fbpx

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 17.07.2017 пo 23.07.2017 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 24 Jul 2017 Tags:

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 17.07.2017 пo 23.07.2017

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Печатки – в минулому

З 19 липня юрособи та ФОП не зобов’язані використовувати печатку для посвідчення документів. Для підтвердження дійсності документа достатньо підпису уповноваженої особи.

Печатку не потрібно використовувати при складанні довіреності, що дозволяє представляти інтереси суб’єкта господарювання. Довіреність є чинною при посвідченні її підписом керівника підприємства. Підписана довіреність є достатньою підставою і для підтвердження повноважень в суді (особами приватного права). Але довіреність від імені осіб публічного права все ж необхідно буде засвідчувати печаткою при її наявності.

У той же час, зміни не означають заборону на використання печаток. Суб’єкти господарювання мають право в своїй діяльності використовувати печатку або відмовитися від неї на свій розсуд. Тому юрособи, які побоюються, що без печатки їх документи не будуть сприйняті контрагентами, можуть продовжувати її використовувати. Тобто наявність або відсутність відбитку печатки на документі не створює жодних юридичних наслідків, а виготовити печатку може будь-хто.

Право не використовувати печатку значно спростить спілкування юросіб та ФОП з держорганами. Адже відтепер органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права вимагати відбиток печатки як обов’язковий реквізит документа. Вони зобов’язані прийняти копії документів суб’єктів господарювання, засвідчені тільки підписом уповноваженої особи.

Більш того, представників влади очікує адміністративна відповідальність за вимогу печатки або відмову приймати документи без її відбитка. Штраф у розмірі від 50 до 100 НМДГ очікує посадових осіб і за вимогу нотаріального посвідчення документів, яке не передбачено законом. Розглядати справи про притягнення представників влади до адміністративної відповідальності будуть місцеві суди.

Використання печаток скасовано Законом № 1982 VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями», який вступив в силу 19 липня.

Закон України від 23.03.2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями»

 

Купити валюту для перерахування за кордон можна на підставі e-ліцензії

E-ліцензія, на підставі якої фізособа має право перерахувати валюту на загальну суму до 50 тис. доларів на рік, може бути підставою для купівлі іноземної валюти.

Так, в реквізитах заяви про купівлю іноземної валюти підставою купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку слід вказувати: «індивідуальна ліцензія Національного банку України в електронній формі», «е-ліцензія Національного банку України» або інше аналогічне значення.

Тобто можна бути подані до уповноваженого банку заяву на купівлю іноземної валюти без зазначення в ньому конкретного номера електронної ліцензії і дати її видачі.

Аналогічним чином можуть бути застосовані відповідні норми Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів в частині оформлення реквізиту «Призначення платежу» платіжного доручення в іноземній валюті, яке подається фізособою для проведення операцій на підставі е-ліцензії.

Відповідні роз’яснення надані НБУ в листі від 13 липня 2017 року № 40-0005/48633.

Крім того, в НБУ відзначили, що заява для отримання е-ліцензії може подаватися до уповноваженого банку як у вигляді паперового документа, який засвідчується підписом фізичної особи, так і у вигляді електронного документа, підписаного електронним цифровим підписом.

Лист НБУ від 13.07.17 року № 40-0005/48633 «Про особливості проведення операцій на підставі індивідуальних ліцензій в електронній формі, що видаються НБУ фізособами»

 

Оприлюднено нові Правила адвокатської етики

Оприлюднено нову редакцію Правил адвокатської етики, затвердженої З’їздом адвокатів України 9 червня.

Зміни до чинних Правил напрацьовувала робоча група під керівництвом заступника Голови НААУ, САУ Валентина Гвоздія. Також були враховані пропозиції адвокатів, спрямовані в НААУ.

Так, в Правила внесені редакційні правки, пов’язані з введенням поняття «професійна правнича допомога». Зміни стосуються і вимог до діяльності адвокатів, які співпрацюють з центрами безоплатної правової допомоги.

Крім того, Правила доповнені новим розділом VIIІ «Дотримання норм адвокатської етики при використанні мережі Інтернет» – врегульовано поведінку адвокатів в соціальних мережах.

Припустимо участь адвоката в соціальних мережах (наприклад, Facebook, Твіттер, LinkedIn, Pinterest, Google Plus +, Tumblr, Instagram, Flickr, MySpace і т. Д.), Інтернет-форумах і спілкування в Інтернеті за умови розміщення та коментування тільки тієї інформації, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів і адвокатури в цілому.

Адвокат повинен враховувати наслідки інтернет-спілкування для своєї професійної незалежності в майбутньому при здійсненні адвокатської діяльності.

