fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 02-го березня по 09-те березня 2015 року

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

НОВИЙ СВЯТКОВИЙ ДЕНЬ

 

    Встановлено новий святковий неробочий день : 14 жовтня – День захисника України. Зміни внесені до статті 73 КЗпП . 

 

 

 

       Закон № 223-VIII  від 03.03.2015 р. Прийнято в першому читанні  

 

 

 

СТАВКА НБУ збільшилася 

       НБУ підвищив з 04.03.2015 року облікову ставку з 19,5% до 30,0% річних 

Постанова Правління Національного банку України № 154 від 02.03.2015 року 

 

 

ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ ТЕЖ збільшився…

     та становить за лютий 2015 року – 105,3 %

 ЧИ ПРАВОМІРНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ МОБІЛІЗОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ,ЯКЩО МИНУВ РІК З ЧАСУ МОБІЛІЗАЦІЇ

    У своєму листі Мінсоцполітики роз’яснив, що між роботодавцем і працівником, призваним на військову службу під час мобілізації, на особливий період зберігаються трудові відносини (але не більше одного року), а працівник тільки звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків. Якщо працівник після закінчення зазначеного періоду не приступить до виконання виробничих чи службових обов’язків, трудові відносини з ним повинні бути припинені.

      Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗпП підставами припинення трудового договору є закінчення строку. Укладаючи строковий трудовий договір, працівник надає добровільну згоду на його припинення у визначений сторонами у трудовому договорі строк. Тому звільнення працівника за цією підставою не є звільненням з ініціативи роботодавця.

     У такому разі при закінченні строку трудового договору, укладеного з працівником, призваним на військову службу по призову під час мобілізації, на особливий період, за яким зберігаються не більше одного року місце роботи, посада та з бюджету повинен компенсуватися середній заробіток, дію трудового договору може бути припинено.

     Якщо працівника не буде звільнено в останній день строку трудового договору і жодна з сторін не вимагатиме його припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк (частина перша статті 39-1 КЗпП).

     Крім того в Мінсоцполітики зазначили, що обмеження щодо звільнення працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період поширюються на звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

         Лист Мінсоцполітики «Щодо закінчення терміну трудового договору, укладеного з працівником, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації» від 05.12.2014 № 520/06/186-14

 

  ЗАСТОСОВУЄМО КОЕФІЦІЄНТ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТИ ПРИ ОБЧИСЛЕНІ СЕРЕДНЬОДЕННОЇ -ВИХОДЯЧИ З ФІНАНСОВОЇ МОЖЛИВОСТІ …

     ВСУ прийшов до висновку, що на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування зарплати та інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей, а зменшення коефіцієнта підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві провадиться відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах). Таке рішення приймається органом підприємства відповідно до повноважень, встановлених статутом підприємства.

         Відповідно до п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100, у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації згідно з актами законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колдоговорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, зарплата разом із преміями й іншими виплатами, що враховуються під час обчислення середньої зарплати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення. На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати й інших виплат провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

 

      Постанова ВСУ  від 18.02.2015 р. у справі № 6-234цс14    

 

 

ПОДАТКІВЦІ РОЗ’ЯСНИЛИ ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЄДИНИМ ПОДАТКОМ ПЛАТНИКІВ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ 

 

      Платниками єдиного податку четвертої групи є сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

      Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди (п. 292.1. ст. 292 Кодексу).

 

     Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

Базою оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), а для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) – нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.

Управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок здійснюється органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Тобто, інформацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для розрахунку податкових зобов’язань сільськогосподарські товаровиробники можуть отримати від територіальних органів Держземагенства України за місцем знаходження таких земельних ділянок.

 

    Протягом І кв. 2015 р. передбачається затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи. До затвердження форми податкової декларації з єдиного податку для платників податку четвертої групи рекомендовано використовувати форму Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку, затверджену наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 864.

У зв’язку з тим, що форма податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку передбачає щомісячні нарахування, пропонуємо платникам податку протягом першого кварталу сплачувати нараховані суми у терміни, передбачені для сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

 

      Лист ДФС від 14.02.2015 р. № 4968/7/99-99-15-03-01-17 

 

 

 ПІЛЬГИ ДЛЯ ВИДАВНИЦТВА РОЗШИРИЛИ З 4-ГО БЕРЕЗНЯ 2015 РОКУ 

 

    БУЛО:

 

від ПДВ звільнялися операції з: 

постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

 

СТАЛО:

 

від ПДВ звільняються операції з: 

постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України

 

    Закон від 13.02.15 р № 206-VIII набрав чинності з 04.03.15 р

 

 НАРЕШТІ З’ЯВИТЬСЯ ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ МОБІЛІЗОВАНИМ ПРАЦІВНИКАМ

 

   Кабінет Міністрів України 4 березня 2015 року нарешті  затвердив порядок виплати компенсації з Державного бюджету України підприємствам, установам, організаціям середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. 

