум доходів, до яких застосовується коефіцієнт

     Податківців запитали як в графах 3 та 3а податкового розрахунку форми No 1 ДФ відображаються суми доходів, до яких застосовується коефіцієнт згідно з п. 164.5 ПКУ, а саме з коефіцієнтом чи без. 

     У випадку виплати доходів в негрошовій формі суми нарахованого доходу в графах 3а та 3 податкового розрахунку за формою No 1ДФ відображаються із врахуванням коефіцієнта. 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 103.25

 

 Cамостійне нарахування і сплата штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових (грошових) зобов’язань

     Фахівці ДФСУ зауважили, що нарахування штрафних санкцій у разі порушення суб’єктом господарювання термінів сплати грошових зобов’язань здійснюється контролюючими органами в порядку та розмірах, передбачених (ПКУ). 

      При цьому вони нагадали, що згідно з п. 126.1 ПКУ, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, він притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах: 

— при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; 

— при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Водночас обмежень щодо сплати самостійно розрахованих штрафних санкцій чинним законодавством не передбачено.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 138.01

 

 Сума соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами не підлягає оподаткуванню військовим збором.

      Відповідно до пункту 163.1 Податкового кодексу України, об’єктом оподаткування військовим збором резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 

     До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, яку отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

     Тож оскільки сума соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, яку отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, така сума не підлягає оподаткуванню військовим збором.

 Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 132.02

 

 Зміна номенклатури у розрахунку коригування

     Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включно з наступним за постачанням переглядом цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (п. 192.1 Податкового кодексу України; ПК).

     Згідно з пунктом 21 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 No 957, у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 ПК постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

     Якщо після отримання коштів та складання податкової накладної відбувається зміна номенклатури постачання товарів/послуг у межах отриманої суми (тобто ні товари, ні кошти не повертаються), платник податку — постачальник складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання коштів, у якому одним рядком зазначає показники зі знаком «мінус» щодо товарів, номенклатура яких виправляється, та другим рядком — зі знаком «плюс» щодо товарів, які фактично постачаються на їх заміну. При цьому у графі 2 зазначається причина коригування — зміна номенклатури.

        Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 101.07 

 

 Доходи від курсових різниць включаються до складу доходів юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи, від’ємне значення курсових різниць не зменшує базу оподаткування єдиним податком.

      Відповідно до підпункту 2 пункту 292.1 Податкового кодексу України (ПК), доходом платника єдиного податку третьої групи для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 ПК.

     Юридичні особи — платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 пункту 291.4 ПК, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (п. 44.2 ПК).

     Згідно із пунктом 10 розділу І до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Мінфіну від 25.02.2000 No 39 (далі — П(С)БО 25), суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 291.4 ПК, та застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

     У статті «Інші доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема — доходи від операційних та неопераційних курсових різниць (пп. 2.2 розділу III П(С)БО 25).

     Визначення курсових різниць у бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Мінфіну від 10.08.2000 No 193 (далі — П(С)БО No 21).

     Курсова різниця — це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах (п. 4 П(С)БО No 21).

     Отже, доходи від операційних та неопераційних курсових різниць (позитивне значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти) включаються до складу доходів юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи, від’ємне значення курсових різниць не зменшує базу оподаткування єдиним податком.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 108.01.02 

 

 Яку адресу повинна містити податкова накладна

      Платник податку зобов’язаний надати покупцю (отримувачу) товарів/послуг податкову накладну та в окремому рядку такої накладної зазначити такий обов’язковий реквізит, як «місцезнаходження юридичної особи — продавця або податкова адреса фізичної особи — продавця, зареєстрованої як платник податку» (п. 201.1 Податкового кодексу України; ПК).

     Згідно із пунктом 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 No 957, місцезнаходження (податкова адреса) постачальника (продавця) та місцезнаходження (податкова адреса) отримувача (покупця) вказуються з урахуванням вимог статті 45 ПК та статей 29, 93 Цивільного кодексу України.

     Адреса в полях «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця» та «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» податкової накладної записується платником податку у загальновстановленому порядку та повинна містити такі відомості: вулиця, No будинку, No офісу, місто (населений пункт), район (якщо населений пункт не є райцентром), область (якщо місто не є обласним центром), поштовий індекс. Загальноприйнятими є скорочення «вул.» замість «вулиця», «буд.» замість «будинок» тощо.

     При цьому зазначення адреси в полях «Місцезнаходження (податкова адреса) продавця» та «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» податкової накладної у зворотному порядку не може бути підставою для виключення сум ПДВ з податкового кредиту, якщо така адреса є достовірною, відповідає даним Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців та фактичному місцезнаходженню платника податку, а також за умови правильно заповнених всіх інших реквізитів. 

      Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 101.19

 

 Чи має право на ПСП платник податку, якщо не всі діти проживають із ним 

     Якщо батько, який має трьох дітей віком до 18-ти років, але двоє із них проживають з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу ПСП, то разом із поданням до підприємства заяви щодо її застосування подаються, крім документів, визначених у Порядку, документи, що підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами може бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим із них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

     Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 103.08.02

 

Спрощена процедура працевлаштування іноземців 

     Постановою КМУ No 42 від 28.01.2015р., що почала діяти 11 лютого 2015р., спрощена процедура працевлаштування іноземців:

 

  1. Скорочена процедура отримання дозволу для робітників ІТ-сектора та випускників престижних ВУЗів.
  2. Скорочений строк розгляду заяви про видачу/продовження дозволу.
  3. Продовжений строк для звернення за продовженням дозволу.
  4. Уточнені формулювання про строк дії дозволів і про кількість продовжень.
  5. Вдосконалений механізм повідомлення роботодавця про результати розгляду заяви про видачу/продовження дозволу.
  6. Скорочений строк для внесення плати за видачу дозволу.

     Постанова КМУ від 28.01.2015р.  No 42

 

 

 

 

Підготувала:  Урбановська Юлія, економіст з бухгалтерського обліку ТОВ “Західна консалтингова група”

X