fbpx

Дайджест новин законодавства і практики за період з 17.10.2016 по 23.10.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 24 Oct 2016 Tags: , ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 17.10.2016 по 23.10.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Авансові внески при виплаті дивідендів

Податківці розповіли про зарахування суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Так, згідно з вимогами ПКУ емітент корпоративних прав при виплаті дивідендів своїм власникам нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене.

У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди.

Авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Авансовий внесок при виплаті дивідендів за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми дивідендів, якщо на момент виплати таких дивідендів декларація з податку на прибуток за звітний рік, на який припадають такі періоди, не подана.

Якщо на момент виплати дивідендів за IV квартал звітного року податкова декларація з податку на прибуток підприємств за такий рік подана та зобов’язання погашені, то авансові внески нараховуються на суму перевищення дивідендів, що підлягають виплаті за IV квартал звітного року, над значенням об’єкта оподаткування податком на прибуток за такий рік, поділеному на 12 та помноженому на 3 (пропорційно кількості місяців, за які виплачуються дивіденди).

Сплачені авансові внески при виплаті дивідендів підлягають зарахуванню у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток за звітний рік.

Сума сплачених авансових внесків відображається у рядку 16.3 додатку ЗП до Податкової декларації.

Лист ДФС “Щодо зарахування суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток” від 30.08.2016 р. №18734/6/99-99-15-02-02-15

І ще про дивіденди…

Доходи у вигляді дивідендів належать до пасивних доходів.

Ставки податку на пасивні доходи до бази оподаткування встановлюються у таких розмірах:

18 % – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування.

5 % – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами –  платниками податку на прибуток підприємств.

Дивіденди, нараховані за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів, прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати та оподатковуються за ставкою 18 %.

Якщо підприємство нараховує дивіденди фізичній особі, що підтверджено Протоколом зборів і бухгалтерськими даними, у момент перебування на загальній системі оподаткування за поточний період і за минулі періоди, то застосовується ставка ПДФО 5 %. У Податковому розрахунку за ф. 1ДФ доходи у вигляді дивідендів відображаються під ознакою доходу “109”.

Лист ГУ ДФС у м. Києві “Щодо оподаткування дивідендів” від 04.10.2016 р. № 21611/10/26-15-14-06-04-29

Корпоративна картка

Податківці наголосили, що перерахування коштів на корпоративну картку не є доходом фізичної особи – підприємця.

Так, поточні банківські рахунки для фізичних осіб – резидентів поділяються на: поточні рахунки фізичних осіб – підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.

Платіжна картка – це електронний платіжний засіб у вигляді емітованої пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Фізична особа – підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунка, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Кошти, які вже були включені до доходу, переведені на інший розрахунковий рахунок, який теж відкритий для здійснення підприємницької діяльності, не підлягають повторному оподаткуванню єдиним податком.

Лист ГУ ДФС у м. Києві «Щодо оподаткування сум, які перекидаються підприємцем з розрахункового рахунку на корпоративну картку» від 10.10.2016 № 6504/К/26-15-13-02-15

Деякі особливості оформлення коштів для оплати днів тимчасової непрацездатності

Працівники ФСС із ТВП наголосили на особливостях визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

В такому випадку розмір допомоги становить 100% середньої заробітної плати.

Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати, але не вище за розмір мінімальної заробітної плати.

Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження – у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

Отже, у разі відмови застрахованої особи надати роботодавцю інформацію про шестимісячний страховий стаж у дванадцятимісячному періоді перед настанням страхового випадку з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, отриману від територіального органу Пенсійного фонду України, страхувальник-роботодавець повинен обмежити розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Після надання застрахованою особою зазначеної інформації страхувальнику-роботодавцю у нього з’явиться підстава щодо незастосування обмеження та здійснення донарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати працівника.

Лист ФСС із ТВП від 07.06.2016 р. № 5.2-32-924

Нова дека з ПНП: з якого періоду подаємо?

Податківці розповіли про нову Декларацію з ПНП.

Так, 19 серпня 2016 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 585 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.07.2016 за № 1049/29179.

Зміни торкнулися такого:

  • Рядок 2 заголовної частини декларації доповнено полем, у якому  зазначається базовий звітний період – календарний квартал або календарний рік.
  • Викладено в новій редакції назви показників розрахунку авансового внеску:

розділ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств»;

рядок 26 декларації: «Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року».

Положеннями пункту 38 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31 грудня 2016 року авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.

Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 року.

Такий розрахунок здійснюється платниками, які звітують з податку на прибуток підприємств щокварталу.

Враховуючи наведене, у рядку 26 декларації розрахунок авансового внеску відображається таким чином:

у розмірі 1/12 податку на прибуток підприємств – у разі уточнення  показників декларацій за звітні періоди  2013 та 2014 років;

у розмірі 2/9 податку на прибуток підприємств – при складанні декларації за три квартали 2016 року платниками, що звітують щокварталу. Такий авансовий внесок платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016, відповідно граничний термін сплати – 30.12.2016.

  • Визначення сум виплачених у звітному періоді дивідендів (прирівняних до них платежів) здійснюється, як і раніше шляхом заповнення додатка АВ.

У рядку 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів  – (рядок 04 + рядок 07 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 – рядок 14 декларації)).

  • Внесення змін до додатку ПН

Таблицю 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» доповнено новими рядками 22 – 24, у яких відображаються отримані нерезидентами доходи із джерелом їх походження з України у вигляді:

процентів, доходів (дисконту) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів;

процентів за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями;

доходів за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом.

Податківці рекомендують платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період – три квартали поточного року, подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Лист Державної фіскальної служби України “Про набуття чинності наказу Мінфіну від 08.07.2016 № 585” від 11.10.2016 р. № 33190/7/99-99-15-02-01-17

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X