fbpx

Дайджест новин законодавства і практики за період з 11.09.2017 по 17.09.2017 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Sep 2017 Tags: ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 11.09.2017 по 17.09.2017

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

За роботу зі шкідливими умовами наявні пільги і компенсації

Наказом Мінсоцполітики України від 04.07.2017 внесено зміни, щодо п. 2 власного наказу від 30.01.1998 р. № 16 «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»; та п. 3 власного наказу від 23.03.2001 р. № 122 «Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня.

Зокрема, зазначено, контроль за правильністю застосування вищезазначених порядків покладено на Державну службу з питань праці України.

Наказ Мінсоцполітики України від 04.07.2017 № 1103

 

Держпраці контролюватиме дотримання нормативів працевлаштування інвалідів

Держпраці оприлюднила проект постанови КМУ „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70”, яким викладено у новій редакції Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до виконання нормативу таких робочих місць, визначеного згідно зі ст. 19 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” .

Пропонується при визначенні кількості працівників, необхідної для розрахунку середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, особи з інвалідністю, прийняті чи переведені на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, в обліковій кількості враховувати пропорційно часу фактичної зайнятості, крім випадків, коли робота на умовах неповного робочого часу рекомендована рішенням медико-соціальної експертизи, що  проведена медико-соціальною експертною комісією Міністерства охорони здоров’я України.

Також планується визначити механізм проведення Держпраці перевірок суб’єктів господарювань, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, щодо дотримання ними вимог статей 19 і 20 Закону „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

При цьому, предметом проведення планових та позапланових перевірок є:

  • реєстрація роботодавців у відділеннях Фонду;
  • подання роботодавцями до відділень Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів;
  • виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Даний порядок пропонує врегулювати механізм проведення планових та позапланових перевірок.

Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 70»

 

Перевірка правомірності видачі листка непрацездатності

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє:

надання допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) передбачено ст. 22 Закону “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 N 1105. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб).

Так, згідно з пунктами 2.2, 3.1.1 Положення затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 N 25 перевірка правильності видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг, є обов’язком Комісії. За результатами розгляду підстав Комісія зобов’язана приймати рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення, припинення виплати його (повністю або частково).

Пунктом 6 частини 1 статті 9 Закону від 23.09.1999 N 1105 визначене одне із основних завдань Фонду та його робочих органів, а саме – здійснення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам.

Враховуючи викладене, у разі необхідності Комісія має право звернутися до робочих органів відділень Фонду для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.

Окрім цього, згідно з пунктом 3.1.4 Положення N 25 Комісія має право брати участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що розташований на підприємстві, а також дотримання хворими призначеного режиму лікування.

Лист Фонду соцстраху з ТВП від 11.05.2017 № 5-14/Н-225з-60

 

Проходження виробничої практики студентами чи подавати повідомлення в ДФС

ДФС у Чернівецькій області роз’яснила, трудові відносини із учнями ПТНЗ під час виробничого навчання або виробничої практики не виникають, оформлення трудових договорів не здійснюється, повідомлення ДФС не вимагається.

Оскільки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням професійно-технічних навчальних закладів (далі — ПТНЗ) робочі місця або навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику. Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику.

Учні ПТНЗ на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються.

За виконані роботи учнями під час виробничого навчання чи виробничої практики юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності здійснюють оплату праці відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт. Нараховані учням кошти перераховуються на розрахунковий рахунок ПТНЗ у встановленому порядку з метою виплати їм 50 % заробітної плати за проходження виробничого навчання та виробничої практики. Інші 50 % заробітної плати, нарахованої за час виробничого навчання і виробничої практики учням ПТНЗ, використовуються навчальним закладом для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

За матеріалами ДФС у Чернівецькій області

 

Відповідальність за несплату податку на доходи нерезидента

Фіскали нагадують, якщо резидент або його постійне представництво виплачують нерезидентові дохід із джерелом його походження з України, то потрібно утримати податок із таких доходів за ставкою 15% їх суми та за їх рахунок. Податок сплачують до бюджету під час виплати доходу нерезидентові (пп. 141.4.2 ПКУ). Емітент корпоративних прав, який вирішив виплатити дивіденди своїм власникам, нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із ПНП до/або одночасно з виплатою дивідендів (пп. 57-1.1.2 ПКУ). Якщо платник до/під час виплати доходу або дивідендів нерезидентові не утримав та не сплатив податку з таких доходів або авансового внеску з ПНП, до такого платника застосують штрафні санкції, передбачені статтею 127 ПКУ.

Якщо платник самостійно виправляє помилки у раніше поданій ним декларації, тобто подає уточнюючу декларацію чи робить таке виправлення у поточній декларації, сплачує суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання/недоплати та штрафні санкції на суму такого заниженого зобов’язання/недоплати, то штрафних санкцій, передбачених ст.127 ПКУ, до нього не застосовують.

