fbpx

Дайджест новин «Податки і облік» з 13.10.2020 пo 19.10.2020

In: Дайджести новин законодавства і практики 20 Oct 2020 Tags: ,

Дайджест новин «Податки і облік»

з 13.10.2020 пo 19.10.2020

 

Подання декларації екологічного податку

Податківці акцентують увагу на поданні декларації екологічного податку.

Якщо суб’єкт господарювання перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом в одному районі, а єдине джерело забруднення або спеціально відведене місце для розміщення відходів розташоване в іншому районі такого міста, то такий суб’єкт господарювання може самостійно обрати контролюючий орган до якого ним буде подаватися податкова декларація з екологічного податку за викиди стаціонарним джерелом забруднення або розміщення відходів:

– або за місцем розміщення стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного місця для розміщення відходів;

– або за місцем свого перебування на податковому обліку.

При цьому, якщо декларація подається за місцем розміщення стаціонарного джерела забруднення, то таким платником має бути подана копія Декларації до контролюючого органу за його місцем перебування на податковому обліку.

 

Головне управління ДПС у Тернопільській області

 


Трудова книжка поштоюТрудова книжка поштою

Держпраці надало роз’яснення щодо відправлення трудової книжки звільненому працівникові поштою.

У відповідності до пункту 4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженої наказом Мiнiстерства працi України, Мiнiстерства юстицiї України, Мiнiстерства соцiального захисту населення України вiд 29.07.1993 р. №58 , якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то роботодавець у цей день надсилає працівникові поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Бажано надсилати таке повідомлення рекомендованим листом «з повідомленням» роботодавця про отримання листа працівником, оскільки у разі виникнення трудового спору, у роботодавця буде додатковий доказ щодо відсутності його вини у затримці видачі працівнику трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається лише за письмовою згодою працівника.

Якщо письмової згоди на пересилання трудової книжки поштою керівництвом не отримано, то слід керуватися нормами пункту 6.2 Інструкції № 58, відповідно до яких трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у закладі окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку не затребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в архіві протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.

 

ГУ Держпраці у Кіровоградській області

 


Звірка по податках з податковою лише через електронний кабінет Звірка по податках з податковою лише через електронний кабінет 

Податківці надали роз’яснення у частині встановлення єдиного підходу до розгляду запитів про отримання витягу щодо стану розрахунків платників податків з бюджетом та фондами соціального пенсійного забезпечення.

Так в ITC «Електронний кабінет» запроваджено електронний сервіс, з використанням якого платники мають можливість доступу у режимі реального часу до даних інтегрованих карток платників, а також отримання підтверджуючого документу щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення.

Платник має можливість надіслати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами соціального та пенсійного забезпечення за даними органів ДПС через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету.

Відповідь на Запит платнику надсилається через електронний кабінет не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДГІС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами соціального та пенсійного забезпечення за формою «F/J1400203».

 

ДПС України


Земельний податок під багатоквартирним будинкомЗемельний податок під багатоквартирним будинком

Підприємство поінформувало, що є власником нерухомого майна у багатоквартирному будинку, що розташоване на земельній ділянці, яка не внесена до Державного земельного кадастру та не має кадастрового номера. Нерухоме майно надається в оренду відповідно до виду діяльності КВЕД 68.20. Підприємство запитує, чи має воно сплачувати земельний податок за таку ділянку?

ДПС України вкотре наголошує, що позиція контролюючих органів щодо виникнення податкових зобов’язань з податку за земельну ділянку під багатоквартирним будинком викладена в узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Мінфіну від 06.07.2018 р. № 602

Безпосереднім платником земельного податку за таку земельну ділянку виступатиме особа, щодо якої буде здійснено державну реєстрацію прав на земельну ділянку під багатоквартирним будинком з урахуванням прибудинкової території (установа або організація, яка здійснює управління багатоквартирним будинком державної або комунальної власності; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке є суб’єктом реєстрації відповідно до рішення співвласників), з моменту такої реєстрації прав особи на земельну ділянку.

Отже, підприємство, яке володіє нерухомим майном у багатоквартирному будинку, не є платником земельного податку.

 

ІПК від 10.09.2020 р. № 3796/ІПК/99-00-04-03-03-06

 


Заміна відпустки грошимаЗаміна відпустки грошима

Уповноваженим ВРУ з прав людини роз’яснено права працівника на заміну щорічної відпустки грошовою компенсацією.

Порядок виплати компенсації за невикористану відпустку регламентовано ст. 83 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про відпустки».

Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки виплачується:

у разі звільнення працівника – за всі не використані ним дні щорічної відпустки;

у разі смерті працівника – за не використані ним дні щорічних відпусток, виплачується спадкоємцям;

за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією.

При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

 

 

За інформацією з сайту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 


Уникнення блокування податкових накладних агропідприємствамиУникнення блокування податкових накладних агропідприємствами

Фіскали проінформували, що з метою попередження зупинки реєстрації податкової накладної передбачена можливість подання до ДПС таблиці даних платника ПДВ.

Таблиця даних платника податку містить в собі інформацію про специфіку діяльності платника, а саме: види діяльності платника та перелік вхідних і вихідних кодів товарів і послуг, що пов’язані з видами діяльності платника.

Рішення щодо врахування/не врахування таблиці даних приймається комісією Головного управління ДПС у Волинській області протягом 5 робочих днів від дати її подання. При прийнятті рішення враховується інформація:

– про наявність ресурсів якими володіє/користується платник податку (виробничі потужності, основні засоби, земельні та трудові ресурси);

– про наявність/відсутність ризикових операцій у платника податку.

З метою уникнення фактів блокування податкових накладних та об’єктивного прийняття рішень регіональною комісією сільськогосподарському товаровиробнику необхідно здійснити 2 кроки.

Крок 1. Подання до контролюючого органу інформації, яка свідчить про наявність в сільськогосподарського виробника всіх необхідних ресурсів для здійснення діяльності, а саме:

– здійснити заходи, щодо оформлення (у разі їх відсутності або неповного оформлення) правовстановлюючих документів на земельні ділянки та договорів оренди земельних ділянок із наступним відображенням таких земель у податковій звітності;

– здійснити заходи щодо повного оформлення трудових відносин з найманими працівниками та надання до контролюючого органу повідомлень про прийняття працівника на роботу;

– надати до контролюючого органу повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма 20-ОПП). В даному повідомленні відобразити інформацію про наявність власних або орендованих основних фондів, транспорту, сільськогосподарської техніки, офісних, виробничих, складських приміщень, земельних ділянок тощо.

Крок 2. Подання в електронному вигляді таблиці даних платника податку (код документа J(F)1312302). Як додаток до таблиці надати ґрунтовне пояснення напрямків господарської діяльності (код документа J(F)1360102) із посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку №1165). Також як додатки до таблиці даних необхідно надати копії статистичної звітності по сільськогосподарській діяльності, зокрема:

– форма 4-СГ (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур»;

– форма 37-СГ (станом на останню звітну дату подання такого звіту) «Звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт»;

– форма 24-СГ (місячна, річна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та  кількість сільськогосподарських тварин»;

– форма 29-СГ (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду».

 

ГУ ДПС у Волинській області

 

Підбірку підготувала: 

Урбановська Юлія, 

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії «ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ» 

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X