fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 05.06.2017 пo 11.06.2017 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 12 Jun 2017 Tags: ,

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 05.06.2017 пo 11.06.2017

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Дізнатися про заходи державного контролю можна в Інтернеті

Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей в неї і терміни розміщення цих відомостей затверджено постановою Кабміну від 24 травня 2017 року № 387, яка набрала чинності 8 червня.

Зокрема, система забезпечує доступ громадськості, суб’єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про заходи державного нагляду (контролю) через Інтернет.

Система призначена для автоматизованого виявлення суб’єктів господарювання, які на відповідний плановий період включені в річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно декількох органів державного нагляду (контролю), і формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий період.

В системі передбачений пошук за ключовими словами в полях опису найменування або ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ юридичних осіб та ПІБ фізичних осіб – підприємців. Також передбачена класифікація і пошук заходів державного нагляду (контролю) за формою їх проведення.

Постанова КМУ від 24.05.2017 р. № 387 «Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей»

 

Форс-мажор для відстрочки

грошових зобов’язань підтверджується сертифікатом ТПП

Кабмін привів у відповідність до законодавства постанову про перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин.

Визначено поняття форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) – це зазначені в частині другій статті 141 Закону «Про торгово-промислові палати в Україні» обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди і т. д. ), обов’язків відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Ці обставини є підставою для відстрочки грошових зобов’язань або податкового боргу.

Доказом, що підтверджує факт настання (існування) зазначених обставин, є сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Зміни передбачені постановою Кабміну від 7 червня 2017 року № 393.

Постанова КМУ від 07.06.2017 р. № 393 «Про внесення змін до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин»

 

Встановлено порядок виконання банками рішення про санкції

Банкам заборонено виконувати розрахункові операції за документами клієнтів, зазначених в санкційних списках, які є ініціаторами перекладу і до яких застосовані санкції щодо призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань.

Також заборонено ініціювати переказ коштів на рахунки осіб, зазначених у санкційних списках, до яких застосовано санкції за припинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, і (або) на власні рахунки банку, відкриті в організаціях, до яких застосовані такі санкції.

Винятком є ​​переведення грошових коштів за операціями, які здійснюються для збільшення статутного капіталу банків України.

Зміни передбачені постановою НБУ від 1 червня 2017 року № 46. Постанова набула чинності з 3 червня.

Постанова Правління НБУ від 01.06.2017 р. № 46 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654»

 

Стартувала пілотна кампанія по виявленню незадекларованого праці

Прес-служба Держпраці повідомила про старт пілотної кампанії з виявлення незадекларованого праці. Перший етап кампанії стосується Львівської, Одеської, Херсонської та Черкаської областей.

Дана пілотна кампанія проводиться в рамках проекту Міжнародної організації праці «Зміцнення системи інспекції праці та механізмів соціального діалогу», що передбачає інформаційно-роз’яснювальну роботу. У числі основних завдань кампанії:

– визначення заходів і способів інформаційно-роз’яснювальної роботи;

– пошук оптимальних інструментів виявлення на підприємствах неоформлених працівників;

– організація збору та аналізу отриманої інформації;

– налагодження належної взаємодії із зацікавленими органами державної влади, територіальними громадами та соціальними партнерами.

Офіційний портал Державної служби України з питань праці, рубрика «Новини», підрубрика «Пілотній кампанії з виявлення незадекларованої праці дано офіційний старт» від 06.06.2017 року

 

Затверджено форму службового посвідчення інспектора праці

В «Офіційному віснику України» за 16.06.2017 р № 47 готується до опублікування наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці» від 24.05.2017 р № 866.

Нагадаємо, що в ході проведення інспекційного відвідування інспектори праці повинні пред’явити об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі службове посвідчення (п. 9 Порядку проведення держконтролю).

Для реалізації норм Порядку проведення держконтролю Мінсоцполітики має:

  • затвердити форму службового посвідчення інспектора праці;
  • визначити порядок складання та форми акта, довідки, приписи, вимоги.

При проведенні інспекційного відвідування об’єкт контролю має право не допускати до проведення інспекційного відвідування, в разі якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення про форми службового посвідчення інспектора праці, акту, довідки, приписи, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню (пп. 2 п. 14 Порядку проведення держконтролю).

Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.05.2017 р. № 866 «Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці»

 

Для ДРС і Мінекономрозвитку затверджено порядки участі в перевірках

Механізм участі Державної регуляторної служби і Мінекономрозвитку в заходах державного нагляду (контролю) визначені окремими порядками.

