fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 07.08.2017 по 13.08.2017 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 14 Aug 2017 Tags: , ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 07.08.2017 по 13.08.2017

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Єдиноподатник та страхове відшкодування за пошкоджені основні засоби

Фіскали роз’яснюють: у випадку отримання юридичною особою – платником єдиного податку 3 – ї групи страхового відшкодування за пошкоджені основні засоби, суми страхового відшкодування включаються до доходу такого платника податку у податковому періоді їх отримання.

Так як, відповідно до п. п. 2 п. 292.1 ст. 292  ПКУ доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96 ВР страхове відшкодування — це страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування і страхування відповідальності при настанні страхового випадку.

За матеріалами ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Особливості оподаткування ПДВ операцій з уступки права вимоги

Кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) згідно ст.512 ЦКУ, проте правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові ст. 513 ЦКУ.

Операція з уступки покупцем (первинним кредитором) права вимоги новому кредитору не спричиняє податкових наслідків з ПДВ для постачальника та нового кредитора. Постачальник (боржник) на дату заміни кредитора у зобов’язанні не коригує податкові зобов’язання з ПДВ, визначені на дату отримання ним попередньої (авансової) оплати, оскільки відсутні законодавчо визначені підстави для такого коригування, та не складає податкову накладну на нового кредитора, оскільки податкова накладна вже складена на дату першої події операції (отримання авансу).

У разі перерахування постачальником коштів за отриманих від первинного кредитора в якості авансу, новому кредитору, не є поверненням постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг покупцю/отримувачу (первинному кредитору), тому підстави для коригування сум податкових зобов’язань у такого постачальника відсутні.

Лист ДФС (ІПК) від 24.07.2017 р. № 1325/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Анулювання реєстрації єдинника контролюючим органом на підставі акта перевірки

Фіскали роз’яснили, згідно з підпунктом 3 п. 299.10 ст. 299  ПКУ реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у випадках, визначених п.п. 298.2.3 ст. 298 ПКУ, такими як:

 • перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку груп 1 та 2;
 • перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, платниками єдиного податку груп 1 та 2, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для групи 3;
 • перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку групи 3;
 • застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ст. 291 ПКУ;
 • здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 • перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;
 • здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку;
 • наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів;
 • здійснення платниками групи 1 або 2 діяльності, яка не передбачена у п.п. 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

У разі виявлення контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку груп 1 — 3 вимог, встановлених главою 1 розд. XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Нормами ПКУ не передбачено терміну прийняття контролючим органом рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку на підставі акта перевірки.

Підкатегорія ЗІР 107.09

 

Своєчасно не нарахована та/або не сплачена сума ЄСВ не є податковим боргом

Сума ЄСВ, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у встановлені строки, обчислена контролюючим органом у випадках, передбачених Законом № 2464 не вважається податковим боргом, а є недоїмкою (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464)

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку ЄСВ, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI . А податковий борг — сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений ПКУ строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ (п.п. 14.1.175 ст. 14  ПКУ).

За матеріалами ГУ ДФС у Рівненській області

 

Податкова пільга для батька трьох дітей у різних шлюбах

Якщо батько, який має трьох дітей віком до 18 років, але двоє із них проживають з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу податкової соціальної пільги, то разом із поданням до підприємства заяви щодо її застосування, крім документів, визначених у Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги (заява, копії свідоцтв (дублікатів свідоцтв) про народження дітей або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дітей, затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну; копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник), документи, що підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами може бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

Питання утримання батьками дитини визначено Сімейним кодексом України. Батьки мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

За матеріалами ГУ ДФС у Волинській області

 

Реєстр великих платників податків на 2017 рік оновлено

ДФСУ наказом від 10.08.2017 р. № 538 внесла зміни в Реєстр великих платників податків на 2017 рік, затверджений наказом ДФС від  26.12.2016 р.  №1036.

Згідно внесених змін до ПКУ з 01.01.2017 року великий платник податків – це юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 1 мільярд гривень або загальна сума платежів, сплачених до Держбюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує 20 млн гривень.

