fbpx

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 22.05.2017 пo 28.05.2017 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 29 May 2017 Tags:

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 22.05.2017 пo 28.05.2017

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Черговий «дерегуляційний» пакет від Кабміну

Кабмін провів черговий «дерегуляційний день» 24 травня 2017 року.

Цього дня Мінекономрозвитку в рамках дерегуляції представило на розгляд КМУ пакет змін з 9 проектів, спрямованих на лібералізацію системи державного нагляду (контролю), що дозволить скоротити контакти органів контролю та бізнесу і істотно зменшити корупційні ризики.

Зокрема:

 1. Вводиться публічна інтегрована база перевірок (передбачено Порядком функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю). Система дозволяє отримати через Інтернет інформацію про заходи державного нагляду (контролю). Органи державного нагляду зобов’язані будуть не пізніше 15 жовтня внести відомості про заплановані заходи, а 17 жовтня система автоматично оприлюднить проект плану комплексних заходів державного нагляду (контролю).
 2. Затверджено методику, за допомогою якої органи контролю зможуть визначати допустиму частоту перевірок бізнесу. Така методика забезпечить єдиний підхід до розробки критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, які складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів.
 3. Затверджено Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю). Порядок встановлює процедуру проведення планових заходів контролю комплексно, тобто одночасно всіма контролюючими органами.
 4. Мінекономрозвитку і Державна регуляторна служба отримали право проводити моніторинг за дотриманням контролюючими органами основних норм Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Це рішення дозволить захистити бізнес від контролюючих органів шляхом залучення Мінекономрозвитку і ДРС до перевірок з ініціативи підприємства.
 5. Удосконалено процедуру подання документів в електронній формі до органу ліцензування. Встановлюється уніфікована процедура: електронні документи (або скан-копії у форматі PDF) подаються в орган ліцензування через Єдиний державний портал адміністративних послуг, в тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи органів ліцензування. Представлені в електронній формі документи більше не потрібно дублювати на паперових носіях.
 6. Відкритий публічний доступ до інформації щодо містобудівної документації через новий веб-сервіс на сайті Мінрегіону. Інформація буде доступна по 29,5 тис. населених пунктах.
 7. Прийнята Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Її реалізація сприятиме закріпленню системного підходу до формування та реалізації державної політики в цій сфері і створення сприятливих умов для розвитку конкурентоспроможного малого і середнього бізнесу.

Урядовий портал, рубрика «Рішення Уряду», підрубрика «Уряд послабив тиск контролюючих органів на бізнес в рамках третього «Дерегуляційного дня» від 24.05.2017 року

Міністерствам заборонено встановлювати правові норми в листах і рекомендаціях

Розпорядженням Кабміну від 10 березня 2017 року № 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади», яке набрало чинності 21 травня 2017 року, скасовано чимало наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які втратили актуальність і встановлюють регуляторні бар’єри.

Також даним нормативно-правовим актом встановлено заборону для Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Зокрема, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади зобов’язані вжити заходів до запобігання незаконної практики направлення до виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію, а також методичних рекомендацій та листів, якими встановлюються правові норми.

Розпорядження КМУ від 10.03.2017 року № 166-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Для іноземців спростили правила працевлаштування

Спрощено процедуру видачі дозволів на застосування праці іноземців та посвідок на проживання в Україні.

Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, є:

 • іноземні високооплачувані професіонали;
 • засновники та/або учасники, і/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;
 • випускники університетів, що входять до першої сотні в світових рейтингах університетів;
 • іноземні працівники творчих професій;
 • іноземні IТ-професіонали.

Зокрема, надано право іноземним інвесторам засновникам/учасникам або бенефіціарним власникам українських компаній отримувати посвідку на проживання в Україні, якщо розмір їх частки в статутному капіталі становить не менше 100 тис. євро.

Також передбачено можливість працевлаштування іноземців на умовах сумісництва та суміщення посад.

Крім того, введена мінімальна зарплата для іноземців – 10 МЗП для бізнесу і 5 – для громадських і благодійних організацій, навчальних закладів.

Скорочено перелік документів для оформлення дозволу на застосування праці іноземців.

Термін дії дозволу збільшено для окремих категорій працівників від 1 року до трьох років.

Відповідний Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій» (проект № 4541) прийнятий на ВРУ 23 травня.

Проект Закону України від 28.04.2016 року № 4541 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій»

Про порядок проведення комплексних перевірок

КМУ визначено процедуру здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) комплексно – одночасно всіма органами держнагляду, в плани яких включений суб’єкт господарювання.

Для здійснення комплексного заходу кожен орган державного нагляду видає наказ, який має містити найменування суб’єкта і предмет перевірки. На підставі наказу оформляється направлення.

Перед початком перевірки посадові особи органів державного нагляду зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання направлення на перевірки і службові посвідчення, а також надати копію направлення.

Термін здійснення комплексного заходу державного нагляду не може перевищувати десять робочих днів, а щодо суб’єктів мікро- та малого підприємництва – п’ять робочих днів.

