fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 18.07.2016 по 24.07.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 25 Jul 2016 Tags:

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 18.07.2016 по 24.07.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Судові витрати – чи буде додаткове благо?

Податківці роз’яснили, якщо за рішенням суду платнику податку — фізичній особі відшкодовуються юридичною особою за рахунок власних коштів документально підтверджені судові витрати, то сума таких витрат включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%.

Так, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у м. Києві, рубрика «Окремі сторінки», підрубрика «Архів1»

Роялті в 1ДФ

Податкова служба надала роз’яснення щодо включення до суми доходів фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.

Так, роялті не включаються до суми доходів, які є об’єктом оподаткування єдиним податком та не відображаються у декларації фізичної особи  – підприємця – платника єдиного податку.

Роялті  оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставкою 18% під час їх нарахування платнику податків податковим агентами.

Податкові агенти заповнюють Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку та відображають суму роялті за ознакою доходу «103».

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 15.07.2016 № 16113/10/26-15-13-02-16

Звітність № 1-РТ та № 1-РА можуть скасувати

Державна регуляторна служба (ДРС) запропонувала Мінфіну внести зміни до наказу «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» від 11.02.2016 № 49.

Зокрема, пропонується скасувати подання звітності № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» та № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі».

ДРС таку пропозицію мотивує тим, що затвердження таких форм звітності спричинило низку проблем, зокрема, пов’язаних зі складністю заповнення звітних форм, неможливістю їх коригування та надмірними фінансовими санкціями за допущення помилок при заповнені такої звітності.

Це, своєю чергою, призводить до невиправданого адміністративного, а також фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та ліцензії на вироблення та оптову торгівлю тютюновими виробами.

Це рішення ДРС підлягає виконанню у двомісячний строк з дня його прийняття.

У разі його невиконання або неоскарження Мінфіном протягом встановленого строку дія Наказу № 49 зупиняється в частині затвердження форм звітів № 1-РТ та № 1-РА та порядку їх заповнення наступного дня з дня закінчення строку виконання такого рішення.

Рішення Державної регуляторної служби від 04.07.2016 № 8

Новий порядок реєстрації РРО

Мінфін затвердив новий Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій.

У ньому, зокрема, уточнено, що при перереєстрації та наступному переопломбуванні РРО копію довідки про опломбування, виданої ЦСО, суб’єкт господарювання повинен надати до контролюючого органу протягом п’яти робочих днів з дня переопломбування РРО.

Також встановлено строки повідомлення ЦСО та контролюючий орган про несправність РРО.

Так, суб’єкт господарювання повідомляє ЦСО про виявлену несправність РРО протягом робочого дня, коли було виявлено несправність, а контролюючий орган, у якому суб’єкт господарювання зареєстрований як платник податків, — протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей.

Повідомляти можна письмово або засобами електронного зв’язку в довільній формі. Водночас у разі виходу з ладу РРО ЦСО зобов’язаний забезпечувати відновлення його роботи протягом семи робочих днів. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Наказ Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій»

Виплачені дивіденди: як відобразити в декларації з податку на прибуток

Податківців запитали, чи заповнюється рядок 16.3 додатка ЗП до податкової декларації з податку на прибуток підприємств за перший квартал, півріччя, три квартали, звітний рік, при виплаті дивідендів у першому кварталі за попередній або звітний рік.

Так,  емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм власникам, нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене.

У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди.

Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Авансовий внесок при виплаті дивідендів за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті, якщо на момент виплати таких дивідендів декларація з податку на прибуток за звітний рік, на який припадають такі періоди, не подана.

Якщо на момент виплати дивідендів за IV квартал звітного року податкова декларація з податку на прибуток підприємств за такий рік подана та зобов’язання, нараховані у такій декларації, погашені, то авансові внески нараховуються на суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об’єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеному на 12 та помноженому на 3 (пропорційно кількості місяців, за які виплачуються дивіденди).

Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний.

У рядку 16.3 додатку ЗП до податкової декларації з податку на прибуток підприємств відображається сума сплачених авансових внесків у зв’язку із виплатою дивідендів у звітному періоді.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 102.23.02

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

X