fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 29.08.2016 пo 04.09.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 05 Sep 2016 Tags: ,

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 29.08.2016 пo 04.09.2016

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Затверджено план дерегуляції господарської діяльності

Державна регуляторна служба розповіла, що передбачає План заходів з дерегуляції господарської діяльності на 2016-2017 роки, який був прийнятий Кабміном 23 серпня. План налічує 11 розділів, 114 завдань, при цьому більшість завдань (64) має бути виконано вже протягом цього року.

План передбачає спрощення процедурних питань ведення бізнесу, зокрема, адміністративних процедур та процедур державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності, розширення можливостей суб’єктів господарювання на участь в наданні публічних послуг, спрощення митного, податкового регулювання та подання звітності, а також вдосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності. Також в новий План увійшли і ті актуальні завдання, які не до кінця вирішені в минулому.

Заплановано введення процедури видачі документів дозвільного характеру в електронному вигляді і скорочення переліку документів, які суб’єкт господарювання повинен подати для отримання документа дозвільного характеру (І квартал 2017 року року).

Також будуть оптимізовані дозвільні процедури шляхом введення декларативного принципу здійснення госпдіяльності, яка не представляє значної загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу та безпеці держави.

Планується скасувати такі документи дозвільного характеру:

– спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством);

– дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка);

– експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва дитячого харчування;

– висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дитячого харчування;

– сертифікат відповідності спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів для виробника та імпортера.

Повинні бути лібералізовані питання розміщення вивісок та інших засобів самоідентифікації суб’єктів підприємницької діяльності – шляхом розмежування поняття реклами як галузі економічної діяльності та реклами як способу ідентифікації місця здійснення підприємницької і незалежної професійної діяльності (II квартал 2017 року).

У планах переглянути Державні будівельні норми і Державні санітарні правила і норми на предмет їх дублювання і гармонізації з нормами ЄС та з одночасним скасуванням тих з них, які не відповідають певним критеріям (III квартал 2017 року).

У сфері ЗЕД очікується оптимізація процедур, зокрема, встановлення вичерпного переліку підстав для відмови в реєстрації експортних контрактів; тимчасових обмежень для прийняття рішення про їх реєстрацію, введення процедур оскаржень негативних рішень, встановлення кінцевих термінів для перереєстрації експортного контракту в разі коливань на світовому ринку. Повинно бути скасовано валютний контроль за експортом послуг, а також вимога про здійснення ЗЕД тільки при наявності валютних декларацій і їх щоквартальне подання, спрощені правила податкової звітності та збільшено дискреції експортерів (можливість вирішення питання на власний розсуд) з юридичного оформлення експорту.

У харчовій галузі встановлено завдання щодо скасування держрегулювання цін на продовольчі товари, скорочення переліку об’єктів державного цінового регулювання за результатами оцінки ефективності здійснення інтервенційних операцій, забезпечення належної якості та безпеки дитячого харчування шляхом удосконалення вітчизняного виробництва такої продукції. Запланована розробка і застосування нових технологій виробництва упаковки та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами.

Також Планом передбачено багато інших змін в різних сферах.

Офіційний портал Державної регуляторної служби України, рубрика «Новини», підрубрика «Про що йдеться у новому плані заходів щодо дерегуляції господарської діяльності» від 30.08.2016 року

Визначено порядок отримання ліцензій онлайн

Кабмін постановою від 23.08.2016 № 561 затвердив Порядок подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

У документі зазначається, що документи, подані заявником, і рішення органу ліцензування в паперовій або електронній формі мають однакову юридичну силу. А в разі подання електронних документів заявник не подає їх на паперових носіях.

Електронні документи подаються через Єдиний держпортал адмінпослуг в п’ять етапів: вибір центру надання послуги, вибір послуги, заповнення шаблонів, завантаження електронних документів і замовлення.

Заявник направляє органу ліцензування електронні документи, визначені Законом та ліцензійними умовами провадження відповідного виду господарської діяльності. В особистому кабінеті заявник заповнює шаблони і / або подає файли, на які накладена ЕЦП.

Реєстрація електронних документів на порталі здійснюється в день їх надходження в разі:

– відповідності документів шаблонами;

– накладання на документ ЕЦП;

– підтвердження ЕЦП заявника та/або його посадових осіб, наявність підписів яких є обов’язковим для документів в паперовій формі, на умовах, встановлених статтею 3 Закону про ЕЦП;

– дії відповідного посиленого сертифіката ключа під час накладання ЕЦП.

Уповноважена особа органу ліцензування обробляє подані заявником електронні документи в порядку черговості їх надходження не менше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня).

Реєстрація супроводжується електронним підтвердженням, яке надсилається заявнику в особистий кабінет на порталі. З цього моменту електронний документ вважається отриманий органом ліцензування.

Орган ліцензування здійснює розгляд електронних документів, за результатами приймає рішення в порядку і строки, встановлені законом.

