fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 27.06.2017 по 02.07.2017 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 03 Jul 2017 Tags:

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 27.06.2017 по 02.07.2017

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Як розрахувати декретні,

що розпочалися у грудні 2016 року та чи доплачувати у 2017 році до мінімальної зарплати

Фонд роз’яснив, що якщо страховий випадок розпочався з 14.12.2016, допомога по вагітності повинна була бути надана у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати особи, в якої настав страховий випадок, та не повинна бути у розрахунку на місяць меншою, ніж розмір мінімальної заробітної плати в грудні 2016 року, тобто 1600,00 гривень.

Що стосується доплати до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 2017 рік, за місяці відпустки по вагітності та пологах у 2017 році, то здійснення такої доплати чинним законодавством не передбачено.

Від себе додамо – незалежно з яких причин при нарахуванні доходу основному працівнику на місяць у період з 1 січня 2017 року припадає менше ніж 3200 грн. – слід доплачувати ЄСВ до 704 грн.

Лист ФССзТВП від 21.06.2017 N 2.4-38-1120

Чи повідомляти ДФС про прийняття учня на виробничу практику

Держслужба роз’яснює, що за виконані роботи учнями під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами (далі – ПТНЗ) договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку з метою виплати їм 50 % заробітної плати за проходження виробничого навчання та виробничої практики. Інші 50 % заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Отже, трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої практики не виникають, оформлення трудових договорів не здійснюється, повідомлення Державної фіскальної служби не вимагається.

Лист Держслужби з питань праці від 19.05.2017 р. N 5783/4.1/4.1-ДП-17

 

Чи повідомляти ДФС про прийняття стажиста на стажування

Мінсоцполітики роз’яснило, що оскільки стажист навчається в роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом цивільно-правового договору (без укладення трудового договору) – повідомлення в ДФС про прийняття на роботу подавати не потрібно.

Лист Мінсоцполітики від 08.08.16 р. № 1102/13/84-16

 

Відповідальність за неподання повідомлення

На думку Держпраці, повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу є частиною укладання трудового договору, яке складається із виданого наказу та повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів.

Відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) передбачена для юридичних та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, статтею 265 КЗпП України (штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, – на сьогодні 36540 гривень), для посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, – частинами третьою та четвертою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 гривень), за повторне порушення – від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 34000 гривень)).

Виходячи з такої фіскальної позиції, закликаємо бути уважними у разі прийняття рішення про неподання повідомлення  .

Лист Державної  інспекції України з питань праці від 03.08.2015 р. N 1364/24/21/01/2298-15

Нюанси прискореної амортизації 4-ої групи

Щодо початку нарахування прискореної амортизації

та застосування такого методу до частини основних засобів четвертої групи

Податківці роз’яснили про своє бачення щодо застосування пришвидшеної амортизації до основних засобів 4-ої групи.

Платник податку на прибуток має право на застосування прискореної амортизації основних засобів четвертої групи відповідно до положень п. 43 підрозділу 4 розділу XX Кодексу, починаючи з 01.05.2017 року за умови, що витрати на придбання таких основних засобів, понесені (нараховані) платником податків після 1 січня 2017 року та з початку року такі основні засоби в експлуатацію не вводились.

Крім того, платником податку може застосовуватись зазначений метод амортизації до частини основних засобів четвертої групи, за умови їх відповідності критеріям, встановленим п. 43 підрозділу 4 розділу XX “Перехідних положень” Кодексу, з використанням мінімально допустимого строку амортизації, що дорівнює 2 рокам.

Щодо недотримання встановлених вимог до закінчення періоду нарахування амортизації:

У разі ліквідації основних засобів четвертої групи, тобто припинення використання їх у власній господарській діяльності, а також у разі безоплатної передачі, внесення у статутний капітал, крадіжки, платник податку має здійснити коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до п. 43 підрозділу 4 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів.

Щодо нарахування амортизації з використанням мінімально допустимого строку амортизації при тимчасовому невикористанні основних засобів (вивід з експлуатації або консервація у зв’язку з необхідністю здійснення термінового ремонту)

У разі здійснення ремонту основних засобів (відповідно виведення їх з експлуатації або консервації), то у такому випадку необхідність перерахунку амортизації у межах одного з податкових (звітних) періодів, починаючи з 01 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року, не виникає.

Лист ДФСУ від 20.06.2017 р. N 732/ІПК/28-10-01-03-11

Чи коригувати фінрез у разі списання дебіторки

Достатньою умовою для визнання заборгованості безнадійною відповідно до вимог пп. “з” пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є наявність постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом, прийнятої у судовому засіданні за участі сторін, або припинення юридичної особи, що підтверджується записом у Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Крім того, відповідно до пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.

Відповідно, фінансовий результат до оподаткування зменшуватиметься на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, після отримання документів, що підтверджують відповідність дебіторської заборгованості ознакам, визначеним пп. “з” пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Лист ДФСУ від 15.06.2017 р. N 673/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Юридичне підкріплення підстав для документальних перевірок фіскалами

З метою уніфікації та підвищення якості оформлення результатів документальних перевірок платників податків – ДФСУ затвердив:

  • Зразок форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
  • Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та документування виявлених порушень.

Наказ ДФСУ від 1 червня 2017 року № 396

Підбірку підготувала:

Кавин Мар’яна,

САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Директор компанії “Академія професійного бухгалтера”

X