fbpx
[get_banners]

МОНІТОРИНГ законодавчих і нормативних актів за період з 06-го квітня по 12-те квітня 2015 року

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Індекс інфляції за лютий 2015р склав 110,8%

 

Строк подання заяви для застосування податкового компромісу закінчується

 

       Податківці на сайті Державної фіскальної служби нагадали, що подання заяви з метою уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток та ПДВ для застосування податкового компромісу закінчується 16 квітня 2015р. включно.

 

     Податковий компроміс розповсюджується на факти заниження податкових зобов’язань з ПДВ (у зв’язку із завищенням податкового кредиту) та податку на прибуток (у зв’язку із завищенням витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування).

 

      З наступного дня після подання платником податків уточнюючого розрахунку застосовується процедура досягнення компромісу, яка, відповідно до закону, може тривати не більше 70 календарних днів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Особливості застосування понижуючого коефіцієнта   

 

      Податківці надають роз’яснення щодо застосування понижуючого коефіцієнта. 

      Так, працівники, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати, зокрема  працівники, яким надана відпустка без збереження заробітної плати на  період проведення  антитерористичної операції  у  відповідному  населеному  пункті  з урахуванням часу, необхідного  для  повернення  до місця роботи, але не більш як сім календарних   днів   після   прийняття   рішення   про  припинення антитерористичної операції (п. 18 ст. 25 ЗУ “Про відпустки), не зараховуються у кількість застрахованих осіб у звітному періоді. Це обумовлено тим, що таким працівникам заробітна плата не нараховується.

Лист ДФСУ від 31.03.2015р. № 6589/6/99-99-17-03-01-15

 

Нарахування ЄСВ на заробітну плату працівників, зайнятих на громадських роботах

         Державна фіскальна служба надала роз’яснення щодо нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату працівників, що працюють на громадських та інших роботах тимчасового характеру.

        Так, якщо працівник, зайнятий на громадських та інших роботах тимчасового характеру, перебуває у трудових відносинах повний календарний місяць, а його заробітна плата нижче мінімальної, то ЄСВ розраховується з мінімальної заробітної плати.

        Якщо такий працівник перебуває у трудових відносинах неповний календарний місяць, то ЄСВ розраховується з фактично нарахованої заробітної плати.

        Механізм організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, а також фінансування організації таких робіт регулюється Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженим Постановою КМУ від 20 травня 2013 року № 175.

           Лист ДФСУ від  09.04.2015 р. № 12525/7/99-99-17-03-01-17

 

 Відображення у Звіті з ЄСВ понижуючого коефіцієнта

         Податківці розповіли, як заповнити звіт є ЄСВ із застосуванням понижуючого коефіцієнта до набрання чинності нової форми звіту. 

         Таблицю 6 Звіту з ЄСВ необхідно заповнити у звичайному режимі.

 

       Після заповнення і закриття таблиці 6 необхідно сформувати таблицю 1 Звіту з ЄСВ.

Далі при закритих таблицях Звіту необхідно вибрати меню “Правка” і зняти позначку заповнення таблиці 1 із таблиці 6.

У відкритій таблиці 1 в меню “Правка” необхідно обов’язково відключити функцію “автоматичний розрахунок”. Суми про нараховану заробітну плату, нарахований і утриманий єдиний внесок повинні бути відображені в таблиці 1 наступним чином:

  • рядок 1 (в т. ч. рядки 1.1 – 1.5) – загальна сума нарахованої заробітної плати, винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплата допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • рядок 2 (в т. ч. рядки 2.1 – 2.5) – сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок.

У рядках згідно з категорією платників необхідно зробити відповідні коригування:

    – у рядку 3.1.1 таблиці 1 – рядок 2.1.1 х (36,76 % – 49,7 %) х на відповідний коефіцієнт;

    – у рядку 3.1.2 – рядок 2.1.2 х 36,3 % х на відповідний коефіцієнт;        

    – у рядку 3.1.3 – рядок 2.1.3 х 45,96 % х на відповідний коефіцієнт;        

    – у рядку 3.1.7 – рядок 2.1.7 х 33,2 % х на відповідний коефіцієнт;        

    – у рядку 3.2.1 – рядок 2.2.1 х 34,7 % х на відповідний коефіцієнт;        

    – у рядку 3.2.3 – рядок 2.2.3 х 33,2 % х на відповідний коефіцієнт.        

Далі перевіряється і перераховується сума “усього”. Після відправки звіту необхідно повернути позначки на місце.

   Лист ДФСУ “Про відображення коефіцієнта у звітності з єдиного внеску” від 06.03.2015 р. N 7689/7/99-99-17-03-01-17

 

  Вартість необоротних активів при отриманні автоматичного бюджетного відшкодування

      ДФСУ у своєму листі уточнили порядок визначення права на отримання автоматичного бюджетного відшкодування.