За інформацією ДФС

 

Оподаткування ПДФО доходу, виплаченого за рішенням суду

Контролери роз’яснили, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи (недонарахована надбавка за стаж наукової діяльності, недонарахована виплата при отриманні допомоги при виході на пенсію, компенсація втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати), додаткове благо (відшкодування витрат, понесених при одержанні правової допомоги) з урахуванням пп. “г” пп. 164.2.17 ПКУ та дохід у вигляді відшкодування немайнової (моральної) шкоди відповідно до пп. 164.2.14 ПКУ, крім випадків, визначених цим підпунктом.

При цьому юридична особа має виконати усі функції податкового агента, встановлені ПКУ. Водночас обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і декларація про доходи не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ.

Лист ДФСУ (ІПК) від 07.08.2017 р. №1526/Т/99-99-13-02-03-14/ІПК

 

Перелік видів інвестицій за кордон, що не потребують індивідуальних ліцензій НБУ

З 10.08.2017 набрали чинності зміни до Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон

Згідно змін не потребує отримання індивідуальної ліцензії здійснення уповноваженим банком, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, інвестицій в:

1) боргові цінні папери, що були випущені за кордоном з метою фінансування кредиту, наданого нерезидентом цьому уповноваженому банку;

2) інші боргові цінні папери за умови одночасного дотримання таких вимог:

 • емітентом є міжнародна фінансова організація / іноземна держава (США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада), у тому числі в особі відповідного державного органу;
 • емітент повинен мати офіційну рейтингову оцінку не нижче “АА-“/”Аа3”, підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній – Fitch Ratings та/або Standard&Poor’s, та/або Moody’s на дату придбання уповноваженим банком цих цінних паперів;
 • цінні папери номіновані в доларах США, єнах, євро, фунтах стерлінгів, канадських доларах;
 • строк між датою придбання об’єкта інвестиції (датою укладення уповноваженим банком договору купівлі цінних паперів) та остаточним терміном його погашення не перевищує п’яти років;
 • уповноважений банк здійснює операції з купівлі об’єкта інвестиції та подальшого його продажу тільки з нерезидентами за кордоном.

Постанова НБУ від 08.08.2017 р. №77

 

Перенос/продовження відпустки через тимчасову непрацездатність

Мінсоцполітики нагадує, що згідно зі ст. 11 Закону «Про відпустки» щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або подовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

Виданий працівникові належним чином оформлений листок непрацездатності є підставою для продовження чи перенесення щорічної відпустки незалежно від причин непрацездатності. Вимоги до заповнення листка непрацездатності визначені Інструкцією №532. Обов’язок щодо перевірки правильності заповнення листка непрацездатності покладено на комісії із соціального страхування, створені роботодавцями.

Відповідно щорічна відпустка працівника не подовжується і не переноситься, якщо вона припала на період непрацездатності, що належним чином не засвідчений (відсутні підписи, печатки і т. ін.).

Лист Мінсоцполітики від 17.07.2017 р. № 1922/0/101-17/284

 

Курс валют, якщо декларація інвойс не в євро

Фіскали зазначили, що у випадку подання декларації інвойс, в якій сукупна вартість партії товарів зазначена у валюті, відмінній від євро або національних валют країн – членів ЄС, для розрахунку сум, виражених у євро, використовується офіційний курс національної валюти України до іноземної валюти, встановлений НБУ, що діє на день подання органу доходів і зборів митної декларації для митного оформлення із застосуванням до товарів походженням з країн ЄС тарифної преференції зі сплати ввізного мита, встановленої Угодою.

Ліміти вартості, виражені в національній валюті України, які застосовуються у 2017 році

Країна

Національна валюта

Декларація інвойс 
(6000 євро)

Особистий багаж подорожуючих 
(1200 євро)

Малі пакунки 
(500 євро)

Україна

Гривня

173688,996 грн

34737,79 грн

14474,083 грн

Лист ДФС від 28.07.2017 р. №19973/7/99-99-19-04-01-17

 

Реєстрація платником єдиного податку якщо статутний капітал дорівнює нулю

Не може зареєструватись юрособа платником єдиного податку, у якої статутний капітал дорівнює нулю і яка має одного або декілька засновників – юридичних осіб, які не є платниками єдиного податку.

