fbpx
[get_banners]

Дайджест новин «Податки і облік» з 04.08.2020 пo 10.08.2020

In: Дайджести новин законодавства і практики 12 Aug 2020 Tags: ,

Дайджест новин «Податки і облік»

з 04.08.2020 пo 10.08.2020

 

Плата за землю: нові правила для спрощенців

Податківці надали роз’яснення з приводу плати за землю суб’єктами господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Так, у відповідності до змін, внесених ЗУ № 466-IX від 16.01.2020р. у суб’єктів господарювання – спрощенців, які надають в оренду земельні ділянки та/або нерухоме майно, що знаходиться на таких земельних ділянках, виникає обов’язок зі сплати земельного податку.

Водночас, якщо право власності або право користування земельними ділянками не оформлене, то обов’язок з декларування плати за землю не виникає.

При цьому суб’єкт господарювання повинен врегулювати з суб’єктом, який є власником/балансоутримувачем будинку та здійснює управління будинком, порядок нарахування та внесення плати за користування земельною ділянкою під будинком, в якому розташоване приміщення, що перебуває у власності суб’єкта господарювання.   

 

Індивідуальна податкова консультація № 2838/6/99-00-04-03-06/ІПК від 14.07.2020р.

 


Ще раз про заповнення податкових накладних у зв’язку з оновленим УКТ ЗЕДЩе раз про заповнення податкових накладних у зв’язку з оновленим УКТ ЗЕД

Податківці нагадують ще раз, що в зв’язку з набранням чинності Закону України від 04.06.2020 р. № 674-ІХ «Про Митний тариф України» були змінені коди УКТ ЗЕД.

З 03.07.2020 р. при заповненні податкових накладних слід керуватися оновленими кодами УКТ ЗЕД. Для зручності використання платниками податків УКТ ЗЕД (версії 2017 року) Державна митна служба України наказом від 01.07.2020 р. № 234 затвердила Перехідні таблиці від УКТ ЗЕД версії 2012 року до УКТ ЗЕД версії 2017 року, які є довідковим матеріалом.

Починаючи з 03.07.2020 р., при здійсненні операцій з постачання товарів на митній території України, графа 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної має заповнюватися з урахуванням таких особливостей:

– у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України до 02.07.2020 р. (включно), у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), що був вказаний у митній декларації, оформленій при його ввезенні на митну територію України або у податковій накладній, отриманій від постачальника при придбанні такого товару;

– у разі здійснення операції з постачання товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України, починаючи з 03.07.2020 р., у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б податкової накладної зазначається код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року);

– у разі здійснення операції а постачання одночасно товару, придбаного на митній території України або ввезеного на митну територію України як до 02.07.2020 р. (включно), так і починаючи з 03.07.2020 р., а саме з однаковим найменуванням, але з різними кодами згідно з УКТ ЗЕД, у розділі Б податкової накладної заповнюються два окремі рядки, зокрема у графі 3.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) яких зазначається:

в одному – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року),  придбаного/ввезеного до 02.07.2020 р. (включно);

в другому – код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2017 року), придбаного/ввезеного, починаючи з 03.07.2020 р.

Особливості складання розрахунку коригування до податкової накладної:

Якщо, починаючи з 03.07.2020 р., відбувається зміна кількості або вартості товарів, поставлених до вказаної дати, то у графі 4.1 (код товару згідно з УКТ ЗЕД) розділу Б розрахунку коригування до податкової накладної, що була попередньо складена за операцією з постачання таких товарів, платнику ПДВ (постачальнику) слід зазначити код відповідного товару згідно з УКТ ЗЕД (версії 2012 року), вказаний у податковій накладній, що коригується.

 

 

За матеріалами Офіс ВПП ДПС

 

 


Нові податкові різниці на операції з продажу товарів на користь нерезидентівНові податкові різниці на операції з продажу товарів на користь нерезидентів

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.51п. 140.5 ст. 140 ПКУ. 

Так, якщо:

– контракт підписано з нерезидентом, який зареєстрований у державі, включеній до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, але отримувачем товару згідно умов діючого контракту є нерезидент, не включений до переліку; 

або

  • контракт підписаний з нерезидентом, не включеним до переліків, затверджених Кабінетом Міністрів України, але отримувачем є нерезидент, зареєстрований у державі, включеній до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ або нерезидент, організаційно-правова форма якого включена до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту “г” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ.

то відповідно до пп. 140.5.51п. 140.5 ст. 140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до статті 39 ПКУ), реалізованих на користь: 

  • нерезидентів зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ; 
  • нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту “г” підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ , які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. 

Отже, у разі якщо країна резиденції нерезидента, на користь якого реалізується товар, включена до Переліку, або якщо організаційно-правова форма нерезидента, на користь якого реалізується товар, включена до Переліку N 480, але вартісні критерії за операціями з таким нерезидентом не відповідають вартісним критеріям, встановленим пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, то платник податку повинен збільшити фінансовий результат на суму 30 відсотків вартості реалізованих такому нерезиденту товарів за підсумками податкового (звітного) року. 

Слід зазначити, що вартість реалізованих товарів для коригування фінансового результату буде розраховуватись виходячи з контрактної вартості, зазначеної в договорі з покупцем. 

Водночас слід зазначити, що коригування фінансового результату до оподаткування не здійснюється, якщо сума доходів підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом “витягнутої руки” відповідно до процедури, встановленої статтею 39 ПКУ, але без подання звіту. 

При цьому, якщо ціна реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг є нижчою за ціну, визначену відповідно до принципу “витягнутої руки”, встановленого статтею 39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом “витягнутої руки”, та вартістю реалізації. 

 

 

Індивідуальна податкова консультація № 2654/6/99-00-05-05-02-06/ІПК від 02.07.2020р.

 

 


Фінансова допомога на поворотній та безповоротній основіФінансова допомога на поворотній та безповоротній основі

Податківці розглянули звернення щодо оподаткування податком на прибуток операцій з надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі.

Так, податківці роблять висновки:

  • якщо отримувачем безповоротної фінансової допомоги виступає платник єдиного податку – юридична особа, то фінансовий результат надавача такої допомоги – платника податку на прибуток збільшується на суму наданої безповоротної фінансової допомоги;
  • якщо отримувачем поворотної фінансової допомоги така допомога не була повернута, а її надавачем – платником податку на прибуток прийнято рішення про її прощення, така поворотна фінансова допомога набуває статусу безповоротної. І в цьому випадку надавач збільшує свій фінансовий результат.

Також податківці розглянули питання застосування ознаки економічної причини (ділової мети) до операцій з надання безповоротної фінансової допомоги.

Отже, підпунктом 140.5.15 п. 140.5 ст. 140 ПКУ встановлено різницю, на яку фінансовий результат збільшується у разі понесених витрат платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети.

 

Індивідуальна податкова консультація № 2857/6/99-00-05-05-02-06/ІПК від 14.07.2020р.

Підбірку підготувала: 

Урбановська Юлія, 

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії «ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ» 

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

X