fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 22.07.2016 по 28.07.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 29 Aug 2016 Tags: , ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 22.07.2016 по 28.07.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Розрахунок середньої зарплати до листка непрацездатності

Працівники ФТВП нагадали основні принципи документального оформлення лікарняного листка.

Так, рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

При розрахунку середньої зарплати розділ листка непрацездатності “Довідка про заробітну плату” не заповнюється, а до листка непрацездатності додається розрахунок середньої заробітної плати за 12 місяців, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою підприємства.

Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.07.2016р. № 2.4-46-1257

Запити від податківців

Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків: податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування; акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Лист Державної фіскальної служби України “Про запити контролюючих органів” від 30.06.2016 р. № 635/3/99-99-11-04-04-11

Квоти по працевлаштуванню для ФОПів

Міністерство соціальної політики України роз’яснило, чи застосовуються квоти у працевлаштуванні для фізичних осіб – підприємців.

Так, для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Для фізичних осіб – підприємців та самозайнятих осіб встановлення відповідної квоти для не передбачено.

Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 08.06.2016 р. N 158/021/150-16 “Про працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні”

Компенсація земельного податку орендарем

Податківці надали роз’яснення щодо включення до бази оподаткування ПДВ отриманої від орендаря компенсації земельного податку.

Так, отримання компенсації за понесені витрати зі сплати земельного податку не розцінюється як операція з постачання послуг для цілей оподаткування ПДВ.        

Кошти, які надійшли у вигляді компенсації з оплати земельного податку не включаються до бази оподаткування та не оподатковуються ПДВ.        

Лист Державної фіскальної служби України від 12.08.2016 р. № 1975/10/17-00-12-01-07

Переходимо протягом року на загальну систему оподаткування: як рахувати фінансовий результат до оподаткування?

Фіскали роз’яснили, як оподатковувати операції з надання послуг під час перебування на спрощеній системі оподаткування та оплати їх у разі переходу на загальну систему оподаткування.

Так, фінансовий результат до оподаткування формується згідно з правилами бухгалтерського обліку, в тому числі за операціями з надання послуг під час перебування на спрощеній системі оподаткування у разі їх оплати при переході на загальну систему оподаткування.        

Водночас розділом III «Податок на прибуток підприємств» ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за такими операціями.

Отже, приймаючи рішення щодо переходу на загальну систему оподаткування зі спрощеної протягом року, підприємство повинно оцінити момент виникнення податкових зобов’язань зі сплати єдиного податку (момент поступлення коштів на розрахунковий рахунок) та правила визначення фінансового результату для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток.      

Лист Державної фіскальної служби України від 12.08.2016 р. № 18179/10/26-15-12-05-11

Складання податкової накладної за операціями з реалізації пального

Податківці надали деякі роз’яснення щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ при реалізації пального.

Серед іншого, фіскали зазначили наступне: об’єктом оподаткування акцизним податком з роздрібної торгівлі пального є операції з фізичного відпуску з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції пального.        

Податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку з роздрібної торгівлі пального виникають при здійсненні фізичного відпуску пального через мережу АЗС (роздрібної торгівлі пальним), а саме у продавця (реалізатора) пального, тобто в особи, яка безпосередньо здійснює відпуск пального через АЗС, незалежно від форми розрахунків (готівкова, безготівкова, у тому числі з використанням талонів, карток, відомостей на відпуск пального), під час здійснення розрахункових операцій.        

Таким чином, сума акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зокрема пального, нарахована при реалізації платником ПДВ – суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі пального, до бази оподаткування ПДВ не включається.

Враховуючи викладене, база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг на митній території України визначається у порядку, передбаченому статтею 188 ПКУ, та вираховується шляхом множення кількості (об’єму, обсягу) поставлених товарів/послуг на їх ціну (без ПДВ).        

При цьому слід зазначити, що для коректного заповнення податкової накладної за такими операціями платнику податку необхідно враховувати те, що ПДВ становить 20 % бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг (а не вираховується з неї).

Такого порядку визначення бази оподаткування та сум ПДВ необхідно дотримуватись також при формуванні рахунків на часткову сплату (аванс) за поставлені (що підлягають постачанню) товари/послуги.        

При цьому при отриманні платником ПДВ, який не здійснює роздрібної торгівлі пальним, суми авансових платежів як оплати за пальне, яке буде поставлене у майбутньому, база оподаткування ПДВ визначається, виходячи із суми таких отриманих платежів.    

Щодо питання коригування нарахованих платником податку – постачальником сум ПДВ за операцією з постачання пального.

У разі відпуску раніше оплаченого палива підстави для коригування сум ПДВ, нарахованих при здійсненні його попередньої оплати, відсутні якщо не вносилися відповідні зміни до умов цивільно-правового договору.

При цьому для платника податку – покупця товарів/послуг підстави для коригування сум податкового кредиту з ПДВ за такою операцією відповідно також відсутні.

Лист Державної фіскальної служби України від 22.07.2016 р. № 15903/6/99-99-15-03-02-15

Оподаткування міжнародної допомоги

Податкова служба роз’яснила питання оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг у межах реалізації проекту міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) на прикладі постачання товарів/послуг на митній території України на замовлення іноземної компанії, яка є учасником програми МТД у межах угоди, укладеної між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 р.

Так, відповідно до статті І Угоди від 07.05.1992 товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги США, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією.        

Статтею 3 ПКУ визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.        

Згідно з пунктом 197.11 статті 197 Кодексу звільняються від оподаткування операції із:

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку; 

постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок МТД, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.        

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках проектів МТД, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги”.        

Отже, операції з постачання товарів/послуг у рамках проекту МТД та у разі дотримання умов, визначених Порядком N 153 для отримання права на звільнення від оподаткування ПДВ, звільняються від оподаткування ПДВ.        

Якщо виконавцем проекту МТД придбання товарів/послуг, зазначених у плані закупівлі проекту, здійснюється у постачальника – платника ПДВ, то в договорі на таке постачання ціна таких товарів/послуг має бути вказана без ПДВ.

Постачальник при постачанні таких товарів/послуг виконавцю проекту МТД складає в установленому порядку податкову накладну щодо постачання товарів/послуг без ПДВ, яка підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.        

При придбанні виконавцем проекту МТД у Постачальника товарів/послуг у рамках таких проектів ціна товарів/послуг визначається без ПДВ, тому Постачальник за такими операціями податкові зобов’язання не визначає і до бюджету не сплачує.       

Якщо платник податку на замовлення іноземної компанії придбаває у іншого платника податку – контрагента товари/послуги для подальшого постачання у межах виконання проекту МТД, то такий платник податку включає суму ПДВ, сплачену іншому платнику податку – контрагенту за товари/послуги, до складу податкового кредиту.

При цьому податкові зобов’язання з ПДВ на підставі пункту 198.5 статті 198 Кодексу за операціями з постачання товарів/послуг у межах виконання проекту МТД платником податку не нараховуються.

Лист Державної фіскальної служби України від 22.07.2016 р. № 15901/6/99-99-15-03-02-15

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

X