Оскільки, ПКУ встановлені вимоги щодо реєстрації єдиноподатником. Зокрема,:

 • п.п.4.3 ПКУ юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;
 • пп. 291.5.5  ПКУне можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%.

Отже, частка засновників у розмірі не менше 75% статутного капіталу юридичної особи, яка планує обрати спрощену систему оподаткування, повинна належати юридичним особам – платникам єдиного податку.

Якщо сукупність часток засновників юридичної особи у статутному капіталі дорівнює нулю, то вважається, що така сукупність часток складає 100%.

За матеріалами ДФС у Тернопільській області

 

Ведення касових книг і використання РРО медзакладами

Фіскали роз’яснюють, що кожне підприємство, а також відокремлений підрозділ, що здійснює готівкові розрахунки, повинно мати касу. Вона може знаходитися в окремому приміщенні або в бухгалтерії, де касир підприємства має проводити операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також облік готівки для її оприбуткування в касовій книзі.

Каса на підприємстві, як правило, одна, а місць розрахунку, обладнаних РРО, може бути багато.

У разі різниці у режимі роботи бухгалтерії і реєстратури, де застосовується РРО та КОРО, частину готівкової виручки можна зберігати у сейфі за умови його знаходження на місці проведення розрахунків. При цьому сума готівкових коштів на місці проведення розрахунків (у ящику РРО та сейфі) має відповідати сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора та своєчасно і повній сумі оприбутковуватись до зареєстрованої книги КОРО. Внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій “службове внесення” та “службова видача”, якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій. Операція “службове внесення” використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту.

Таким чином, з метою уникнення можливого порушення законодавства з питань ведення готівкових операцій та враховуючи режим роботи реєстратури і розпорядок функціонування бухгалтерії, слід:

 • обумовити таку ситуацію у внутрішньому наказі по підприємству,
 • визначити час робочих змін структурних підрозділів,
 • зазначити, що в сейфі, розміщеному на місці проведення розрахунків, має зберігатися лише виручка від реалізації з використанням РРО,
 • визначити порядок взаємодії підрозділу (реєстратури) із бухгалтерією підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України, та належного забезпечення бухгалтерського обліку касових операцій тощо.

КОРО та касова книга – це різні книги обліку, які відображають різні форми оприбуткування готівки, однак ведення однієї не виключає ведення іншої книги.

Отже, у разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є сукупність таких дій: фіксація повної суми фактичних надходжень готівки у фіскальних звітних чеках РРО (даних РК) та відображення на їх підставі готівки у КОРО.

Таким чином, підприємство, яке здійснює розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі при наданні медичних послуг, має своєчасно та в повній мірі оприбутковувати всю готівку, що надходить до кас, та щоденно, тобто кожного робочого дня по закінченні зміни, але не пізніше 24 години цього ж дня, друкувати на РРО фіскальні звітні чеки і забезпечувати їх зберігання в КОРО. 

Лист ДФС (ІПК) від 02.08.2017 р. №1453/ІПК/23-00-14-0714

 

Уникнення подвійного оподаткування ФОПами платниками єдиного податку

З метою уникнення подвійного оподаткування, фізична особа – підприємець, яка має господарські відносини з суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами), надає таким суб’єктам копію документа, підтверджуючого державну реєстрацію фізичної особи – підприємця (витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, в яких зазначаються види діяльності) та у разі необхідності, копію витягу з реєстру платників єдиного податку

Підкатегорія ЗІР 107.12

 

Повернення постачальниклві-нерезиденту раніше придбаного обладнання з дефектами

Контролери повідомляють: суми ПДВ, сплачені під час ввезення товарів на митну територію України, у т. ч. тих, що постачальник-нерезидент безоплатно передав покупцеві-резиденту у зв’язку з гарантійною заміною, включають до податкового кредиту на підставі належно оформленої митної декларації. Якщо постачальник-нерезидент компенсує витрати на сплату митних платежів і ПДВ, покупець не мусить нараховувати податкові зобов’язання (п. 198.5 ПКУ), за умови, що ввезений товар (обладнання) він використовує у межах своєї господарської діяльності в оподатковуваних ПДВ операціях.

