fbpx
[get_banners]

Дайджест новин «Податки і облік» з 27.07.2020 пo 03.08.2020

In: Дайджести новин законодавства і практики 03 Aug 2020 Tags: ,

Дайджест новин «Податки і облік»

з 27.07.2020 пo 03.08.2020

Ставки для дисконтування заборгованостей

Міністерство фінансів оприлюднило Інформаційне повідомлення щодо ставки дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань. Ось основні висновки:

довгострокова дебіторська заборгованість та довгострокові зобов’язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення;

визначення дисконтованої суми майбутніх платежів має здійснюватися в кожному конкретному випадку на підставі аналізу первинних документів та сутності господарської операції, з урахуванням умов договору, положень Закону та НП(С)БО;

визначення ставки дисконтування на рівні ринкової ставки відсотка, яка використовується в операціях з аналогічними активами: якщо підприємство регулярно, постійно користується позиками від фінансових та банківських установ, для ставки дисконту тільки за такими чи подібними позиками можливо брати відсоткову ставку, за якими отримуються такі позики цим підприємством. Про рівень ринкових ставок у певний період свідчать також статистичні дані банків оприлюднені на офіційному вебсайті Національного банку України;

якщо ринкову ставку відсотка визначати проблематично, можна брати ставку відсотка на можливі позики, які може отримати конкретне підприємство. Наприклад, підприємство може взяти позику (кредит) в конкретному банку і в такому випадку для визначення ставки дисконту можливо брати ставку кредиту в конкретному банку;

замість ставки на можливі позики можна взяти ставку, розраховану за методом середньозваженої вартості капіталу підприємства. Така ставка показує середню дохідність, якої очікують власники (інвестори) підприємства, вкладаючи в нього кошти;

ставка дисконту може відрізнятися від ставки, яку підприємство взяло за основу для розрахунку, на розмір ризиків.

Міністерство фінансів України


База оподаткування для операцій з експорту товарівБаза оподаткування для операцій з експорту товарів

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” 466-IX від 16.01.2020р. внесено зміни до статті 189 Податкового кодексу України, а саме додано пункт 189.17, у відповідності до якого визначено базу оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної території України.

Так, базою оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної території України є договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній декларації, оформленій відповідно до вимог Митного кодексу України.

Такими змінами, зокрема, внесено однозначність в підхід до ситуацій, коли ціна реалізації в експортній операцій є нижчою за ціну придбання. Податківці в подібних ситуаціях наголошували на тому, що на договірну вартість діє ставка 0%, а на суму перевищення ціни придбання над ціною реалізації – 20%.

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” 466-IX від 16.01.2020р. 


Виправлення Додатку 6 до Декларації з ПДВВиправлення Додатку 6 до Декларації з ПДВ

Податківці надали роз’яснення, яким чином виправити помилку, допущену у графі 4 таблиці 2 додатка 6 «Розрахунок сум ПДВ, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю» до декларації з ПДВ?

Виправлення помилки, допущеної у графі 4 таблиці 2 додатка 6 до декларації з ПДВ, проводиться шляхом подання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, до якого додається додаток 6 з позначкою «уточнюючий».

У такому уточнюючому розрахунку:

до графи 4 переносяться показники податкової декларації з ПДВ, додаток 6 до якої уточнюється;

до графи 5 — усі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок;

у графі 6 відображається сума помилки (різниця між значенням графи 5 і графи 4 («+»/«–»)). У випадку якщо значення графи 5 відповідає значенню графи 4, графа 6 не заповнюється.

В «уточнюючому» додатку 6 виправлення помилки, допущеної у графі 4 таблиці 2, здійснюється методом «сторно», а саме:

в першому рядку повторюється помилковий запис, вартісні показники сторнуються (вказуються зі знаком «–»);

у другому рядку вказується правильний запис

За матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР), 101.25


Резерв сумнівних боргів не створено, чи коригується фінансовий результат до оподаткуванняРезерв сумнівних боргів не створено, чи коригується фінансовий результат до оподаткування

Податківці у відповідь на запитання чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму списаної дебіторської заборгованості, яка відповідає/не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, якщо резерв сумнівних боргів не створювався надали наступну відповідь:

У разі списання дебіторської заборгованості, яка відповідає/не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів, фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 139.2.1 ст. 139 ПКУ підлягає збільшенню на суму списаної заборгованості.

При цьому зменшення фінансового результату відповідно до пп. 139.2.2 ст. 139 ПКУ здійснюється лише на суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 ст. 14 ПКУ, чинним на дату її списання, незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю

За матеріалами Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР), 102.12


Юридичні особи на спрощеній системі оподаткування - орендодавців нерухомого майна зобов’язали сплачувати податок за землюЮридичні особи на спрощеній системі оподаткування – орендодавців нерухомого майна зобов’язали сплачувати податок за землю

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” 466-IX від 16.01.2020р. внесено зміни до пп. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ в тій частині, що не звільняються від сплати земельного податку ті єдиноподатники, які здійснюють діяльність з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду.

Дані зміни вступають в дію з 01.07.2020р.

Отже, юридичні особи – спрощенці повинні подати до 20.08.2020р. місячну або річну декларацію з плати за землю. Причому слід зауважити, що з першою такою декларацією слід подати витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” 466-IX від 16.01.2020р. 


Готівкові обмеження на розрахунки картками не діютьГотівкові обмеження на розрахунки картками не діють

Податківці наголосили, на які операції поширюються готівкові обмеження, встановлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 року №148.

Так, у відповідності до п. 7 розділу ІІ Положення № 148 фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами у розмірі до 50 000 грн включно. 

Платежі на суму, що перевищує 50 000 грн, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Податківці пояснюють, що Положення № 148, а також інші нормативно-правові акти НБУ, не встановлюють обмежень на здійснення розрахунків з використанням платіжних карток за товари/послуги, у тому числі через мережу Інтернет.

За матеріалами Територіальних органів ДПС у Кіровоградській області


Операційний день з 03.08.2020р.Операційний день з 03.08.2020р.

Державна казначейська служба України з метою створення сприятливих умов для платників податків, зборів та інших платежів до бюджетів, та у відповідності до «Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України» затвердженого Рішенням Правління  Національного банку України від 25.02.2020 №142 (зі змінами), повідомляє, що з 03.08.2020 року учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) буде працювати в режимі 23/7.

Згідно пункту 1 Рішення правління Національного банку України «Дата банківського дня в системі електронних платежів у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України – календарній даті першого робочого (операційного) дня після них».

За матеріалами Державної казначейської служби України


Сплата податку на нерухомість за надання в оренду частини свого складського приміщенняСплата податку на нерухомість за надання в оренду частини свого складського приміщення

Податківці надали роз’яснення в узагальнюючій консультації щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, частина якого здається в оренду.

Так, змінами, внесеними Законом України від 16 січня 2020 року NQ466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» до п. «є» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст.266 ПКУ, з об’єктів оподаткування Податком виключені будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд, які використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях В – F КВЕД, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. 

Отже, починаючи з 23.05.2020 суб’єкт господарювання, основна діяльність якого класифікується у секціях В – F КВЕД, при здійсненні ним операцій з надання в оренду частини будівлі промисловості, яка перебуває у його у власності та належить до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд, визначає податкові зобов’язання з Податку в частині будівель промисловості, наданих в оренду.

Лист ДПС України від 10.07.2020 № 2802/6/99-00-04-03-03-06/ІПК

Підбірку підготувала: 

Урбановська Юлія, 

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії «ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ» 

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

X