За результатами перевірки кожним органом державного нагляду складається окремий акт у двох примірниках, один з яких вручається керівнику суб’єкта господарювання в останній день комплексного заходу.

Комплексні заходи здійснюються відповідно до плану, який затверджується наказом Державної регуляторної служби і публікується на її офіційному сайті пізніше 15 листопада року, що передує плановому.

Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) затверджено постановою Кабміну від 24.05.2017 року № 350, яка набрала чинності 26.05.2017 року.

Постанова КМУ від 24.05.2017 року № 350 «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)»

Термін розрахунків за експортно-імпортними операціями – 180 днів

Нацбанк скасував тимчасову норму, згідно з якою максимальний термін для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів скорочувався до 120 днів. Тепер цей термін становитиме 180 днів, як це визначено відповідним Законом.

Також іноземні інвестори отримають можливість повертати вкладені в Україну кошти. До сих пір було заборонено купувати і перераховувати іноземну валюту, щоб повернути за кордон кошти, отримані іноземними інвесторами від продажу корпоративних прав, визначених видів цінних паперів, в результаті зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу з господарських товариств іноземних інвесторів. Національний банк дозволив такі операції. У той же час для попередження відтоку капіталу за тіньовими схемами НБУ буде стежити, щоб ці операції відповідали визначеним переліком умов.

Крім цього, бізнес зможе достроково погашати зовнішні кредити і позики, якщо в якості забезпечення розрахунків за цими операціями (з використанням гарантій, резервних акредитивів, через уповноважені банки та/або іноземні банки) були надані зобов’язання міжнародних фінансових організацій.

Зміни передбачені постановою НБУ від 25 травня 2017 року № 41. Збільшення максимального терміну для розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів до 180 днів діє з 26 травня 2017 року. Решта зміни наберуть чинності 12 червня 2017 року.

Постанова Правління НБУ від 25.05.2017 року № 41 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

Інформацію про бенефіціарів внесуть до Глобального реєстру

Український реєстр бізнесу приєднається до Глобального реєстру бенефіціарних власників, який створюється в рамках міжнародного проекту OpenOwnership.

До зазначеного реєстру будуть передані дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про реальних власників українського бізнесу. Інформація до Глобального реєстру буде передаватися безоплатно.

Також передбачена можливість надання відомостей Єдиного державного реєстру статистичного і аналітичного характеру у формі прикладного програмного інтерфейсу з використанням сервісної послуги.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабміну від 18 травня 2017 року № 339.

Крім того, Мін’юст, Державне агентство з питань електронного урядування, український офіс Transparency International і глобальна ініціатива OpenOwnership підписали меморандум про співпрацю 22.05.2017 року.

Постанова КМУ від 18.05.2017 року № 339 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 593»

Про атестацію робочих місць

Відділ експертизи умов  праці ГУ Держпраці у Львівській області інформує  роботодавців щодо проведення атестації робочих місць.

Положенням про Державну службу України з питань праці передбачено здійснення контролю за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення та якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться не рідше одного разу на 5 років.

Робоче місце вважається атестованим з дати видання наказу підприємства «Про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці».

Якщо атестація робочих місць за умовами праці не проведена, працівники що працюють в шкідливих умовах втрачають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Керівник підприємства несе відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, порушення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно до статті 41 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення).

Офіційний портал ГУ Держпраці у Львівській області, рубрика «Новини», підрубрика «ГУ Держпраці інформує про атестацію робочих місць» від 19.05.2017 року

Щодо заповнення табелю обліку робочого часу

Чи буде виною бухгалтера виплата зарплати працiвниковi на пiдставi наказу про його призначення без табеля облiку використання робочого часу в разi неподання табеля вiдповiдальною особою?

Ведення табельного облiку використання робочого часу на пiдприємствах, в установах й органiзацiях регулюється наказом Держкомстату України вiд 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облiкової документацiї зi статистики працi» (типова форма № П-5). У табелi облiку використання робочого часу робляться вiдмiтки про фактично вiдпрацьований час, вiдпрацьованi за мiсяць години, в тому числi надурочнi, вечiрнi, нiчнi години роботи тощо, а також iншi вiдхилення вiд нормальних умов роботи.

Згiдно зi ст. 115 КЗпП заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором, але не рiдше вiд двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв.

Вiдповiдно табель заповнюється двiчi на мiсяць: за першу половину мiсяця – для нарахування авансових платежiв та за весь мiсяць – для розрахунку заробiтної плати за мiсяць. Наприкiнцi мiсяця в табелi пiдраховується загальна кiлькiсть вiдпрацьованих днiв i днiв неявок на роботу.

Табель подається до бухгалтерiї завчасно для своєчасного розрахунку заробiтної плати.

За частиною 2 ст. 265 КЗпП юридичнi особи несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в разi порушення встановлених строкiв виплати заробiтної плати працiвникам, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, бiльш як за один мiсяць, виплати їх не в повному обсязi – у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Офіційний портал Управління Держпраці у Хмельницькій області, рубрика «Новини», підрубрика «Табель обліку робочого часу заповнюється двічі на місяць» від 24.05.2017 року

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X