Лист ДФС від 28.07.2017 № 1421/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

Оподаткування окремих операцій за договором управління майном

Особа — управитель майна, що веде окремий облік за операціями з використання майна, отриманого в управління, є платником ПДВ

Фіскали роз’яснюють, що операції з передачі майна управителю та повернення такого майна управителем у межах договору управління майном, без переходу права власності на таке майно, ПДВ не оподатковують. Оскільки, операції з надання товарів у межах договорів управління майном, які не передбачають передачі прав власності на такі товари та не пов’язані з купівлею чи продажем таких товарів, не є постачанням товарів.

Проте, є операціями з постачання товарів/послуг та оподатковують ПДВ на загальних підставах операції з управління майном, які провів управитель за плату та в інтересах установника управління в межах договору управління майном.

Лист ДФС від 03.08.2017 № 1476/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

ЄСВ, ПДФО та військовий збір в єдиній звітності

Мінфін на офіційному сайті оприлюднило проект Закону України ” щодо запровадження нової об’єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ, яка є більш уніфікованою з єдиним встановленим терміном подання.

Основними цілями прийняття зазначеного законопроекту є:

1) спрощення ведення бізнесу та покращення ефективності роботи контролюючих органів за рахунок створення єдиного уніфікованого документа шляхом об’єднання окремих видів звітності;

2) спрощення подання звітності з ЄСВ:

 • для фізосіб – підприємців та фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема передбачено, що відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску з доходів від підприємницької діяльності або провадження незалежної професійної діяльності подаються у складі річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації);
 • для фізосіб – платників ЄП передбачено подання звітності з єдиного внеску у складі податкової декларації платника єдиного податку; 

3) зменшення паперового документообігу та припинення виконання банківськими установами невластивих їм функцій. 

У разі прийняття цей Закон набере чинності з 1 січня 2019 року.

Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб”.

 

Перевірки Пенсійного фонду (періодичність)

Змінами до п. 7 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 528 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України» передбачено:

що планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що реалізуються органами Пенсійного фонду, проводитимуться з періодичністю не частіше ніж один раз на два роки.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 560

 

Перевірки Держпраці та порядок їх реєстрації

Наказом Держпраці затверджено Порядок, а Порядком визначено процедуру, повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця.

Держпраця або її територіальний орган вносить відомості про інспектора праці та об’єкт відвідування до Реєстру інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця. Після чого, відвідуванню присвоюється номер, що складається з індексу області та порядкового номеру.

Перед присвоєнням номеру інспектору праці, що реєструє відвідування, повідомляють про всі проведені відвідування такого роботодавця протягом року.

У разі якщо протягом останніх 6 календарних місяців такого роботодавця вже відвідував інспектор праці, керівник територіального органу Держпраці вивчає питання про доцільність проведення ще одного відвідування.

Наказ Держпраці від 22.06.2017 р. № 76

«Польські бляхи» (авто з іноземною реєстрацію)

та відповідальність за порушення терміну перебування в Україні.

Контролери нагадують, що власникам транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які ввезені в режимі «транзиту» або тимчасово для особистого користування, загрожують штрафні санкції за порушення термінів їх перебування на території України. згідно ст. 470 Митного кодексу.

 • перевищення не більше однієї доби, то власнику загрожує попередження або штраф у розмірі 170 грн.;
 • понад 1 добу, але не більше ніж на 10 діб, штраф складає 3 400 грн.;
 • понад 10 діб, то сума – 8 500 гривень.

За порушення термінів тимчасового ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією згідно ст. 481 Митного кодексу суми штрафів значно більші.

 • перевищення не більш ніж на 3 доби – штраф у розмірі 850 грн.;
 • понад 3 доби, але не більш ніж на 10 діб та у разі, якщо протягом року ця особа вже притягалась до відповідальності за вчинення такого правопорушення — 5 100 грн.;
 • понад 10 діб вже 17 тис. грн.

Проте, найбільші суми штрафів доведеться сплатити тим громадянам, які використовують ввезені транспортні засоби з іноземною реєстрацією в інших цілях, наприклад, комерційних. Штраф за таке порушення становить 300 % несплаченої суми митних платежів.

Офіційний портал ДФС України

 

Підбірку підготувала:

Лоза Галина,

незалежний консультант з бухгалтерського обліку компанії “Збережені Активи”

X