Довідник ознак доходу (основні коди) – для податкового розрахунку форми 1 ДФ

In: Статті бухгалтерська тематика 17 Aug 2015

Ознака доходу

Коротке найменування

Найменування

 

101

заробітна плата нарахована (виплачена)

Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених у абзаці третьому п. 4 Підрозділу 1 Розділу ХХ Кодексу (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

102

виплати відповідно до умов цивільно-правового договору

Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім доходів, зазначених у абзаці третьому п. 4 Підрозділу 1 Розділу ХХ Кодексу (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

103

роялті, у т. ч. одержувані спадкоємцями

Доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об’єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (роялті), у т.ч. отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу (пп. 164.2.3 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

106

надання майна в лізинг, оренду або суборенду згідно з п. 170.1 ст. 170 Кодексу

Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 Кодексу (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

107

заборгованість, за якою минув строк позовної давності

Сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності(пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

109

дивіденди, крім тих, що не змінюють участь

Дохід у вигляді дивідендів, (крім дивідендів, визначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу) (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

111

виграші та призи, крім у державну грошову лотерею

Дохід у вигляді виграшів та призів (крім виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, передбачених у пп. 165.1.46 п.165.1 ст. 165 Кодексу) (пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

118

кошти на відрядження або під звіт, в т.ч. надміру витрачені

Сума коштів, отримані платником податку на відрядження або під звіт, в тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки (пп. 164.2.11 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

120

неустойки, штрафи або пені

Дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди (пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

122

пенсійні виплати (НПЗ)

Сума пенсійних виплат, що сплачуються платнику податку за договорами недержавного пенсійного забезпечення у випадках та розмірах, визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту 170.8 статті 170 Кодексу (пп. 164.2.15 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

125

пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем ( резидентом

Сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), пенсійних вкладів, внесків до фонду банківського управління, сплачена роботодавцем ( резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, за платника податку чи на його користь (пп. „в” пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

126

додаткове благо

Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) (пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)

127

інші доходи

Інші доходи (пп. 164.2.18 п. 164.2 ст. 164 та пп. 165.1.49 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

136

майно надане роботодавцем безоплатно або у тимчасове користування в межах закону

Вартість безоплатного лікувально-профілактичного харчування та іншого майна, якими роботодавець забезпечує відповідно до Закону України “Про охорону праці”, спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування (пп. 165.1.9 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

138

вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна

Вартість товарів, які надходять платнику податку як гарантійна заміна у порядку, встановленому законом, а також грошова компенсація вартості товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку (пп. 165.1.12 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

140

аліменти

Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін (пп. 165.1.14 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

142

дивіденди у вигляді акцій, які не змінюють участі

Дивіденди, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою ( резидентом, що нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів (пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

143

допомога на лікування та медичне обслуговування

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця (пп. 165.1.19 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

145

вартість підготовки чи перепідготовки платника

Сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу для підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (пп. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

146

допомога на поховання

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи (пп. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

148

доходи від продажу сільськогосподарської продукції

Доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки) (пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

153

сума поворотної фінансової допомоги

основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

156

вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку ( члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування (пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

157

дохід, виплачений самозайнятій особі

Дохід, виплачений самозайнятій особі (пп. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165, ст.177, ст. 178 Кодексу)

158

витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)

Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку (пп. 165.1.37 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

169

благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (

Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарної допомога, яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (п. 170.7 ст. 170 Кодексу)

178

cума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду

Сума майнового та немайнового внеску платника податку до статутного фонду юридичної особи – емітента корпоративних прав, в обмін на такі корпоративні права (пп. 165.1.44 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)

Підписатись на наші новини


X