fbpx
[get_banners]

Дайджест новин “Підприємництво і право” з 02.01.2023 по 10.01.2023 р.

In: Дайджести новин законодавства і практики 10 Jan 2023 Tags: ,

Дайджест новин  “Підприємництво і право”

з  02.01.2023 по 10.01.2023 р.

 

В Україні оновлено правила військового обліку на підприємствах

В Україні оновлено правила військового обліку на підприємствах

З 05.01.2023 р. в Україні діє  новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Основні зміни:

 1. Для забезпечення військового обліку громадян України використовується Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
 2. Організація військового обліку покладається на відповідних керівників підприємств, а обов’язки з ведення військового обліку – на працівників служби персоналу, служби управління персоналом. У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов’язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників.
 3. Для належного функціонування системи військового обліку визначається кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку залежно від кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів,  наявних на цьому підприємстві.

Якщо на військовому обліку менше 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку. Їх посадові оклади встановлюються на рівні посадових окладів працівників служби персоналу. Також не рідше одного разу на 5 років вони мають підвищувати свою кваліфікацію.

 1. Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.
 2. Взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа:

призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

 1. Для ведення персонального військового обліку підприємства здійснюють:

– перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах з використанням мобільного додатка Порталу Дія. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік;

– доведення до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис;

– надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

– оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до відповідних центрів комплектування і забезпечення їх своєчасного прибуття;

– подання до відповідних центрів комплектування на їх вимогу відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть;

– проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;

– забезпечення повноти та достовірності облікових даних, що вносяться до списків персонального військового обліку;

– взаємодію з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки щодо строків та способів звіряння даних списків персонального військового обліку, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

– періодичне звіряння списків персонального військового обліку із записами у їх військово-облікових документах не рідше одного разу на рік;

– внесення у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія) змін до списків персонального військового обліку щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого/зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну таких облікових даних;

– складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

– приймання від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку у бланках розписок їх військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки з метою їх звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

– оформлення документів, необхідних для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

– постійний контроль за виконанням посадовими особами підприємств вимог цього Порядку, а призовниками, військовозобов’язаними та резервістами – правил військового обліку;

– постійне інформування відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки про посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги цього Порядку, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;

– ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірки.

 1. Взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.
 2. Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.
 3. Зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше 3 місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються.

 1. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють звіряння не рідше 1 разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місцем їхнього фактичного проживання шляхом подвірного обходу відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

 1. Закордонні дипломатичні установи України:

– інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

– сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

– повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ, підрозділам Служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку;

– ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Список зберігається в закордонній дипломатичній установі України протягом п’яти років.

 

Постанова КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів”

 

 


Заброньовані працівники отримали відстрочку від призову ще на 1 місяць

Заброньовані працівники отримали відстрочку від призову ще на 1 місяць

Уряд прийняв відповідну постанову.

Зокрема, продовжено на місяць дію відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих раніше військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 194 “Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану”. Тобто сумарний термін продовження відстрочок автоматично збільшено з двох до трьох місяців.

Таким чином, строки дії відстрочок від призову, які не закінчилися на день набрання чинності постановою КМУ №1259 від 4 листопада 2022 р., продовжуються автоматично на три місяці.

 

Постанова КМУ від 2 грудня 2022 року № 1480 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2022 р. № 1259”

 


В Україні припинено дію IT-пільги з ПДВ, а також змінено деякі правила оподаткування 

В Україні припинено дію IT-пільги з ПДВ, а також змінено деякі правила оподаткування 

У ДПС нагадали, що з 1 січня 2023 року не діє податкова пільга, яка надавалася в галузі постачання програмної продукції (п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень Податкового Кодексу), тобто закінчилася дія режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції;

Крім цього, запрацювали норми щодо:

– впровадження нової версії УКТ ЗЕД (Закон України від 19 жовтня 2022 року № 2697-IX «Про Митний тариф України»), що вплине на заповнення податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних;

– збільшення на 20 відсотків специфічних ставок акцизного податку та мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів (пункт 17 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України). Передбачено поступове підвищення ставок з 2021 до 2025 року (кожний рік на 20 відсотків). Збільшуються ставки акцизного податку на рідини, що використовуються в електронних сигаретах (Закон України 15 березня 2022 року №2139 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження диференційованої рентної плати за видобування газу природного»). Ставка збільшується до 10000 гривень за 1 літр (зараз діє 3000 гривень за 1 літр). Норма діє протягом воєнного та/або надзвичайного стану;

– 2022 рік є першим звітним періодом для:

звітів про контрольовані іноземні компанії (Закон України від 16.01.2020 № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»);

спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті;

– застосовуються нові форми податкової звітності, зокрема:

Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Податкової декларації про майновий стан і доходи

Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Податкової декларації з плати на землю.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Державної податкової служби України

 

 


Які зміни у сфері оподаткування діють з 03.01.2023 р?

Які зміни у сфері оподаткування діють з 03.01.2023 р?

03.01.2023 р. набув чинності Закон України від 13.12.2022 № 2836-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння відновленню енергетичної інфраструктури України».

Документом встановлено наступні зміни:

– суб’єкт господарювання має право зберігати пальне, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі до 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензії на право зберігання пального, результатів надання інших адміністративних послуг);

– зберігання пального, яке споживається для заправлення електрогенераторної установки в обсязі понад 2000 літрів на кожному об’єкті, що забезпечений електрогенераторною установкою, здійснюється суб’єктом господарювання на підставі безоплатного подання до територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, декларації про провадження господарської діяльності із зберігання пального.

