fbpx
[get_banners]

Дайджест новин “Підприємництво і право” з 04.10.2021 по 11.10.2021 р.

In: Дайджести новин законодавства і практики 12 Oct 2021

Дайджест новин  “Підприємництво і право”

з  04.10.2021 по 11.10.2021 р.

 

Подання структури власності відтерміновано

 

Подання структури власності відтерміновано

З 10 жовтня діє Закон, яким продовжено термін на подання інформації про кінцевих бенефіціарів.

Зокрема, до 11 липня 2022 року юридичні особи повинні подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, в т.ч. структуру власності. Тобто строк подання документів продовжили ще на 9 місяців.  

Крім того, Мінфін оновив зразки схем структури власності і додав нові приклади для: громадської спілки, громадської/благодійної організації, управління корпоративними правами кінцевого бенефіціара,якщо учасником юридичної особи є малолітня або неповнолітня особа.

 

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи” № 5807 від 20.07.2021 р.

 

 


Переказ від фізособи вважається доходом ФОПа-єдиноподатника

 

Переказ від фізособи вважається доходом ФОПа-єдиноподатника

У ДПС пояснили, що доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу України (п. 292.1 ст. 292 ПКУ). 

При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Згідно з Узагальнюючою податковою консультацією щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання – фізичних осіб – платників єдиного податку, затвердженою наказом ДПС України від 24.12.2012 № 1183, кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу ФОП – платника єдиного податку з врахуванням вимог ст. 292 ПКУ.

 

За матеріалами офіційного вебсайту ГУ ДПС у Хмельницькій області

 

 


Переказ 5000 гривень не потребує ідентифікації особи

Переказ 5000 гривень не потребує ідентифікації особи

З 8 жовтня 2021 року оновлено правила здійснення фінмоніторингу при переказі коштів. 

Зокрема, заходи фінансового моніторингу не застосовуються у разі переказу коштів готівкою в межах України в сумі, яка не перевищує 5 тисяч гривень.

Раніше обмеження застосовувалося при зарахуванні на рахунок готівки в сумі, яка є меншою ніж 5 тисяч гривень. Тобто фінансовий моніторинг не поширювався на переказ на суму 4999 гривень, а переказ на одну гривню більший, тобто на суму 5 тисяч гривень вже підлягав фінмоніторингу.

 

Закон України  “Про внесення змін до статті 14 Закону України “Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню поширення зброї масового знищення” відносно уточнення окремих положень” від 9 вересня 2021 року № 1733-IX

 

 


Як використовувати кошти ФОП для особистих потреб?

Як використовувати кошти ФОП для особистих потреб?

У ДПС України надали відповідні роз’яснення.

Особа має право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської/підприємницької/інвестиційної/незалежної професійної діяльності/ діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою, і власних потреб (абз. 1 п. 5 розд. І Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492). 

Банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі – підприємцю на підставі заяви про відкриття поточного рахунку, що підписана фізичною особою – підприємцем або її представником.

Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності (абзац другий п. 14 розд. І Інструкції № 492).

Відповідно до ст. 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Враховуючи викладене, ФОП на загальній системі оподаткування має право вільно користуватися коштами для власних потреб з поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством, від підприємницької діяльності.

 

За матеріалами офіційного вебсайту ГУ ДПС в Одеській області

 


Скільки часу зберігаються первинні документи ФОП?

Скільки часу зберігаються первинні документи ФОП?

Згідно чинного законодавства ФОПи зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів, які використовуються для обчислення і сплати податків і зборів.

Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої вони використовуються (п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу України).

Якщо ж  платник податків припиняє свою діяльність,  первинні документи за період діяльності не менш як 1095 днів, що передували даті його ліквідації (які зберігалися в органі ДПС), в установленому законодавством порядку передаються органом ДПС до архіву.

Зазначені терміни зберігання первинних документів продовжуються на період зупинення відліку строку давності у випадках, передбачених п. 102.3 ст. 102 ПКУ.

Варто звернути увагу на те, що при заповненні податкової декларації ФОП – платника єдиного податку використовуються дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат, тому їх показники повинні бути підтверджені первинними документами, які мають право вивчати та перевіряти контролюючі органи під час проведення перевірок.

Водночас, за незабезпечення зберігання первинних документів до платників можуть бути застосовані штрафи відповідно до п. 121.1 ст. 121 ПКУ.

Так, незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Бориспільської ДПІ ГУ ДПС у Київській області

 


Як скористатися Єдиним рахунком платника податків?

Як скористатися Єдиним рахунком платника податків?

з 1 січня 2021 року в Україні функціонує єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для використання або відмови від використання єдиного рахунку платнику податків потрібно подати повідомлення в електронній формі через Електронний кабінет у порядку, встановленому ст. 42 прим. 1 ПК (п. 35 прим. 1. 2 ст. 35 прим. 1 ПК). Ідентифікатор повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунку за формою J/F1307001.

При цьому платник податків має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку один раз протягом календарного року.

Використання єдиного рахунку платником податків розпочинається з дня, наступного за днем подання ним повідомлення про використання єдиного рахунку.

У разі відмови платника податків від використання єдиного рахунку таке використання припиняється починаючи з першого числа місяця наступного календарного року.

 

 

За матеріалами Головного управління ДПС у Дніпропетровській області

 

 

Підбірку підгoтувала: 

Ольга Кісіль

представник з юридичних послуг Адвокатського бюро “Яновський і партнери”, юрист

X