fbpx
[get_banners]

Дайджест новин “Підприємництво і право” з 15.11.2021 по 22.11.2021 р.

In: Дайджести новин законодавства і практики 22 Nov 2021 Tags: ,

Дайджест новин  “Підприємництво і право”

з   15.11.2021 по 22.11.2021 р.

 

В Україні діятиме новий закон про страхування

 

В Україні діятиме новий закон про страхування

Верховна Рада 18 листопада 2021 року прийняла відповідний закон.

Документ встановлює наступне:

  1. Нові вимоги до страховиків для виходу на ринок

– страховики повинні мати прозорі структури власності, розкривати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників компанії; 

– засновники та власники зобов’язані мати бездоганну ділову репутацію, а також задовільний фінансовий і майновий стан; 

– під час реєстрації страхові компанії повинні будуть надавати плани діяльності на три роки;

– керівники страхових компаній та особи, відповідальні за ключові функції, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до професійної придатності та ділової репутації. Національний банк погоджуватиме їх призначення на посади. Також передбачається здійснення Національним банком оцінки колективної придатності членів наглядової ради або виконавчого органу страховика; 

– диференційований підхід до мінімального розміру статутного капіталу страховиків: 

32 млн грн для страховиків non-life та 

48 млн грн – для компаній зі страхування життя, страховиків із ліцензією на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та на здійснення діяльності з перестрахування. 

  1. Нові вимоги до платоспроможності страховиків

Страховики дотримуватимуться вимог до капіталу платоспроможності та мінімального капіталу. 

Закон встановлює два різні підходи до вимог платоспроможності: 

– спрощений (Solvency I) 

– базовий (Solvency II) –  застосовуватиметься до страховиків життя, компаній із ліцензіями на класи страхування відповідальності, кредитів, поруки та більших страхових компаній. Впродовж перших трьох років після введення в дію нового закону всі страховики повинні будуть відповідати вимогам платоспроможності за спрощеним підходом. 

  1. Гнучкі підходи до ліцензування

Новий закон дає змогу страховим компаніям отримувати всього одну ліцензію замість цілої низки на кожен окремий вид послуг. Ліцензування відбуватиметься за класами. Також страхова компанія зможе змінювати обсяг ліцензії – додавати нові класи або ж навпаки звужувати обсяг ліцензії. 

Законом виділяється п’ять класів у межах страхування життя (life) та 18 класів за напрямом non-life-страхування. Проте компанії не зможуть поєднувати послуги life та non-life-страхування. 

  1. Вимоги до страхових посередників

Закон передбачає обов’язкову реєстрацію посередників у єдиному реєстрі, встановлює вимоги до їх навчання та рівня компетентності, уникнення конфлікту інтересів, розширення переліку інформації, яка розкривається споживачеві тощо. 

  1. Умови припинення діяльності страховиків

Вихід із ринку може бути як добровільним (через реорганізацію, передавання страхового портфеля, ліквідацію тощо), так і примусовим. Закон чітко встановив підстави для віднесення страхової компанії до категорії неплатоспроможних та для примусового відкликання ліцензії. Також передбачено можливість введення в страхову компанію тимчасової адміністрації для захисту інтересів клієнтів. 

Нова Закон України «Про страхування» набирає чинності на наступний день після опублікування та повністю вводиться в дію через два роки.

 

Проєкт Закону про страхування № 5315 від 29.03.2021 р.

 

 


 

Як продовжити користування земельною ділянкою?

 

Як продовжити користування земельною ділянкою?

Законодавством встановлено, що орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.

Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди. У разі оренди земель державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого здійснювати передачу земельних ділянок у власність або користування згідно із ст. 122 Земельного кодексу. За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Враховуючи вищевикладене, у ДПС пояснили, що якщо платник продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди та не отримав письмового заперечення від орендодавця щодо використання земельної ділянки, то до укладання договору оренди на новий строк такий платник має сплачувати орендну плату відповідно до умов попереднього договору оренди землі.

При цьому річна сума платежу не може бути меншою розміру, встановленого п.п. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 ПК.

Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі можуть бути оскаржені в суді.

 

За матеріалами офіційного вебсайту ГУ ДПС у Хмельницькій області

 

 


 

Внесені третьою особою кошти на рахунок ФОП є його доходом

 

Внесені третьою особою кошти на рахунок ФОП є його доходом

У ДПС пояснили, що доходом платника єдиного податку для ФОП відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно з Узагальнюючою податковою консультацією щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання – фізичних осіб – платників єдиного податку, затвердженою наказом ДПС України від 24.12.2012 № 1183, кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОП – платника єдиного податку з врахуванням вимог ст. 292 ПКУ.

Сума коштів, які вносяться на розрахунковий рахунок ФОП – платника єдиного податку іншою фізичною особою, включаються до доходу такого платника.

 

За матеріалами офіційного вебсайту ГУ ДПС у Хмельницькій області

 

 


Як ФОП повинен розпоряджатися своїм банківським рахунком?

 

Як ФОП повинен розпоряджатися своїм банківським рахунком?

Відповідно до п. 5 розд. І Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської/підприємницької/інвестиційної/незалежної професійної діяльності/діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою, і власних потреб.

Клієнт для відкриття рахунку подає до банку документи, які на час їх подання мають бути чинними (дійсними) та їх оформлення має відповідати вимогам законодавства України.

Особа, яка відкриває рахунок фізичній особі (власник рахунку/представник власника рахунку/особа, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), зобов’язана письмово повідомити банк про наявність або відсутність у власника рахунку статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (абзац другий п.п. 1 п. 16 розд. І Інструкції № 492).

Згідно з абзацом другим п. 14 розд. І Інструкції № 492 забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

 

За матеріалами офіційного вебсайту ГУ ДПС у Рівненській області

 

 


 

Яку інформацію потрібно подати ДПС, щоб виключили з переліку ризикових платників?

Яку інформацію потрібно подати ДПС, щоб виключили з переліку ризикових платників?

У ДПС надали відповідні роз’яснення.

Документами, необхідними для розгляду питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, можуть бути:

– договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;

– договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

– первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

– розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

– документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством;

– інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформація та копії документів подаються платником податку до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог Законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків

 

Підбірку підготувала: 

Ольга Кісіль

представник з юридичних послуг Адвокатського бюро “Яновський і партнери”, юрист

X