    Так, згідно з підпунктом 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ надається платникам податку, які, зокрема, мають необоротні активи, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує у три рази суму податку, заявлену до відшкодування.

   Згідно із П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” необоротні активи – всі активи, що не є оборотними. У фінансовій звітності необоротні активи платника відображаються у розділі 1 Балансу. При цьому у складі необоротних активів окремим показником обліковуються і незавершені капітальні інвестиції (код рядка Балансу 1005).        

     Таким чином, при розрахунку показника залишкової балансової вартості необоротних активів мають бути враховані відповідні показники розділу 1 Балансу “Необоротні активи”, у тому числі і з урахуванням вартості незавершених капітальних інвестицій.

 

 

        Лист ДФСУ від 06.03.2015 р. N 4684/6/99-99-19-03-02-15

 

 

 

Визначення бази оподаткування ПДВ при постачанні товарів власного виробництва

 

      Податківці у своєму листі роз’яснили, як визначити виробничу собівартість продукції власного виробництва та як виписати податкову накладну на перевищення виробничої собівартості над договірною вартістю.

     Виробнича собівартість визначається згідно із п. 11 П(С)БО 16 “Витрати”. База оподаткування ПДВ повинна бути не нижча за виробничу собівартість.

     Відповідно до правила “першої події” визначається дата виникнення податкових зобов’язань.

    Якщо “першою подією” була оплата за товар, який ще не виготовлений, а при оприбуткуванні власного товару його виробнича собівартість виявиться вищою за договірну вартість, постачальник повинен виписати одну податкову накладну на договірну вартість товару датою поступлення коштів, а другу податкову накладну – на перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів над їх договірною вартістю на дату оприбуткування товару на баланс. Така податкова накладна виписується із типом причини “17” та підлягає  обов’язковій реєстрації в ЄРПН. 

   Якщо “першою подією” було відвантаження товару, то на дату відвантаження товару постачальник повинен виписати дві податкові накладні:  одну на договірну вартість товару, другу на різницю перевищення виробничої собівартості над фактичною ціною постачання із вказанням типу причини “17” та обов’язковою реєстрацією в ЄРПН.

 

       

 

Лист ДФСУ ” Щодо визначення бази оподаткування ПДВ при постачанні самостійно виготовлених товарів”   від 07.04.2015 р. № 12082/7/99-99-19-03-02-17

  

 

     Бюджетне відшкодування у зменшення податкового зобов’язання наступних звітних періодів  

       Оскільки з 01.01.2015 п. 200.6 ПКУ, яким визначалося, що платник податку може прийняти самостійно рішення про зарахування суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов’язань, що виникли протягом наступних періодів виключили, то така сума:

     а) або враховується у зменшення суми податкового боргу; 

     б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам; 

     в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного періоду.

      Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до формули, визначеної у п. 200-1.3 ПКУ на момент подання податкової декларації за вирахуванням від’ємного значення поточного періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.

     Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 23.2 декларації 0110;

      зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

    Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 23 — рядок 23.1 — рядок 23.2) відображається у рядку 23.3.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 101.18.01

 

Затверджено Узагальнюючу консультацію по податковій знижці 

    ДФСУ затвердила Узагальнюючу податкову консультацію щодо включення до податкової знижки за звітний рік сум витрат, понесених у минулому році на оплату вартості навчання за місяці звітного року.

Наказ ДФСУ “Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо включення до податкової знижки за звітний рік сум витрат, понесених у минулому році на оплату вартості навчання за місяці звітного року” від 06.04.2015 р. № 247

           

 Нацбанк визначив ознаки ризикових операцій 

     Департамент фінансового моніторингу НБУ видав Лист, в якому рекомендує фінансовим установам визначати ризикові операції. Серед ознак ризикових операцій виділено наступні:

      1) регулярне (більше 3 разів на місяць) отримання коштів у готівковій формі з рахунку клієнта (групи клієнтів, зокрема, пов’язаних між собою, наприклад, однією довіреною особою, через структуру власності тощо), якщо вказаним операціям передує надходження коштів в безготівковій формі у вигляді, зокрема, фінансової допомоги, плати за цінні папери (включаючи випадки, коли кошти на рахунок зараховуються через транзитні рахунки банку за результатами виконання укладених угод щодо купівлі-продажу цінних паперів), позики, переказу (у тому числі із-за кордону), кредиту від нерезидентів, як поповнення рахунку тощо (включаючи випадки, коли клієнтом у межах періоду між зарахуванням безготівкових коштів на рахунок та зняттям готівки використовуються інші власні поточні та/або депозитні рахунки), за умови, що кошти отримуються готівкою в розмірі, більшому від 50 відсотків від суми, що надійшла в безготівковій формі, та/або в розмірі, що протягом трьох місяців поспіль перевищує 300 млн. грн. (у тому числі еквівалент вказаної суми в іноземній валюті).

