fbpx
[get_banners]

Дайджест новин «Податки і облік» з 12.01.2021 пo 18.01.2021

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Jan 2021 Tags: ,

Дайджест новин «Податки і облік»

з 12.01.2021 пo 18.01.2021

 

Ще раз про COVIDне звільнення від ПДВЩе раз про COVIDне звільнення від ПДВ

Податківці звертають увагу, що основною підставою для звільнення товарів від оподаткування ПДВ, встановленого п. 71 підрозд. 2 розд. ХХ Податкового кодексу України на період карантину, є відповідність таких товарів назві товару (медичного виробу, основного компонента), міжнародному непатентованому найменуванню (назві) лікарського засобу, які зазначені в переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» із змінами і доповненнями.

Водночас для віднесення товарів, зазначених у розділі «Медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19» переліку, до товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування ПДВ, повинно бути:

подано декларацію про відповідність та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом, знак відповідності технічним регламентам згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у відповідних Технічних регламентах, затверджених постановами Уряду;

або подано повідомлення Міністерства охорони здоров’я про введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів (медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, як імплантують), стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, або повідомлення Державної служби з питань праці про введення в обіг засобів індивідуального захисту, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів.

 

За інформацією ДПС у Миколаївській області

 


ПДВ для креативних індустрійПДВ для креативних індустрій

Податківці наголошують, що Законом № 962 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» п. 14.1 ст. 14 доповнено новим пп. 14.1.277-1 ПКУ, відповідно до якого бюджетний грант – це цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній і безповоротній основі за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторі креативних індустрій, спорту та інших гуманітарних сферах у порядку, встановленому законом. Перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабінет Міністрів України.

Пункти 140.4 та 140.5 ст. 140 ПКУ доповнено новими підпунктами 140.4.8 і 140.5.6 відповідно.

Згідно із вищезазначеними підпунктами:

фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку на прибуток підприємств та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 140.4.8 п. 140.4 ст. 140 ПКУ).

фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат, пов’язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 ПКУ).

Крім того, з 01.01.2021 р. запрацювали зміни до ПКУ, внесені Законом № 962, якими запроваджено знижену ставку ПДВ у розмірі 7 % для операцій з постачання послуг, пов’язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування.

Знижена ставка ПДВ застосовуватиметься і щодо послуг з розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення й публічного показу фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та порушенням слуху.

Законом № 962 також передбачено, що протягом 2021 – 2022 років застосовуватиметься знижена ставка ПДВ у розмірі 7 % до операцій з постачання послуг з тимчасового розміщування (проживання), що надаються готелями та подібними закладами.

 

За інформацією ДПС у Дніпропетровській області

 

 


Коригування фінансового результату з доходом менше 40 млн. грн і більше 40 млн. грнКоригування фінансового результату з доходом менше 40 млн. грн і більше 40 млн. грн

Податківці роз’яснили, чи має право платник, у якого дохід не перевищує 40 млн грн та який у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за звітний податковий рік поставити позначку про прийняття рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, у наступному звітному році здійснювати коригування фінансового результату?

Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує 40 млн грн, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі податкові різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктами 140.4.8 та 140.5.16 ст. 140 ПКУ) не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (окрім вказаних податкових різниць).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, перевищує 40 млн грн, такий платник визначає об’єкт оподаткування, починаючи з такого року, шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.

Зміна прийнятого рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці платником податку, у якого річний дохід не перевищує 40 млн грн, нормами ПКУ не передбачена.

Отже, платник податку на прибуток, який використовував право на незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, не може у наступному звітному році визначати у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств об’єкт оподаткування шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розділом ІІІ ПКУ, якщо дохід платника податку на прибуток за такий рік не перевищує 40 млн грн.

Якщо дохід платника податку на прибуток за такий рік перевищує 40 млн грн, такий платник зобов’язаний застосовувати усі такі різниці при визначенні об’єкта оподаткування.

 

За інформацією загально інформаційного довідкового ресурсу

 

 

Підбірку підготувала: 

Урбановська Юлія, 

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії «ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ» 

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

X