fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 06-го квітня по 12-те квітня 2015 року

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Студенти, аспіранти і докторанти денної форми навчання звільнені від мобілізації

08.04.2015 Верховною Радою України було прийняти Закон «Про внесення змін в статтю 26 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» щодо військовослужбовців, які є студентами або аспірантами денної форми навчання». 

      Законом встановлено, що за час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються від військової служби у зв’язку із навчанням на денній формі у вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації, яке було перервано у зв’язку з призовом студента, аспіранта чи докторанта на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52666 

 

Внесено зміни до переліку документів, необхідних для проставлення апостиля

Перелік таких документів було уточнено та доповнено Наказом Мін’юсту від 31.03.2015 року № 464/5. 

Відповідно до цього Наказу, для проставлення апостиля необхідно подати такі документи:

     1) заяву;

     2) документ, який посвідчує особу (він пред’являється);

     3) документи, на яких потрібно проставити апостиль;

     4)  документ про внесення плати за його проставлення або оригінал та копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати (прикріплюється до заяви);

  Для підготовки документів для подальшої консульської легалізації подається:

     1) заява;

     2) документ, який посвідчує особу (він пред’являється);

     3) нотаріально оформлені документи, що підлягають процедурі консульської легалізації;

     У разі подання заяви представником фізичної/юридичної особи подається також довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цієї фізичної/юридичної особи.

    При поданні документів родичами першого ступеня споріднення фізособи замість довіреності надаються документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтва про народження, шлюб тощо).

Джерело: http://golovbukh.ua/regulations/2340/2604/2605/436467/ 

 

Змінено Порядок продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

   Порядок набрав чинності з 08.04.2015 року. Зміни були затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 163 «Про внесення змін до пункту 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України».

Цими змінами встановлено, що іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах прибули в Україну, можуть тимчасово знаходитися на її території:

        1) протягом наданого візою дозволу в межах строку дії візи в разі в’їзду осіб без громадянства чи іноземців, які є громадянами держав з візовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України;

        2)  не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі  в’їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, якщо інший строк не визначено міжнародними договорами України. 

        3)  на період дії візи, але не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі в’їзду за візою, оформленою до 11 вересня 2011 року.

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/150-2012-%25D0%25BF 

Підбірку підготувала: Христина Іващишин, юрист ТОВ «Західна консалтингова група»

X