fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 02-го лютого по 8-ме лютого 2015 року

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Збільшено облікову ставку 

 

     Національний банк України видав лист про функціонування валютного ринку. Зокрема, у листі говориться про  підвищення з 6 лютого 2015 року облікової ставки до 19,5 % річних.

 

            Лист НБУ від 05.02.2015 р. N 19-103/6990 

 

Визначення розміру орендної плати за користування земельними ділянками державної та комунальної форми власності

       ДФСУ з метою забезпечення належного виконання платниками податків обов’язку з сплати орендної плати за користування земельними ділянками державної та комунальної форми власності повідомляє, що розмір орендної плати не може бути меншим, ніж встановлений підпунктом 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 ПКУ.

       Верховним судом України у постанові від 02.12.2014 № 21-274а14 висловлено правову позицію щодо застосування підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 ПКУ. Зокрема, передбачено, що з набранням чинності ПКУ річний розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, який підлягає перерахуванню до бюджету, має відповідати вимогам підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 ПКУ та є підставою для перегляду встановленого розміру орендної плати.

       Податківці запропонували здійснити нарахування та сплату орендної плати у визначеному ПКУ розмірі (у тому числі шляхом подання уточнюючих розрахунків).

Лист ДФСУ  від 03.02.2015 р. № 3340/7/99-99-10-02-02-17

 

Тривалість відпустки по вагітності і пологах жінкам, віднесеним до 4 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

      Листки непрацездатності по вагітності і пологах особам, віднесеним до 4 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, видаються на загальних підставах, тобто тривалістю 70 календарних днів до родів та 56 календарних днів після родів. Пільги щодо виплати допомоги по вагітності і пологах тривалістю 180 календарних днів особам, віднесеним до 4 категорії, не надаються.

Лист  Виконавчої Дирекції Київського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.01.2015 р. № 1-36-187, № 138/07-21

 

Звільнення від оподаткування ПДВ  постачання періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок застосовується платниками податку на усіх етапах постачання 

 

       Податківці роз’яснили, що режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України застосовується платниками податку на усіх етапах постачання (реалізації) зазначених вище товарів (продукції), а саме від виробників такої продукції (у т. ч. суб’єктів книговидання, книгорозповсюдження) до кінцевого споживача.

 Лист ДФСУ  від 28.01.2015 р. N 2391/7/99-99-19-03-02-17

 

Встановлення відповідних місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

         Державна фіскальна служба України нагадала, що індекс споживчих цін за 2014 рік становив 124,9 відсотків.

       Також податківці зауважили, що  у разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів та акцизного податку в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПК).

Лист ДФСУ  від 15.01.2015 р. N 816/7/99-99-17-04-02-17

Застосування штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску

   За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, вчинені до 31.12.2014 включно, фіскальні органи (органи доходів і зборів) застосовують фінансові санкції, передбачені пунктом 2 частини одинадцятої статті 25 Закону № 2464, у розмірі 10 % своєчасно несплачених сум єдиного внеску незалежно від дати фактичної сплати. 

За порушення, що виникли з 01.01.2015, буде накладатися штраф у розмірі 20 % своєчасно несплачених сум єдиного внеску.

 З метою своєчасного застосування рішень про застосування штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску необхідно провести інвентаризацію незастосованих штрафних санкцій за таке порушення та вжити відповідних заходів. 

    Лист ДФСУ від 29.01.2015 р. № 2625/7/99-99-17-03-01-1

 

 Повідомлення про прийняття працівника на роботу

     Оскільки на сьогодні відсутній порядок повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, заповнення таблиці 5 додатка 4 до Порядку, до прийняття відповідного порядку, вважається «повідомленням», яке подається у складі обов’язкової звітності за календарний місяць до територіальних органів фіскальної служби за основним місцем обліку платника з зазначенням трудових відносин з прийнятими працівниками. 

