fbpx

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 19.06.2017 пo 25.06.2017 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 26 Jun 2017 Tags:

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 19.06.2017 пo 25.06.2017

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Чергова лібералізація валютного ринку

Здійснювати валютні операції з торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на міжбанківському валютному ринку України та міжнародному валютному ринку стане простіше.

Зокрема, знято обмеження на обмін безготівкової іноземної валюти для фізосіб. Тепер здійснювати обмін безготівкової валюти, яка знаходиться на рахунках фізосіб, можна без обмеження по групі Класифікатора іноземних валют та кількості операцій в день. Раніше здійснювати обмін можна було тільки раз в день і тільки іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора.

Крім того, спрощено здійснення валютних операцій на умовах «форвард». Так, банки і їхні клієнти – суб’єкти ЗЕД зможуть здійснювати валютні операції на умовах «форвард» без обмеження по групі Класифікатора іноземних валют, терміну та виду операції.

Також розширено спектр операцій з банківськими металами, які здійснюють уповноважені банки. Тепер банки зможуть продавати і купувати банківські метали на міжбанківському валютному ринку не тільки за гривні, але і за іноземну валюту.

Відповідні зміни внесені постановою НБУ від 15 червня 2017 року № 55, яка вступає в дію 26 червня 2017 року.

Постанова Правління НБУ від 15.06.2017 р. № 55 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

Бухгалтерське законодавство приведуть у відповідність до вимог ЄС

Проект закону № 4646-д «Про внесення змін до Закону України« Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)» прийнятий за основу на ранковому засіданні Верховної Ради 22 червня.

Відповідно до даного законопроекту підприємства для цілей бухобліку пропонують поділити на 4 види:

  • мікропідприємства;
  • малі;
  • середні;
  • великі підприємства.

Класифікація проводиться на основі балансової вартості активів, чистого доходу і середнього кількості співробітників на підприємстві.

Також запропоновано визначити, що незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не будуть підставою для невизнання господарської операції.

Встановлюються вимоги до кандидатів на посаду головного бухгалтера на підприємствах, які становлять суспільний інтерес. Зокрема, ним зможе стати особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи на посаді бухгалтера, аудитора або ревізора не менше 3 років, без непогашеної або не знятої судимості за злочини проти власності або в сфері госпдіяльності.

Крім того, планується удосконалити порядок подачі і опублікування фінансової звітності. Так, підприємства, які застосовують міжнародні стандарти фінзвітності, зможуть подавати її в єдиному електронному форматі.

Також підприємства будуть зобов’язані надавати свою фінансову звітність за запитами фіз- і юросіб.

Проект Закону України від 16.06.2017 р. № 4646-д «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)»

Чи повинні перевізники видавати чек при покупці пасажирського квитка?

Підставою для здійснення міжміського пасажирського перевезення для пасажира є квиток на проїзд в затвердженій формі.

При цьому в квиток друкованим способом повинна бути внесена інформація про перевізника, страховика, страховій сумі і вартості проїзду.

У разі продажу проїзних документів на перевезення автомобільним транспортом з нанесенням друкарським способом серії, номера і номінальної вартості квитка, РРО та РК не застосовуються.

Якщо продані квитки не відповідають зазначеним вимогам або не видаються пасажирам, розрахунки повинні проводитися з використанням РРО. При продажу квитків, які не відповідають встановленим вимогам, в касах або салонах транспортного засобу пасажирам також повинні видаватися розрахункові квитанції.

Варто відзначити, що перевізники-ФОП не зобов’язані використовувати РРО і РК, але на вимогу пасажира повинні видавати квиток на проїзд.

Перевізники, які порушують дані вимоги, будуть нести відповідальність, передбачену ст. 17 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Відповідні роз’яснення викладені в листі ДФС від 10 травня 2017 року № 7601/5/99-99-14-05-01-16.

Лист Державної фіскальної служби України від 10.05.2017 року № 7601/5/99-99-14-05-01-16

 

Яку відповідальність несе бухгалтер за збитки, завдані підприємству?

Відповідальність за організацію бухобліку та ведення фінансової звітності на підприємстві несе власник або уповноважений орган, що керує підприємством. Керівник зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухобліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи визначено коло обов’язків головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухобліку. Крім того, керівник підприємства затверджує положення про бухгалтерську службу і посадову інструкцію бухгалтера.

При цьому в обов’язки бухгалтера входить складання і подача в установлені строки фінансової звітності, а також організація контролю за відображенням на рахунках бухобліку всіх господарських операцій.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а також за недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

При цьому законодавством передбачена матеріальна відповідальність за шкоду, завдану підприємству внаслідок порушення покладених трудових обов’язків.

Для покладення на працівника матеріальної відповідальності за шкоду власник або уповноважений ним орган повинен довести наявність умов, передбачених ст. 130 КЗпП.

Відшкодування шкоди в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого ним органу шляхом відрахування із зарплати працівника. Розпорядження власника або уповноваженого ним органу має бути зроблено не пізніше 2 тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше 7 днів з дня повідомлення про це працівника. У решті випадків покриття шкоди здійснюється в судовому порядку.

Особливості відповідальності бухгалтера за збитки, завдані підприємству, роз’яснені в листі Мін’юсту від 23 лютого 2017 року № 6508/105-0-2-17/7.

Лист Міністерства юстиції України від 23.02.2017 року № 6508/105-0-2-17/7

Як повідомляти центр зайнятості про вакансії?

Роботодавці зобов’язані своєчасно повідомляти Державну службу зайнятості України про наявність вакансій. Звіт за встановленою формою при наявності у роботодавця вакансії подається не пізніше трьох днів з дня її відкриття.

