fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 06-го квітня по 12-те квітня 2015 року

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Змінено розмір реєстраційних зборів

07.04.2015 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу». Цим Законом встановлено нові розміри реєстраційних зборів, а саме:

 

  • збір за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи – 0,05 % мінімального розміру заробітної плати = 60,90 грн.;
  • збір за видачу дублікату оригіналів установчих документів юридичної особи – 0,02 % мінімального розміру заробітної плати = 24,30 грн.;
  • плата за оприлюднення повідомлення про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування — 0,05 % мінімального розміру заробітної плати = 60,90 грн.; 
  • збір за зміну імені чи місця проживання фізичної особи-підприємця – 0,02 % мінімального розміру заробітної плати = 24,30 грн.;
  • збір за оприлюднення повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженого органу щодо припинення юридичної особи – 0,05 % мінімального розміру заробітної плати = 60,90 грн.;
  • плата за оприлюднення повідомлення про зменшення статутного фонду – 0,05 % мінімального розміру заробітної плати = 60,90 грн.;
  • плата за оприлюднення повідомлення про втрату оригіналів установчих документів – 0,05 % мінімального розміру заробітної плати = 60,90 грн.;

 

    Також змінено плату за одержання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

     1) за одержання виписки — 0,02 % мінімального розміру заробітної плати = 24,30 грн.;

     2) за одержання витягу — 0,05 % мінімального розміру заробітної плати = 60,90 грн.;

     3) за одержання довідки — 0,05 % мінімального розміру заробітної плати = 60,90 грн.;

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53076 

Прийнято Закон про захист інвесторів

07.04.2015 року Верховною Радою було погоджено низку правових норм у відповідному законопроекті № 2259 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів». 

Зазначеним законом планується підвищити рівень захисту та, відповідно, довіри інвесторів шляхом:

1) встановлення відповідальності посадових осіб господарського товариства, якщо їхніми діями було завдано шкоди товариству;

2) надання позивачу права на відшкодування своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків . Відшкодування здійснюватиметься за рахунок коштів товариства у межах фактично одержаних товариством сум;

3) введення інституту «незалежних директорів», які представлятимуть інтереси міноритарних акціонерів у ПАТ (публічних акціонерних товариствах);

4) запровадження більш детального регулювання угод із заінтересованістю, яке спрямоване на врахування інтересів усіх акціонерів.

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2259&skl=9 

 

Спрощено процес припинення юридичних осіб 

           07.04.2015 року Верховною Радою було прийнято в цілому законопроект № 1416 «Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” щодо спрощення припинення юридичних осіб шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації)».

          До основних нововведень цього законодавчого акту належать такі:

  • змінено підставу залишення держреєстратором документів без розгляду: «державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що юридична особа, яка припиняється в результаті поділу, має не закриті відокремлені підрозділи, доля яких розподільчим балансом не визначена»;
  • змінено випадки застосування заборон, передбачених ч.2 ст.35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (які реєстраційні дії не можна вчиняти з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого органу про припинення юридичної особи) – тепер такі заборони стосуватимуться лише ліквідації юридичної особи;
  • змінено порядок внесення державним реєстратором запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення – «Якщо в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про те, що така юридична особа має не закриті відокремлені підрозділи, державний реєстратор повинен одночасно внести до Єдиного державного реєстру відповідні зміни до відомостей про ці відокремлені підрозділи в частині належності до юридичної особи – правонаступника, на підставі відомостей поданих юридичною особою, що припиняється».

 

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1416&skl=9 

 

У юридичних осіб із комуністичними назвами є 1 місяць на перереєстрацію

Така вимога була встановлена Законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», який був прийнятий 09.04.2015 року. 

      Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки вищезазначених режимів, а також встановлюється обов’язок перейменування населених пунктів, установ, організацій, торгових марок тощо.

      У Прикінцевих та Перехідних положеннях Закону встановлено зміни та доповнення до нормативно-правових актів, а саме:

       1) встановлено заборони на об’єкти знаків для товарів і послуг: «Об’єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які займали керівні посади у комуністичній партії починаючи з посад секретаря районного комітету і вище, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (за винятком випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, боротьбою проти учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті»;

     2) встановлено строк для проведення реєстраційних змін для тих юридичних осіб, політичних партій та інших об’єднань громадян, які зареєстровані на день набрання чинності Законом, та які не відповідають вимогам Закону зобов’язані привести свої установчі документи, найменування та/або символіку у відповідність з вимогами Закону протягом одного місяця з дня набрання чинності Законом. Такі юридичні особи звільняються від сплати реєстраційних зборів.

     3) встановлено строк для приведення у відповідність до Закону знаків для товарів та послуг (невідповідними є ті, які містять символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) – такий строк дорівнює 6-ти місяцям є дня набрання чинності Законом.

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54670 

 

Оновлено порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Оновлений порядок надання відомостей було затверджено Мін’юстом у Наказі № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців». 

Відповідно до цього Наказу розпорядником Єдиного державного реєстру є Міністерство юстиції України, а технічним адміністратором – державне підприємство «Інформаційно-ресурсний центр». 

Користувачами Єдиного державного реєстру є:

– розпорядник реєстру та його територіальні органи;

– органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, прокуратури та органи Служби безпеки України;

– суди загальної юрисдикції;

– банки та бюро кредитних історій.

     Відомості, що містяться в реєстрі є відкритими та загальнодоступними (винятком є реєстраційні номери облікових карток платників податків, відомості про відкриття та закриття рахунків, накладення і зняття арештів на майно та рахунки).

     Відомості з Єдиного державного реєстру надаються у паперовій або електронній формі. При цьому, виписки та довідки щодо юридичної особи надаються на запит будь-якої юридичної чи фізичної особи (винятком є лише отримання виписки про фізичну особу-підприємця – її може отримати лише фізична особа-підприємець самостійно або через представника).

     Також, запит про отримання виписки, витягу чи довідки подається незалежно від місця зберігання реєстраційних справ.

Підбірку підготувала: Христина Іващишин, юрист ТОВ «Західна консалтингова група»

X