Використовуючи соціальні мережі, інтернет-форуми, адвокат повинен брати до уваги обмеження, встановлені для адвокатської діяльності в частині повноти та сприйняття інформації, забезпечення її конфіденційності та збереження.

Адвокат повинен забезпечити чіткість і однозначність коментарів. Також він повинен обережно ставитися до коментарів, які можуть відображати протилежну клієнтської позицію. Встановлюючи контакти, адвокат зобов’язаний виключити можливість виникнення конфлікту інтересів.

При спілкуванні адвокат повинен бути ввічливим, не допускати таких, що ображають або дискримінаційних висловлювань.

Адвокату не слід робити заяви в соціальних мережах, на форумах від імені адвокатської спільноти і видавати свою думку за спільну думку спільноти. Також адвокат повинен враховувати, чи відповідають його дії в соціальних мережах іміджу і статусу.

Нагадаємо, за порушення Правил до адвоката може бути застосовано дисциплінарне стягнення:

  • попередження;
  • призупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;
  • для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року

 

Роботодавці отримають компенсацію за нові робочі місця

Роботодавцям, які створюють нові робочі місця, частково компенсують витрати, пов’язані зі сплатою ЄСВ.

Уряд розподілив бюджетні витрати на 2017 рік в сумі 1 млн 400 тис. Грн шляхом делегування Міністерством соціальної політики Пенсійному фонду повноважень на виконання бюджетної програми «Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», збільшивши на зазначену суму дохідну і видаткову частини бюджету ПФУ.

Цей крок дозволить забезпечити виплату роботодавцям компенсації фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою ЄСВ, в розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску за кожну особу, працевлаштоване на нове робоче місце.

Відповідну постанову «Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік» прийнято на засіданні Кабміну 19 липня.

Постанова КМУ від 19 липня 2017 р. № 531 «Про внесення змін до бюджету Пенсійного фонду України на 2017 рік»

 

Подiл вiдпустки, тривалiсть основної

безперервної частини якої менш ніж 14 днiв, є порушенням

Згiдно зi ст. 8 Конвенцiї Мiжнародної органiзацiї працi №132 (переглянутої) 1970 р. про оплачуванi вiдпустки (ратифiкована Законом України вiд 29.05.2001 р. №2481-III) розбивка щорiчної оплачуваної вiдпустки на частини може бути дозволена компетентним органом або iншим вiдповiдним органом у кожнiй країнi. Якщо iншого не передбачено угодою, яка стосується роботодавця i зацiкавленої особи, що працює за наймом, i за умови, що тривалiсть роботи такої особи дає їй право на це, одна iз таких частин вiдпустки складається принаймнi з двох безперервних робочих тижнiв.

Законом України «Про вiдпустки» установлено державнi гарантiї права на вiдпустки, визначено умови, тривалiсть i порядок надання їх працiвникам.

За статтею 12 Закону щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на частини будь-якої тривалостi за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менш як 14 календарних днiв.

Тобто подiл щорiчної вiдпустки, тривалiсть основної безперервної частини якої становить менш як 14 календарних днiв, є порушенням законодавства про вiдпустки.

Офіційний портал Управління Держпраці в Івано-Франківській області, рубрика «Новини», підрубрика «Подiл вiдпустки, тривалiсть основної безперервної частини якої менш ніж 14 днiв, є порушенням» від 18.07.2017 року

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності під час відпустки

Відповідно абз. 1 ч. 1 ст. 30, Закону України № 1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України).

Допомога з тимчасової втрати працездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати.

Відповідно до абз. 5 ч. 2 ст. 22 Закону № 1105, у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених цим Законом.

При цьому, під щорічною відпусткою розуміється щорічна основна і щорічні додаткові відпустки (за шкідливий характер праці, ненормований робочий день, додаткова відпустка державним службовцям тощо) відповідно до Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504.

Додаткова «чорнобильська» відпустка не належить до виду щорічних відповідно до Закону № 504. Хоча ця відпустка й надається щороку згідно зі статтями 20 та 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ, але вона визначена як пільга та компенсація чорнобильцям. Це відрізняє її від щорічної відпустки, яка надається усім працівникам за умови роботи упродовж певного часу. Отже, листок непрацездатності не підлягає оплаті в період такої відпустки. Додаткова відпустка чорнобильцям 1 і 2 категорії не підлягає перенесенню або продовженню у разі тимчасової непрацездатності.

Крім того, відповідно до п. 6 ч. 1  ст. 23. Закону № 1105, за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.

Офіційний портал Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, рубрика «Новини», підрубрика «Допомога по тимчасовій непрацездатності під час щорічної (основної чи додаткової), чорнобильської відпустки та відпустки без збереження заробітної плати» від 20.07.2017 року

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант

холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X