fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 23.07.2017 по 30.07.2017 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 31 Jul 2017 Tags: ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 23.07.2017 по 30.07.2017

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

ПДВ при безоплатному гарантійному ремонті

Фіскали нагадують, що операція з безоплатної передачі товарів/послуг платником ПДВ згідно зі ст. 185 ПКУ є об’єктом оподаткування ПДВ, база оподаткування ПДВ при здійсненні якої визначається за правилами, встановленими п. 188.1 ПКУ, при цьому податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5  ПКУ не нараховуються.

Отже, за такою операцією, платник податку зобов’язаний скласти дві податкові накладні (одну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною) та зареєструвати їх в ЄРПН.

Якщо вартість безоплатно переданих товарів та наданих послуг включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, то такі товари/послуги вважаються використаними в оподатковуваних операціях, а тому передача/надання вказаних товарів/послуг не розглядається як окрема операція з постачання (у тому числі з безоплатного постачання) товарів/послуг, яка підлягає оподаткуванню ПДВ.

Якщо вартість безоплатно переданих товарів та наданих послуг не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, то така передача/надання товарів/послуг розглядається як операція з безоплатного постачання товарів/послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної п. 188.1 ПКУ.

Лист ДФСУ (ІПК) від 18.07.2017 р. №1262/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Особливості подання  уточнень форми 1ДФ

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків за формою № 1ДФ є однаковим і затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 № 4З Подаються на підставі інформації з попередньо поданого 1 ДФ і має містити інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

У розділі І :

  • для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» – на виключення рядка;
  • при введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0»;
  • для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію (із заповненням гр.9 «1»), а другий вносить правильну інформацію (із заповненням гр.9 «0»).

У розділі ІІ для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку:

  • «Оподаткування процентів – виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;
  • «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;
  • «Військовий збір» :потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Підкатегорія 103. «ЗІР».

 

Відповідальність за несвоєчасну сплату ПДВ внаслідок кібер атаки

Контролери надали роз’яснення, щодо незастосування штрафних санкцій у зв`язку з вірусною атакою на комп’ютерну мережу/програмне забезпечення платника податку. Зокрема, штрафні санкції не застосовуються до узгоджених сум грошових зобов’язань із граничним строком сплати 30.06.2017, у відповідності до п. 44 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Підкатегорія 101.27 «ЗІР»

 

Нова форма довідки про подану декларацію про майновий стан, форма та порядок її видачі

З 28.07.2017 набрав чинності наказ Мінфіну України від 13.06.2017 № 568 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи, який затвердив форму та Порядок оформлення і видачі цієї довідки.

Отже, довідка видається безоплатно у паперовій та/або електронній формах на підставі заяви платника та податкової декларації про майновий стан і доходи, які подаються до контролюючого органу за місцем податкового обліку.

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний пункт ПКУ, яким передбачено видачу контролюючим органом довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) довідку буде подано платником податків.

Заяву про видачу довідки може бути подано на паперовому носії чи засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Довідка видається контролюючим органом платникам за місцем податкового обліку протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви, які звернулись відповідно до пункту 179.12 статті 179 ПКУ, та протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку платникам податку – резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання звернулись на підставі пункту 179.3 статті 179 ПК.

У зв’язку із набранням чинності Наказу№ 568, визнано таким, що втратив чинність, попередній наказ від 11.12.2013 № 795.

Новини ДФС від 27.07.2017 р.

 

Власник нежитлового приміщення

багатоквартирного будинку повинен платити земельний податок чи ні?

У відповідь на запит, фіскали в ІПК відповіли – земельна ділянка, на якій розташований багатоквартирний будинок, перебуває у власності або в постійному користуванні об’єднання власників будинку чи управляючої організації і така організація співвласників сплачує земельний податок, а співвласники, у тому числі й юрособи, які володіють нежитловими приміщеннями у такому будинку, у свою чергу, компенсують їй (організації) витрати зі сплати земельного податку на підставі укладених цивільно-правових угод.

Оскільки, Земельним кодексом України встановлено, що земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, надаються у постійне користування підприємствам, які здійснюють управління такими будинками або у власність або в постійне користування співвласникам таких будинків (ст. 42 ЗКУ).

Лист ДФСУ (ІПК) від 21.06.2017 р. №759/ІПК/04-36-12-23-19

 

Нова форма звіту неприбуткових організацій

Контролери нагадують, що з 20.06.2017 року набрала чинності нова форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. І відповідності до якої слід вперше звітуватись починаючи з липня  2017 року (звітуються порушники вимог п.133.4 ПКУ в місячний термін). Про перше подання Звіту за оновленою формою іншими неприбутковими організаціями у роз’ясненні не йдеться.

Обов’язковими реквізитами Звіту є інформація про дату та номер Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, а також ознака неприбутковості. За відсутності такої інформації Звіт вважатиметься прийнятим «до відома».