      При цьому окремо при кожному прийнятті працівника на роботу, титульний аркуш з таблицею 5 додатка 4 до Порядку не подається.    

      Разом з тим повідомляємо, що Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомого, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за січень 2015 року подається відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160 .    Строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску – не пізніше 20 лютого. 

Лист ДФСУ   від 29.01.2015 р. № 2627/7/99-99-17-03-01-17

 

 Прийняття від платників єдиного внеску платіжних доручень  видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок

 

     Пунктом 2 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.09.2013 за № 1602/24134 передбачено, що банки приймають від платників єдиного внеску платіжні доручення на видачу коштів для виплати заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, повинні складати не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в платіжних дорученнях. 

      Але у зв’язку з тим, що на сьогодні значна кількість платників єдиного внеску має бажання застосовувати понижуючий коефіцієнт, ДФСУ просить до моменту приведення Порядку у відповідність до законодавства при прийманні від платників єдиного внеску платіжних доручень на видачу коштів для виплати заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, не перевіряти 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в платіжних дорученнях.

Лист ДФСУ  від 29.01.2015 р. № 1787/5/99-99-17-03-01-16

 

 Адміністрування транспортного податку та податку на нерухоме майно

      Податківці роз’яснили, що являється об’єктом та базою оподаткування транспортного податку та податку на нерухоме майно, які ставки встановлені на дані податки, хто являється платником транспортного податку та податку на нерухоме майно.

     Зокрема, наведено приклад алгоритму розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 Лист ДФСУ   від 28.01.2015 р. № 2444/7/99-99-17-04-01-17

 

 Дивіденди оподатковуються військовим збором

 

     У фахівців ДФСУ запитали: чи є об’єктом оподаткування військовим збором сума дивідендів, нарахована на користь фізичної особи? Відповідь податківців така. Оскільки дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб — резидентів (нерезидентів) включаються до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%.

        Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 132.02 

 

 Платники податків, із яких військовий збір не утримали при виплаті, сплачують його за результатами річної декларації

 

      На сайті ДФС з’явилося роз’яснення стосовно сплати військового збору платниками податків, які отримали іноземні доходи й доходи, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов’язків нарахування, утримання чи сплати (перерахування) збору до бюджету.

      Такі фізособи зобов’язані сплатити військовий збір із зазначених доходів за наслідками звітного податкового року, а також сплатити військовий збір із таких доходів (пп. 168.2.1 ПКУ). Тобто надавати декларацію їм доведеться вперше за підсумками 2015 року — до 1 травня 2016 року, а сплачувати військовий збір, як і ПДФО, — до 01.08.2016 р.

Лист Міністерства Фінансів України від 15.01.2015 р. № 31-11410-08-10/871 

 

НБУ зауважив, що банки не контролюють строків валютних розрахунків із резидентами Криму

 

      НБУ зазначив, що на операції, які здійснюються між резидентами України та суб’єктами Криму, а також на розрахунки за такими операціями, не поширюються норми Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР (із п. 9.4 ст. 9 р. I Закону України від 12.08.2014 р. № 1636-VII).

      Відповідно, зазначені операції згідно з Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями (затверджена постановою Правління НБУ від 24.03.1999 р. № 136), не підлягають контролю банками на предмет дотримання резидентами встановлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями.

      Лист НБУ від 03.02.2015 р.№ 29-213/6552

 

Виправлення помилок у книгах обліку єдиноподатника 

      Як платнику єдиного податку виправити помилку у книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат)? На це запитання податківці відповіли, що форми книги обліку доходів, книги обліку доходів і витрат та порядки їх ведення затверджені наказом Мінфіну від 15.12.2011 р. № 1637. Відповідно до вимог Порядків записи у книзі обліку доходів (книзі обліку доходів і витрат) виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

 

     Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 107.07 

 

Підготувала:  Урбановська Юлія, економіст з бухгалтерського обліку ТОВ “Західна консалтингова група”

X