Актуальність вакансій, зазначених у звіті, базовий центр зайнятості уточнює не рідше двох разів на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, в телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.

Якщо підбирати співробітників на вакансію більше немає необхідності, роботодавець може самостійно повідомити центр зайнятості будь-яким зручним для нього способом. В такому випадку підбір претендентів на вакансію центр зайнятості припиняє.

Для оперативного вирішення питання підбору персоналу роботодавець може подавати звіт в будь-який центр зайнятості, незалежно від свого місця знаходження, засобами електронного зв’язку. При цьому, оскільки в формі звітності передбачено підпис роботодавця, при відправці звіту електронною поштою роботодавець зобов’язаний підтвердити його паперовим носієм, завіреним підписом керівника.

Можливість подання електронної звітності з проставленням ЕЦП на сьогодні не передбачена.

Відповідні роз’яснення містяться в листі Мінсоцполітики від 25 травня 2017 року № 420/0/126-17/243.

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.05.2017 року № 420/0/126-17/243

Проект про зміни до процесуальних кодексів прийнято за основу

Народні депутати підтримали президентський законопроект № 6232 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

Нагадаємо, законопроект передбачає впровадження електронного суду, зміну правил підсудності, нові форми доказів і багато інших новацій, зокрема:

  • можливість захисту прав через суд способом, не визначеним законом або договором;
  • електронні докази в якості самостійного виду доведення. Свідки в господарському процесі як субсидіарне джерело доказів;
  • розширення способів забезпечення позову. Відшкодування шкоди, заподіяної необґрунтованим забезпеченням позову чи доказів;
  • юрисдикція між загальними, господарськими та адміністративними судами ділиться по предмету позову, а не по сторонам;
  • наказне провадження стає електронним – передбачено стягнення у такому порядку неоспорюваної заборгованості;
  • гармонізація правил цивільного і господарського судочинства і т. д.

Проект Закону України від 23.03.2017 р. № 6232 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів»

Як ОСББ отримати статус неприбуткової організації?

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку можуть бути віднесені до неприбуткових організацій і не платити податок на прибуток.

Так, основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій щодо забезпечення прав співвласників на володіння та користування спільним майном, належне утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам в отриманні комунальних послуг належної якості та виконання інших обов’язків, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

ОСББ діє на основі статуту, який складається відповідно до Типового статуту і затверджується уповноваженим органом. Статут ОСББ повинен містити заборону на розподіл прибутку між його членами.

Для включення ОСББ до Реєстру неприбуткових організацій, його установчі документи повинні відповідати вимогам п. 133.4 ст. 133 ПК. При цьому необхідно звернути увагу не на окремі пункти документів, а вивчити їх в цілому, враховуючи принцип превалювання змісту над формою.

Таким чином, в разі створення ОСББ в порядку, встановленому Законом «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», складання статуту відповідно до Типового статуту, а також відповідності ОСББ вимогам п. 133.4 чт. 133 ПК, таке ОСББ може бути включено до Реєстру неприбуткових організацій.

Роз’яснення щодо віднесення ОСББ до неприбуткових організацій викладені в листі ДФС від 13 червня 2017 року № 15151/7/99-99-12-02-04-17.

Лист Державної фіскальної служби України від 13.06.2017 року № 15151/7/99-99-12-02-04-17

Чи може бути звільнений

під час декретної відпустки працівник, який працював на декретному місці?

Управління Держпраці у Черкаській області роз’яснило, що відповідно до вимог законодавства про працю, у наказі про прийняття працівника на роботу обов’язково вказується, чи є місце вакантним тимчасово. Відповідно працівника повинні прийняти по строковому трудовому договору на час перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною до виповнення їй трирічного віку.

Згідно ст. 184 Кодексу законів про працю України, після закінчення строкового трудового договору власник або уповноважений ним орган здійснює обов’язкове працевлаштування жінок, які мають дітей віком до трьох років. На період працевлаштування за жінками зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Офіційний портал Управління Держпраці у Черкаській області, рубрика «Питання-відповіді», підрубрика «Чи може бути звільнена під час декретної відпустки спеціаліст, яка працювала на декретному місці?» від 02.06.2017 року

Як вирішити ситуацію з працівником,

який не приступив до роботи наступного дня після укладення трудового договору?

Управлінням Держпраці у Черкаській області у відповідь на звернення було роз’яснено, що робити з працівником, який не вийшов на роботу після укладення трудового договору.

Наказ про скасування наказу про прийняття на роботу видається на підставі заяви працівника або акта про відмову приступити до роботи. Якщо потенційний працівник змінив своє рішення, у призначений день не вийшов на роботу, можна запропонувати йому написати заяву про припинення трудового договору за згодою сторін та анулювати наказ про прийняття на роботу.

Проблема в тому, що трудовий договір можна розірвати лише у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, із посиланням на конкретну статтю, пункт закону. До того ж не слід забувати про те, що в перший день роботи з працівником міг статися страховий випадок за державним соціальним страхуванням. Тому скасовувати відповідний наказ бажано за наявності відповідної заяви працівника.

У разі припинення трудового договору та скасування наказу про прийняття на роботу можна подати скасовуюче повідомлення. Якщо ж трудовий договір діє, а людина просто не вийшла на роботу, скасовуюча форма повідомлення не подається.

Офіційний портал Управління Держпраці у Черкаській області, рубрика «Питання-відповіді», підрубрика «Як вирішити ситуацію з працівником, який не приступив до роботи наступного дня після укладення трудового договору?» від 26.05.2017 року

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, незалежний юридичний консультант

холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X