Заявника сповіщають про прийняте рішення шляхом направлення йому в особистий кабінет на порталі та розміщення на веб-сайті органу ліцензування відповідного повідомлення, на яке накладено ЕЦП керівника та/або уповноваженої особи органу ліцензування. До такого повідомленням додаються скановані копії відповідних документів – рішення про видачу ліцензії, про відмову у видачі ліцензії тощо

Даний Порядок почне діяти через два місяці – такий термін відведений органам ліцензування для затвердження шаблонів електронних документів, а також для оприлюднення на своїх сайтах і на порталі адмінпослуг переліку документів з питань ліцензування, які подаються в електронному вигляді до органу ліцензування, їх шаблонів, адрес і контактних телефонів уповноважених посадових осіб органу ліцензування.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 561 «Про затвердження Порядку подання документів в електронному вигляді до органу ліцензування та видачі ним документів в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку»

Бізнес може достроково реструктуризувати валютний борг для збільшення капіталу

1 вересня набула чинності постанова Правління Національного банку від 23 серпня № 375, якою розширено можливості реструктуризації валютного боргу українських компаній для подальшого збільшення їх статутного капіталу.

Раніше резиденти могли здійснювати погашення кредитів і позик в інвалюті за договорами з нерезидентами не раніше терміну, передбаченого договорами. Достроково погашати їх можна у випадках, коли достроково повернуті кошти спрямовуються на докапіталізацію уповноваженого банку-позичальника; проводиться реструктуризація зобов’язань за рахунок запозичень з більш пізнім терміном виконання; кредитором є міжнародна фінансова організація; частка такого кредиту або позики надана іноземним експортно-кредитним агентством.

Тепер перелік цих винятків розширено – можна скорочувати терміни повернення клієнтом-резидентом, який не є банком, кредиту або позики в іноземній валюті на користь нерезидента в разі, коли здійснюється реструктуризація заборгованості, при якій вимоги по основній сумі кредиту або позики зараховуються як додатковий внесок нерезидента до статутного капіталу резидента.

Відзначимо, що дані зміни внесено до постанови № 342 і будуть діяти до припинення дії цього документа – тобто, до 14 вересня 2016 року включно.

Постанова Правління Національного банку України від 23.08. 2016 року № 375 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Порядок держреєстрації прав на нерухомість викладено в новій редакції

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень викладено в новій редакції згідно з постановою КМУ від 23 серпня 2016 року № 553 «Про внесення змін та визнання такими що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Нова редакція Порядку має на меті подальше вдосконалення існуючих адміністративних процедур і електронної взаємодії державних органів для поліпшення якості надання адмінпослуг.

Одним з головних нововведень Порядку є введення інформаційної взаємодії Державного реєстру прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру документів, які дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт та свідчать прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування і анулювання зазначених документів.

Так, відомості про документ, який відповідно до вимог законодавства свідчить прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, держреєстратор буде отримувати в режимі реального часу безпосередньо з вищевказаного реєстру.

Така інформаційна взаємодія буде забезпечена Мін’юстом спільно з Мінрегіонрозвитку в 2-місячний строк з дня набрання чинності постанови.

Заявникам не потрібно буде надавати документи в паперовій формі, а також зміни забезпечать достовірність інформації, використовуваної при держреєстрації прав на нерухомість.

Також урядом визначено перелік заяв для держреєстрації прав на нерухоме майно, які можуть подаватися в електронній формі, зокрема, таке право надано забудовникам.

Крім того, впорядковано питання реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст в частині визначення органів, компетентних здійснювати державну реєстрацію, можливості подачі документів через центри надання адмінпослуг, звільнення територіальних громад від плати за проведення такої реєстрації.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 553 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Вирішено запровадити екстериторіальність погодження проектів землеустрою

Уряд 31 серпня прийняв постанову «Деякі питання реалізації пілотного проекту по впровадженню екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру», таким чином підтримавши ініціативу Мінагрополітики і закривши можливості одержання неправомірної вигоди особами при затвердженні землевпорядної документації.

Передбачається, що територіальний орган Держгеокадастру, який здійснює узгодження проекту землеустрою, буде визначатися автоматично – програмою електронного документообігу Держгеокадастру.

Це дозволить уникнути особистого контакту між розробником проекту землеустрою та органом, який здійснює його узгодження.

Таким чином, якщо технічна документація представлена в одному районі, то її розгляд може бути здійснено в іншому районі України – за вибором електронної системи.

Кожен хто подав відповідні документи і має реєстраційний номер, в онлайн-режимі зможе подивитися, на якій стадії знаходиться розгляд його документів.

Реформа буде сприяти і підвищенню рівня кваліфікації фахівців. Передбачено, що узгодження проектів землеустрою буде здійснюватися виключно тими працівниками територіальних органів Держгеокадастру, які відповідають критеріям, встановленим статтею 23 Закону «Про державну експертизу землевпорядної документації», здадуть кваліфікаційний іспит і будуть визначені експертами державної експертизи.

Урядовий портал, рубрика «Новини», підрубрика «Уряд затвердив екстериторіальність погодження проектів землеустрою» від 31.08.2016 року

Роботодавці отримають компенсацію за працевлаштування учасників АТО

30 серпня вступив в силу Закон № 1436-VIII «Про внесення зміни до статті 14 Закону України« Про зайнятість населення »щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».

Зміни розширюють перелік категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, і включають в нього учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Зокрема, осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення.

Зміни стосуються тільки осіб, зареєстрованих у Державній службі зайнятості і знаходяться на обліку як безробітні.

Згідно із законодавством, роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче місце (за направленням Держслужби зайнятості) зазначених осіб терміном не менше, ніж на 2 роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Закон України від 07.07.2016 року № 1436-VIII «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X