fbpx
[get_banners]

Дайджест новин “Підприємництво і право” з 05.01.2024 по 12.01.2024 р.

In: Дайджести новин законодавства і практики 12 Jan 2024 Tags:

Дайджест новин  “Підприємництво і право”

з  05.01.2024 по 12.01.2024 р.

Чим підтвердити статус податкового резидента України?

Чим підтвердити статус податкового резидента України?

Для уникнення подвійного оподаткування потрібно отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України.

Відповідно до п.п 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу до резидентів належать:

а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

в) фізичні особи – резиденти – фізичні особи, які мають місце проживання в Україні.

Порядок видачі довідки-підтвердження врегульовано наказом Міністерства фінансів від 19.08.2022 року № 248.

Згідно з ним, заява подається платником податків (уповноваженим представником) до контролюючого органу за основним місцем обліку, а у разі подання заяви на отримання довідки платниками податків – фізичними особами, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання або не мають постійного місця проживання, – до будь-якого контролюючого органу.

Заяву за вибором платника податку може бути подано як в паперовому вигляді так і засобами електронного зв’язку в електронній формі через меню «Листування з ДПС» до приватної частини Електронного кабiнету.

Довідка або обґрунтована відмова у її видачі видається за підписом керівника контролюючого органу протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви.

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві. Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині Електронного кабінету.

 

За матеріалами офіційного вебсайту ГУ ДПС в Одеській області

 


Чи можна перевірити обґрунтованість видачі працівнику лікарняного?

Чи можна перевірити обґрунтованість видачі працівнику лікарняного?

Роботодавець може звернутись до ПФУ за проведенням перевірки обґрунтованості видачі працівнику листка непрацездатності.

Зокрема, при виникненні сумніву щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності страхувальник може письмово звернутись до органів Пенсійного фонду. Це передбачено Законом від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

У такому разі проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, здійснюють особи, уповноважені на це правлінням Пенсійного фонду.

Результати проведення перевірок оформлюються та направляються страхувальнику офіційним листом.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Пенсійного фонду України

 


У 2024 році роботодавцям необхідно індексувати зарплату

У 2024 році роботодавцям необхідно індексувати зарплату

У Держпраці повідомили, що у 2024 році поновлюється право працівників на проведення індексації заробітної плати. 

У 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку індексувати заробітну плату. Це було передбачено пунктом 3 Прикінцевих положень Закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік, який призупинив дію Закону «Про індексацію грошових доходів населення» у 2023 році.

Статтею 39 Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» визначено, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

Відповідно до Постанови КМУ № 1078 підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, що публікується Держстатом не пізніше 10 числа кожного місяця.

Тобто базовим місяцем нарахування індексації зарплати буде грудень 2023 року, оскільки нарахування індексації відновили з 1 січня 2024 року. Якщо ж у січні буде підвищено заробітну плату, то базовим місяцем вважатиметься січень 2024 року.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Східного міжрегіонального управління Держпраці

 


Верховний Суд висловився щодо нереальності господарських операцій платника податків

Верховний Суд висловився щодо нереальності господарських операцій платника податків

Під час розгляду справи Верховний Суд зазначив, що у разі, коли платник податків був чи міг бути обізнаний щодо протиправної діяльності його контрагента, яка полягає в незаконній мінімізації податкових зобов`язань, або коли платник податків діяв без належної обачності при виборі контрагента, який не виконує податкового обов`язку, при встановлених обставинах, які спростовують реальність господарських операцій, отримана таким платником податків податкова вигода у вигляді права на податковий кредит є безпідставною.

Зокрема, суд касаційної інстанції погодився з висновками контролюючого органу про нереальність господарських операцій позивача та, як наслідок, заниження податку на прибуток та податку на додану вартість, завищення від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту. Також суд врахував відсутність належного документального підтвердження фактичного проведення господарських операцій з поставки позивачу нафтопродуктів, що є свідченням безтоварності проведених взаємовідносин.

З огляду на це, КАС ВС дійшов висновку про недостовірність задекларованих позивачем даних податкового обліку, що, відповідно, виключає право позивача формувати витрати та податковий кредит за такими операціями.

Надання позивачем сертифікату відповідності та паспортів якості бітуму нафтового дорожнього в`язкого не може бути беззаперечним доказом належного документування операцій з нафтопродуктами у відповідності до вимог Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України.

Відповідні висновки наведені у постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду  від 19.12.2023 у справі № 540/4247/21.

 

За матеріалами офіційного вебсайту ДПС України

 


Чи можна надавати відпустку під час простою та в яких випадках можна відмовити у її наданні?

Чи можна надавати відпустку під час простою та в яких випадках можна відмовити у її наданні?

У Держпраці нагадали, що черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. 

При складанні графіків враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом.

Таким чином, роботодавець може відмовити працівнику у наданні щорічної відпустки поза строками, визначеними графіком відпусток.

Статтею 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» передбачено, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Всім іншим працівникам, як у мирний час так і під час дії воєнного стану, може бути відмовлено у наданні тільки тих відпусток, надання яких здійснюється за угодою між працівником і роботодавцем.

Також перебування працівника у простої не обмежує його права на оплачувані відпустки будь-якого виду.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Східного міжрегіонального управління Держпраці

 


Хто з родичів може оформити відпустку по догляду за дитиною до трьох років?

Хто з родичів може оформити відпустку по догляду за дитиною до трьох років?

У Держпраці повідомили, що обоє батьків мають рівні права на декретну відпустку з догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Це передбачено умовами ст. 179 Кодексу законів про працю України та вимогами ст. 18 Закону України «Про відпустки».

Батько може використати відпустку повністю, а також частково, розділити її навпіл із матір’ю дитини.

Для отримання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівнику необхідно звернутися до роботодавця з наступними документами:

  1. письмова заява на ім’я роботодавця;
  2. копія свідоцтва про народження дитини.

У випадку, якщо відпустку бажає отримати інша особа (крім матері) додатково надається:

– довідка з місця роботи або навчання матері дитини про те, що вона стала до роботи до закінчення цієї відпустки;

– довідка органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері про припинення їй виплати допомоги по догляду за дитиною (із зазначенням дати);

– документи на підтвердження статусу особи, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, прийомних батьків чи батьків вихователів для відповідних осіб (рішення суду або органу опіки та піклування).

Надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку оформляється наказом власника.

Взяти відпустку можуть також бабуся, дідусь, опікун або інші родичі.

Роботодавець не може відмовити батькові, який виявив бажання доглядати за своєю дитиною в перші роки її життя.

Також батько дитини має право на додаткову відпустку при народженні дитини терміном 14 календарних днів. Скористатися цим правом можна протягом трьох місяців з дня народження дитини.

Право на відпустку по догляду за дитиною до трьох років може використовувати лише одна із зазначених осіб.

Крім того, такий період зараховують до:

– страхового стажу як період;

– страхового стажу для призначення пенсії.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці

 

Підбірку підготувала: 

Ольга Кісіль

представник з юридичних послуг Адвокатського бюро “Яновський і партнери”, юрист

X