Передбачається, що ДРС бере участь в заходах державного нагляду (контролю), які здійснюються центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

ДРС бере участь в заходах державного нагляду (контролю) з метою виявлення і попередження порушень вимог законодавства при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) та вжиття заходів реагування у випадках, передбачених законом, за фактами виявлення таких порушень.

Підставою для участі уповноважених представників ДРС в заході державного нагляду (контролю) є звернення суб’єкта господарювання, який включений до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю), із зазначенням обґрунтування даного участі.

Мінекономрозвитку бере участь в перевірках ДРС дотримання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються органами державного нагляду (контролю) за згодою суб’єкта господарювання.

Підставами для участі уповноважених представників Мінекономрозвитку в перевірці ДРС є:

  • доручення Кабінету Міністрів України;
  • доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі або заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує функціональний напрям, координацію і контроль за роботою структурного підрозділу, до повноважень якого входить формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за ініціативою Мінекономрозвитку).

Підставою для участі уповноважених представників Мінекономрозвитку в заходах органів державного нагляду (контролю) є:

  • доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі або заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує функціональний напрям, координацію і контроль за роботою структурного підрозділу, до повноважень якого входить формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за ініціативою Мінекономрозвитку);
  • звернення суб’єкта господарювання, щодо якого планується здійснення заходу органу державного нагляду (контролю).

Відповідна постанова Кабміну від 24 травня 2017 року № 388 набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Постанова КМУ від 24.05.2017 р. № 388 «Про затвердження порядків участі Державної регуляторної служби та Міністерства економічного розвитку і торгівлі у заходах державного нагляду (контролю)»

 

Відкрито онлайн-доступ до Держреєстру обтяжень рухомого майна

Кабмін запровадив електронний сервіс, що надає фізичним і юридичним особам вільний доступ через мережу Інтернет до Державного реєстру обтяжень рухомого майна з метою отримання відомостей про держреєстрацію виникнення, зміну або припинення обтяжень рухомого майна.

Встановлено, що надання витягів з Реєстру в електронній формі через офіційний веб-портал Міністерства юстиції буде здійснюватися після впровадження відповідного програмного забезпечення Реєстру, але не пізніше 1 січня 2018 року.

До забезпечення такої технічної можливості:

– вилучення в електронній формі надаються адміністратором Реєстру на підставі відповідного договору;

– вилучення за запитами посадових осіб органів державної влади або інших визначених законом осіб надаються адміністратором Реєстру в паперовій або електронній формі.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 24 травня 2017 року № 386 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна». Постанова набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Постанова КМУ від 24.05.2017 року № 386 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна»

 

Оплата за роботу у святкові дні – у подвійному розмірі

Під час перевірки, яку здійснювали  фахівці ГУ Держпраці у Львівській області на одному з підприємств було встановлено, що працівники не отримують оплату у подвійному розмірі за роботу у святкові дні.

ГУ Держпраці винесено припис, яким зобов’язано виплатити працівникам належні їм кошти.

Окрім цього, за результатами перевірки  на підприємство накладено штраф у розмірі 43500 гривень.

У зв’язку з цим дане підприємство звернулося до суду з адміністративним позовом про визнання протиправною постанову ГУ Держпраці про накладення штрафу.  Однак Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позивних вимог.

Не погодившись із рішенням Львівського окружного адміністративного суду, підприємство подало апеляційну скаргу у Львівський апеляційний адміністративний. Проте  суд ухвалив рішення апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю залишити без задоволення, а постанову  Львівського окружного адміністративного суду залишити без змін.

ГУ Держпраці  вкотре нагадує, що робота у святковий та неробочий день оплачується у подвійному розмірі:

  • відрядникам – за подвiйними вiдрядними розцiнками;
  • працiвникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, – у розмiрi подвiйної годинної або денної ставки;
  • працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, – у розмiрi одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий i неробочий день провадилася у межах мiсячної норми робочого часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад мiсячну норму.

Оплата у зазначеному розмiрi провадиться за години, фактично вiдпрацьованi у святковий i неробочий день.

Зазначимо, що на бажання працiвника, який працював у святковий i неробочий день, йому може бути наданий iнший день вiдпочинку. Проте компенсація за роботу у святковий день у вигляді надання працівнику іншого дня відпочинку можлива лише в тому випадку, якщо така робота виконувалась понад встановлену місячну норму робочого часу.

Офіційний портал Управління Держпраці у Львівській області, рубрика «Новини», підрубрика «Апеляційний суд підтвердив правомірність дій ГУ Держпраці у Львівській області» від 02.06.2017 року

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, незалежний юридичний консультант холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

X