   2) регулярне (більше 3 разів на місяць) надходження коштів (у тому числі із-за кордону) від юридичної(их) особи(іб) та/або фізичної(их) особи(іб) [у тому числі нерезидента(ів)] на користь фізичної(их) особи(іб), що в подальшому видаються готівкою. 

     3) регулярне (більше 3 разів на місяць) отримання фізичною(ими) особою(ами) коштів у готівковій формі як кредит(и) від банку, який(і) погашається(ються) в той же день або протягом найближчих днів, зокрема за рахунок коштів, що надходять на рахунок(ки) клієнта(ів) в безготівковій формі [наприклад, як фінансова допомога, за цінні папери, позика, перекази (в тому числі із-за кордону), кредити від нерезидентів тощо], та/або іншою(ими) особою(ами), яка(і) є поручителем(ями). 

     Ризиковими операціями можуть бути визначені також інші операції, здійснені клієнтами банку, що можуть свідчити про ризики легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, з огляду на методи та схеми проведення таких операцій, зміст (суть) діяльності клієнтів банку, що проводять вказані операції, та/або розроблені та розміщені на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України типології (типологічні дослідження) легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Лист НБУ від 06.04.2015 р. N 25-04001/22852

 

  Ліцензія на пиво 

      Податківці у загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі роз’яснили, чому виробництво, імпорт, експорт, оптова та роздрібна торгівля пивом підпадає під ліцензування.

      Так, було внесено зміни до абзацу 9 статті 1 даного Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-BP міститься визначення пива, як насиченого діоксидом вуглецю пінистого алкогольного напою із вмістом спирту етилового від 0,5 відсотка об’ємних одиниць, отриманого під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203. Таким чином пиво було прирівняне до алкогольних напоїв.

      Отже, з 01.07.2015 підлягає ліцензуванню діяльність з виробництва, імпорту, експорту, оптової та/чи роздрібної торгівлі пивом на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв.

     При цьому Законом № 481 та іншими нормативними актами не передбачено отримання окремої ліцензії на виробництво, імпорт, експорт, оптову або роздрібну торгівлю пивом, у разі наявності у суб’єкта господарювання ліцензії на виробництво, імпорт, експорт, оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

      Також слід зауважити, що обмеження площі – 20 кв.м., яке діє для отримання ліцензії на алкогольні напої, для пиво не діє.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 115.05 

 Необроблену деревину заборонили експортувати на 10 років

 

           Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді).

Метою прийняття закону є відновлення деревообробної й меблевої промисловості, створення робочих місць, переорієнтації експорту з деревної сировини на продукцію більш широкого ступеня обробки шляхом встановлення мораторію на вивезення за кордон деревини й пиломатеріалів у необробленому вигляді строком на 10 років.

      Закон «Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів»

 

 

 Як заповнювати Декларацію платника єдиного податку за 1 квартал 2015р.

 

       Державна фіскальна служба на своєму сайті роз’яснила, що Декларація платника єдиного податку юридичних та фізичних осіб за 1 квартал 2015р. подається за старою формою до набрання чинності нової декларації, проект якої розміщено на сайті Мінфіну.

Так, при заповненні декларації дохід, що оподатковується за ставкою 2% і 4% зазначається відповідно у рядках, які передбачені для відображення доходу за ставкою 3% і 5%. Сума податку відображається аналогічно.

 1-ДФ за І квартал 2015р. за новою формою з військовим збором

 

       Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015р. затверджено Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

За новим Порядком 1-ДФ подається за І квартал 2015р.

Уточняти розрахунки за формою 1-ДФ за 3, 4 квартали 2014р. не потрібно.

  Пенсії працюючих пенсіонерів

З 01 квітня 2015р. введено в дію норму, згідно з якою пенсія працюючим пенсіонерам виплачується з обмеженнями. 

Так, якщо пенсія працюючого пенсіонера перевищує 150 % прожиткового мінімуму – 1 423,50 грн, то розмір його пенсії складає 85 % від призначеного розміру. При цьому розмір пенсії не може бути менше 1 423,50 грн.

Якщо пенсія складає суму меншу за 1 423,50 грн, то розмір пенсії працюючого пенсіонера не зменшується.

Якщо пенсія становить 1 500,00 грн, то за вирахуванням 15% складатиме 1 275,00 грн. Отже, сума пенсії становитиме 1 423,50 грн.

Якщо пенсія становить 1 800,00 грн, то за вирахуванням 15% складатиме 1 530,00 грн. Отже, сума пенсії становитиме 1 530,00 грн.

На своєму сайті спеціалісти Пенсійного фонду України також наголосили на тому, що фізична особа-підприємець також вважається працюючим до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

 

 

    Підбірку підготувала: Урбановська Юлія, економіст з бухгалтерського обліку ТОВ «Західна консалтингова група»

X