В новій формі звіту додано крім звітного періоду «рік» додано звітній період «місяць», для тих неприбуткових організацій що порушили вимоги п.134.4 ПКУ)

Згідно нової форми Звіту у рядках 1.1 – 1.11 відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а у рядках 2.1 – 2.6 – суми видатків (витрат). Показники заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

Формування доходів та видатків, що відображаються у Звіті, здійснюється за правилами бухобліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Контролери надали роз’яснення з приводу заповнення інформації про фін звітність. Зокрема, у блоці «Наявність додатків-4» Звіту відображається інформація про обов’язкові додатки у вигляді фінзвітності та проставляється позначка в полі «ФЗ-6». А у блоці «Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків — форм фінансової звітності» потрібно проставляти позначки в залежності від форми фінзвітності.  

Лист ДФС від  19.07.2017 р. №19001/7/99-99-15-02-01-17

 

Сплата зобовязання з ПДВ особою, що несвоєчасно зареєструвалася платником ПДВ

Контролери в ЗІР-і  висловили думку, що згідно з п. 201.8 ст. 201 ПКУ право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому ст. 183 ПКУ.

Отже, особа, яка не подала своєчасно заяву на реєстрацію платником ПДВ, але при цьому підлягала обов’язковій реєстрації, не має змоги самостійно сплатити до бюджету суму податку, нараховану до моменту її реєстрації як платника ПДВ.

ЗІР 101.01

 

Відповідальність страхувальника за неподання (несвоєчасне подання) звіту з ЄСВ

Фахівці інформують, що за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої ЄСВ, органом ДФС здійснюється накладення штрафу в розмірі 10 НМГ (170,0 грн.) за кожне таке порушення (п.7 част.11 ст.25 Закону про ЄСВ)

Якщо ті самі дії, вчинені платником ЄСВ, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, сума штрафу становитиме 60 НМГ (1020,0 грн.) за кожне таке порушення.

Проте, окрім цього за вчинені такі порушення передбачена ще адміністративна відповідальність (част.1 ст.165-1 КУАпАп), сума накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізособу – підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, становитиме від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510,0 – 680,0 грн.) за перше порушення протягом року та за ті самі дії, вчинені особою на яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, від 40 до 50 НМГ (680,0-850,0 грн.).

Підкатегорія 301.09 «ЗІР»

 

Розрахунковий період для обчислення середньої зарплати

Мінсоцполітики нагадує, що відповідно до п. 2 Порядку №100 обчислення середньої зарплати для оплати часу відпусток або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплаті компенсації за невикористані відпустки.

Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, у якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.

Таким чином, розрахунковий період для обчислення середньої зарплати за час відпусток, які надаються працівникові залежить не від місяця видання наказу і кількості цих наказів, а від того, у якому саме календарному місяці згідно з наказом працівникові надається відпустка.

Лист Мінсоцполітики від 19.07.2017 р. №1692/0/101-17

 

Нацбанк припиняє видачу довідок про проведення

декларування валютних цінностей суб’єктам підприємницької діяльності

Пов’язано це із набранням чинності наказу Мінфіну України від 24.05.17 р. № 524., яким виключено норму про обов’язковість отримання такої довідки (із наказу Мінфіну України від 25.12.95 р. № 207). 

Отже, відтепер не потрібно отримувати довідку про декларування валютних цінностей. Достатньо лише подавати у квартальні терміни Декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами в орган ДФС та територіальне відділення Нацбанку. Звісно, за наявності відповідних операцій для такого декларування.

Інформація НБУ

 

Чи потрібен чек РРО, якщо квитанція

про оплату в Інтернеті містить усі обов’язкові реквізити

Фіскали роз’яснили, що підприємству потрібно застосовувати РРО під час продажу технічно складних побутових товарів через Інтернет, навіть в тому випадку, коли надана покупцеві банком-еквайєром електронна квитанція про оплату міститиме всі обов’язкові реквізити.

Електронна квитанція про оплату замовленого на інтернет-сайті товару, яка надається банком, не може вважатися розрахунковим документом у розумінні Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР.

Отже, якщо покупець, використовуючи мережу Інтернет, замовив у підприємства товар і розрахунок за нього було здійснено електронним платіжним засобом, то підприємство зобов’язане видати йому розрахунковий документ установленої форми (фіскальний касовий чек, надрукований реєстратором розрахункових операцій).

Лист ДФС (ІПК) від  11.07.2017 р. № 1129/6/99-99-14-05-01-15/ІПК.

 

Про зміни форм документів, які необхідні

для продажу майна, що перебуває у податковій заставі

У Мін’юсті України 13.06.2017 р. за № 732/30600 зареєстровано наказ Мінфіну України, яким затверджено деякі форми документів, необхідних для реалізації постанови Кабміну України від 29.12.2010 р. № 1244, а саме:

  • акт переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі;
  • акт приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі;
  • акт переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах;
  • повідомлення про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Форми зазнали лише косметичних правок: у тексті форм замінено «орган доходів і зборів» на «найменування контролюючого органу».

Наказ № 566 втратив чинність.

 

Підбірку підготувала:

Лоза Галина,

представник з бухгалтерських послуг компанії “ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ”, 

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

X