Відповідно до затвердженого Порядку виплату працівникам середнього заробітку буде здійснювати підприємство, компенсацію підприємствам витрат на виплату середнього заробітку працівникам буде здійснювати Міністерство соціальної політики шляхом перерахування коштів на зазначені цілі обласним департаментам соціального захисту, які, в свою чергу, перераховують їх до районних (міських) управлінь, а вони – підприємствам.        У постанові також визначено порядок подання документів, на підставі яких буде здійснюватися компенсація.        Крім того, зазначається, що обчислення середнього заробітку працівників здійснюватиметься відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. № 100

 

 

 Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/

 

 ЗМІНА ЦІНИ ДОГОВОРУ – ЯКИЙ ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ СЛІД СКЛАСТИ

 

    Мінфін пояснив, що для оформлення зміни ціни на вже оприбуткований товар підприємство може самостійно розробити первинний документ, вказавши у ньому всі обов’язкові реквізити. Наприклад, акт про встановлення нової ціни, який складе комісія підприємства на підставі змін у договір (або інших підстав зміни ціни) і затвердить керівник. Зміну ціни можна оформити і розпорядчим актом керівника підприємства 

 

 

Лист Мінфіну України «Про окремі питання, пов’язані зі зміною ціни» від 13.01.15 р № 31-11410-08-10 / 699

 

 

 

 ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ МОЖНА ЗАРЕЄСТРУВАТИ І ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 15-ТИ ДЕННОГО СТРОКУ

 

     Державна фіскальна служба повідомила про доопрацювання програмного забезпечення щодо формування Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) в частині зняття обмеження на реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування.

   Тепер платники ПДВ мають технічну можливість реєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН після завершення 15-денного строку передбаченого для такої реєстрації. 

   Також розроблено новий електронний сервіс для платників ПДВ, який надає змогу платнику за запитом до ДФС безоплатно отримувати відомості про податкові накладні та/або розрахунки коригування з ЄРПН.        

Крім того, покупці — платники ПДВ мають можливість отримувати з ЄРПН електронні копії податкових накладних/розрахунків коригування, які зареєстровані в ЄРПН їх контрагентами постачальниками. Із цією метою покупець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує електронне повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Податкова накладна, складена в електронному вигляді, яка отримана з ЄРПН покупцем, вважається такою, що отримана від постачальника.

 

 

         Лист ДФС від 16.02.2015 № 351/2/99-99-11-02-10 

 

 

 ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ КАБМІНУ ПОСТАЧАННЯ МЕТАЛОБРУХТУ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ ПДВ НА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВАХ

 

      ЗІР , Підрубрика 101.14.10 

Який порядок оподаткування ПДВ з 01.01.2015 операцій з постачання та імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації?

Відповідь кортка та повна відповіді ідентичні.

     З урахуванням змін, внесених до п. 23 підр. 2 р. ХХ Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) пунктом 118 р. І Закону України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» до 1 січня 2017 року продовжено режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД (п. 23 підр. 2 розд. ХХ ПКУ). 

     Разом з тим ПКУ встановлено, що переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів мають бути затверджені Кабінетом Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2014 року № 43 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 15» діяла до 1 січня 2015 року. Таким чином, до затвердження Кабінетом Міністрів України нових переліків відходів та брухту чорних і кольорових металів чи продовження дії попередніх оподаткування операцій з постачання таких відходів здійснюється за ставкою 20 відсотків.

 

ЯК ДІЗНАТИСЬ ПРО МІНІМАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ СТАЖ ПРАЦІВНИКА – МИ ПРО ЦЕ РОЗПОВІДАЛИ НА НАШИХ СЕМІНАРАХ 

 Оскільки розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу, роботодавцю важливо мати достовірну інформацію про періоди, що зараховані до стажу працівника.

           Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі — Закон № 2464) Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов’язані надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування .

          Відповідно до частини 5 статті 17 Закону України № 2464 інформація з Державного реєстру надається на запит платника єдиного внеску та/або застрахованих осіб.

          Оскільки страхувальникам (роботодавцям) така інформація про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими страхувальниками, може надаватись виключно за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником, то за довідкою про підтвердження страхового стажу доречно звертатись до органів Пенсійного фонду безпосередньо працівнику

 

За інформацією Дніпропетровського обласного відділення ФСС з ТВП

Питання (ЗІР, підрубрика 107.12 )

 

Чи необхідно ФОП платникам ЄП третьої групи подавати заяву для внесення відомостей про види діяльності до реєстру платників ЄП з 01.01.2015?

Відповідь коротка:

     Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку третьої групи, які були зареєстровані та внесені до реєстру платників єдиного податку до 31.12.2014 року не зобов’язані подавати заяву щодо внесення до реєстру платників єдиного податку відомостей про види господарської діяльності.

На аналогічне питання, але стосовно юридичних осіб податківці надали абсолютно протилежну відповідь…

 

Питання (ЗІР, підрубрика 108.01.06)

Чи необхідно ЮО платникам ЄП третьої групи подавати заяву для внесення відомостей про види діяльності до реєстру платників єдиного податку з 01.01.2015?

Відповідь коротка:

     Юридичним особам платникам єдиного податку третьої групи рекомендовано внести до реєстру платників єдиного податку відомості про види господарської діяльності шляхом подання заяви до контролюючого органу.

Актуальність даного запитання полягає в тому, що з 01.01.2015 року згідно з п.п. 8 п. 299.7 ст. 299 ПКУ до реєстру платників єдиного податку вноситься інформація про види господарської діяльності незалежно від групи платників єдиного податку.

А згідно підпункту 7 пункту 298.2.3 ПКУ , платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у випадку здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Ось таке НАШЕ непрозоре законодавство…

 

Підбірку підготувала:  Мар’яна Кавин міжнародний сертифікований професійний бухгалтер САР, СІРА, IFA-внутрішній аудит, директор компанії «Західна консалтингова група». Тренер з фінансового обліку за програмою САР/СІРА. 

X