– термін реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування без застосування штрафних санкцій, дата складання яких припадає на період з 1 лютого по 31 травня 2022 року, перенесено з 14 липня на 15 липня 2022 року;

– термін подання платниками податкової звітності з ПДВ без застосування штрафних санкцій за податкові періоди лютий – травень 2022 року перенесено з 19 на 20 липня 2022 року;

– граничний строк сплати податкового зобов’язання за періоди лютий – травень 2022 року встановлено 1 серпня 2022 року;

– платникам надано можливість на період дії воєнного стану виправляти помилки, що призвели до заниження податкових зобов’язань, без нарахування та сплати штрафних санкцій;

– звільнення платників від відповідальності за несвоєчасне подання звітності, документів та повідомлень передбачених для цілей трансфертного ціноутворення та оподаткування контрольованих іноземних компаній із встановленням зобов’язання щодо подання таких документів протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні;

– звільнення платників податку на прибуток підприємств від відповідальності за несвоєчасне подання фінансової звітності разом з аудиторським звітом та уточнюючої декларації з цього податку, яка подається у разі уточнення показників такої фінансової звітності із встановленням зобов’язання щодо подання таких документів протягом 3 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні;

– звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України електрогенераторних установок, трансформаторів, генераторів, обладнання та матеріали до них (повний перелік товарів визначено пунктом 921 розділу XXI Митного кодексу України);

– звільнення від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, що безоплатно надаються Енергетичним співтовариством як допомога суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво, передачу та розподіл електричної енергії, та ввозяться такими суб’єктами для цілей відновлення та ремонту інфраструктури таких підприємств за погодженням з Міненергетики (повний перелік товарів визначено пунктом 923 розділу XXI Митного кодексу України);

– звільнення від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів громадськими об’єднаннями та/або благодійними організаціями, включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для подальшої їх безоплатної (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) передачі такими особами військовим та добровольчим формуванням, які забезпечують національну безпеку і оборону.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Державної податкової служби України

 


Яку відповідальність несе ФОП у разі використання особистого рахунку для ведення підприємництва?

Яку відповідальність несе ФОП у разі використання особистого рахунку для ведення підприємництва?

У ДПС наголосили, що для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої – третьої груп не можуть використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються ними для власних потреб.

Так, відповідно до п. 10 розд. I Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, фізична особа відкриває окремі рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.

За поточними рахунками, що відкриваються банками клієнтам-резидентам у національній валюті, здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними, платіжними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності (абзац третій п. 24 розд. I Інструкції).

Абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Водночас частиною першою ст. 164 прим. 1 КУпАП, встановлено, зокрема, що неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, – тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-136 грн).

Дії, передбачені частиною першою ст. 164 прим. 1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-136 грн).

Крім того, платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (п. 300.1 ст. 300 ПКУ).

 

За матеріалами офіційного вебсайту Державної податкової служби України – ЗІР (категорія: 107.05)

 


З січня бізнес може протестувати е-ТТН

З січня бізнес може протестувати е-ТТН

В Україні запрацювала Система е-ТТН.

Завдяки  цій системі електронного документообігу здійснюється реєстрація, облік та обмін товарно-транспортних накладних в електронній формі між учасниками автомобільних вантажних перевезень.

Дві компанії (EDIN та ПТАХ) вже успішно завершили тестування взаємодії, ще одна компанія (AgriChain) отримала рекомендації щодо доопрацювання свого програмного забезпечення.

До проєкту е-ТТН приєднались 19 провайдерів електронного документообігу.

Для того, щоб підготуватися до використання е-ТТН, бізнесу потрібно:

 1. Обрати одного із провайдерів ЕДО, що пройшли акредитацію. З переліком провайдерів можна ознайомитися на сайті https://e-ttn.miu.gov.ua/provider/
 2. Звернутися до обраного провайдера електронного документообігу та підписати з ним угоду.
 3. Почати використання системи е‑ТТН.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Мінінфаструктури

 


Дозволи Держпраці формуватимуться лише в електронній формі

Дозволи Держпраці формуватимуться лише в електронній формі

З 01.01.2023 року отримати дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки можна буде виключно в електронному вигляді через Портал електронних сервісів Мінекономіки за посиланням https://my.gov.ua/info/service/bydepartment-1555/2561/details. 

Відтепер для отримання такого дозволу достатньо заповнити онлайн-заяву, до якої необхідно додати електронний висновок експертизи.

Окрім видачі дозволу, онлайн доступні також анулювання, переоформлення та продовження строку дії дозволів, які було отримано в електронній формі.

Також, з 01.01.2023 всі видані дозволи підписуються виключно електронними цифровими підписами керівників територіальних органів Держпраці та містять QR-коди з посиланням на виданий дозвіл.

Суб’єкт господарювання, якому видано дозвіл, зможе з легкістю перевірити достовірність накладеного підпису та отримати актуальну інформацію про виданий дозвіл, лише відсканувавши QR-код.

Важливо! Послуги з анулювання, переоформлення та продовження строку дії раніше отриманих дозволів у паперовому вигляді потребують подання оригіналу дозволу та здійснюються через ЦНАП.

Також у Держпраці нагадали, що на Порталі електронних сервісів Мінекономіки в електронному вигляді також доступні послуги з:

– реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці;

– видачі ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення;

– реєстрації великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів.

 

За матеріалами офіційного вебсайту Держпраці

 

 

Підбірку підготувала: 

Ольга Кісіль

представник з юридичних послуг Адвокатського бюро “Яновський і партнери”, юрист

X