Лист ДФС від 31.08.2017 № 1772/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

 

Виручка ФОП в інвалюті: що включається до доходу

Фіскали нагадують, що дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 ПКУ).

Всі вартісні показники, що включаються до доходу фізичної особи-підприємця, відображаються у національній валюті України, а показники, виражені в іноземній валюті, з одночасною вказівкою їх еквівалента у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Нацбанком України на дату проведення операції.

Таким чином, у разі отримання за контрактом виручки в іноземній валюті за надані товари (роботи, послуги) доходом фізичної особи підприємця — платника єдиного податку є вся сума коштів (з урахуванням комісії, утриманої банком), перерахована у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на дату отримання валюти.

Лист ДФС України від 07.09.2017 N 1863/К/99-99-13-01-02-14/ІПК

 

Відкриття рахунку для власних потреб ФОП або «незалежника»

У разі встановлення статусу клієнта як самозайнятої особи (фізичної особи — підприємця або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність), фінансова установа при відкритті/закритті рахунків клієнта надсилає повідомлення про відкриття або закриття усіх рахунків платника податків — самозайнятої особи до контролюючого органу, в якому обліковується такий платник податків, відповідно до положень ст. 69 ПКУ.

Обов’язок фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки згідно п. 69.7 ст. 69 ПКУ.

Відповідно до ст. 64 Закону України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ банк зобов’язаний ідентифікувати та верифікувати клієнтів,що відкривають рахунки в банку і вживає заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до відкриття рахунку клієнту. Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.

Лист ДФС України від 04.09.2017 N 1794/6/99-99-13-01-02-14/ІПК

 

Вартість палива, яке працівник отримує від роботодавця, дохід?

Фіскали коменують: кошти, які витрачені найманим працівником у службових цілях для заправки транспортного засобу шляхом здійснення розрахунків платіжною (паливною) карткою, отриманою від роботодавця, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ

Лист ДФС України від 12.09.2017 р. № 1925/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 

Включення до додатка «Різниці» Декларації з ПНП нарахованої амортизації.

Фіскали роз’яснюють: згідно з п. 11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014  відповідно до ст. ст. 144–146 та 148 розділу III Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015 року.

Відповідно до п. 144.1 ст. 144 ПКУ амортизації підлягали, зокрема витрати на придбання (самостійне виготовлення) основних засобів. На вартість безоплатно отриманих основних засобів амортизація не нараховувалась. Водночас до переліку об’єктів основних засобів, які підлягають амортизації у податковому обліку, не відносяться основні засоби, безоплатно отримані платником податку до 01.01.2015 року.

Таким чином, у разі якщо платник податку на прибуток до 01.01.2015 балансову вартість основних засобів у податковому обліку не визначав, балансова вартість таких основних засобів станом на 01.01.2015 дорівнюватиме нулю.

По таких основних засобах амортизація в податковому обліку не нараховується та не включається до рядка 1.2.1 АМ додатка РІ «Різниці» до рядка 03 РІ Податкової декларації з ПНП підприємства, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №467).

Лист ДФС України від 29.08.2017 № 1744/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

 

Новий сервіс від ДФС для платників ПДВ

ДФС доопрацьовано «Електронний кабінет платника» в частині надання доступу платникам ПДВ до даних Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) в режимі реального часу щодо складених ним чи його контрагентами податкових накладних та/або розрахунків коригування (ПН/РК).

Платникам ПДВ надано можливість перегляду відомостей щодо ПН/РК, зареєстрованих, реєстрацію яких зупинено відповідно до вимог п. 201.16 ст. 201 ПКУ, а також щодо яких комісією ДФС прийнято рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Пошук інформації в ЄРПН здійснюється за основними реквізитами ПН/РК, а також за індивідуальним податковим номером продавця та покупця товарів/послуг. Також платники мають можливість завантажити ПН/РК в електронному вигляді (у форматі xml з ЕЦП).

За інформацією Прес-служби ДФС України

 

Облікова ставка Нацбанку України

За Рішенням Правління Нацбанку України облікову ставку залишено на рівні 12,5 %.

Рішенням Правління Нацбанку України від 14.09.2017 № 593-рш

 

Перелік фондових бірж для отримання нерезидентом пільгової ставки ПНП у розмірі 5%

Кабінетом Міністрів України затверджено перелік іноземних фондових бірж, на яких розміщено іноземні боргові цінні папери нерезидентом, оподаткування доходу якого здійснюється відповідно до пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 675

 

Підбірку підготувала:

Лоза Галина,

незалежний консультант з бухгалтерського обліку компанії “Збережені Активи”

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X