fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 03.10.2016 по 09.10.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 10 Oct 2016 Tags: , ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 03.10.2016 по 09.10.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Індекс інфляції

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2016 року відповідно до серпня 2016 року становить 101,8%.

Типові помилки заповнення декларації про рентну плату за спеціальне використання води

Податківці надали рекомендації щодо заповнення податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води.

Так, має місце незаповнення платниками р.8 «об’єкт оподаткування з початку року», внаслідок чого у окремих випадках значення р.8 (р.8 = р.8.1 + р.8.2) дорівнює 0 за наявності показників у р.8.1 або р.8.2.

Також необхідно звернути увагу на правильність застосування ставок Плати під час розрахунку податкових зобов’язань та визначення коду водного об’єкта (додаток 5 до податкової декларації з рентної плати).

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області, рубрика “Медіа-центр”, підрубрика “Новини”, розміщено 04.10.2016р.

Кошти банків, що ліквідуються – безнадійна заборгованість?

Податківці надали роз’яснення щодо віднесення до складу безнадійної заборгованості коштів, які знаходяться на поточному рахунку, відкритому в банку, який ліквідується.

Так, в податковому обліку безнадійною заборгованістю, зкорема, вважається заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією (абз. «з» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Умовою для визнання заборгованості безнадійною є наявність постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом, прийнятої у судовому засіданні за участі сторін, або припинення юридичної особи, що підтверджується записом у Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Лист ГУ ДФС у м. Києві “Щодо віднесення до складу безнадійної заборгованості коштів, які знаходяться на поточному рахунку, відкритому в банку, який ліквідується” від 04.10.2016 № 21581/10/26-15-12-05-11

Податківці знов про ТТН

Фіскали знову наголошують на обов’язковій наявності ТТН.

Наводячи аргументи податківці дійшли висновку, що товарно-транспортна накладна відноситься до первинної транспортної документації, ведення форм якої для всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності є обов’язковим.

Лист ГУ ДФС у Рівненській області “Щодо відображення в бухгалтерському обліку товаро-транспортних накладних” від 07.10.2016 р. № 2388/10/17-00-12-02-10

Передача прав на торгівельну марку і ПДВ

Податківці роз’яснили порядок оподаткування ПДВ операцій з передачі прав на торговельну марку за ліцензійним договором.

Так, згідно з підпунктом 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування операції, зокрема з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.

Якщо умовами цивільно-правового договору, укладеного між постачальником та покупцем, передбачено надання покупцю права на використання об’єкта права інтелектуальної власності без можливості його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, то отримання постачальником платежу від покупця як винагороди за надання такого права на використання товарного знака для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті та відповідно така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо умовами цивільно-правового договору передбачено надання покупцю права на використання об’єкта права інтелектуальної власності з можливістю його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, отримання постачальником платежу від покупця як винагороди за надання права на використання товарного знака не буде вважатися роялті та відповідно така операція повинна оподатковуватись ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

Лист ДФС “Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операції з передачі прав на торговельну марку за ліцензійним договором” від 12.09.2016 р. № 19603/6/99-99-15-03-02-15

Податковий кредит з комунальних послуг

Фіскали розповіли про формування податкового кредиту з ПДВ на підставі рахунку за централізоване водопостачання і водовідведення та визначення звітного періоду, в якому виникають підстави для формування податкового кредиту.

Так, якщо рахунок за централізоване постачання холодної води та водовідведення, який виставляється платнику податку за надані послуги, містить загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, вартість яких визначається за приладами обліку, то такий рахунок для отримувача послуг є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту, без отримання податкової накладної.

Якщо у періодах виникнення права на податковий кредит не були включені до складу податкового кредиту суми ПДВ на підставі документів, які без отримання податкової накладної дають право на податковий кредит, то зазначені суми податку можуть бути включені платником до складу податкового кредиту шляхом подання за звітні періоди, в яких виникло таке право, уточнюючих розрахунків (з урахуванням строків давності, передбачених статтею 102 ПКУ) за правилами, встановленими статтею 50 ПКУ для самостійного виправлення помилок, допущених у раніше поданій звітності.

Лист ДФС “Щодо формування податкового кредиту з ПДВ на підставі рахунку за централізоване водопостачання і водовідведення та визначення звітного періоду, в якому у платника виникають підстави для формування податкового кредиту” від 12.09.2016 р. № 19606/6/99-99-15-03-02-15

Роздаємо безоплатно продукцію у рекламних цілях

Податківці роз’яснили порядок оподаткування ПДВ операцій з безоплатного розповсюдження продукції в рекламних цілях.

Так, якщо вартість товарів (послуг), придбаних/виготовлених для проведення маркетингових/рекламних заходів (у т. ч. для безоплатного розповсюдження) безпосередньо заявником або через інших осіб, включається до вартості продажу готової продукції (товарів/послуг), яка використовується в оподатковуваних операціях, пов’язаних з отриманням доходів, то вважається, що такі товари (послуги) призначаються для використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого платника податку, а тому податкові зобов’язання з ПДВ під час здійснення операцій з безоплатного розповсюдження товарів (послуг) рекламного призначення не нараховуються.

Лист ДФС “Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з безоплатного розповсюдження продукції в рекламних цілях” від 12.09.2016 р. № 19612/6/99-99-15-03-02-15

Скільки часу зберігати документи

Фіскали розповідають про терміни зберігання первинних.

Що стосується вимоги надання до контролюючого органу документів, термін зберігання яких перевищує 1095-денний термін, то згідно з п. 102.1 ст. 102 Кодексу контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2 ст. 102 Кодексу, має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених ПКУ, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до ст. 39 ПКУ), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою податковою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

У випадках, визначених п. 102.2 ст. 102 Кодексу, грошове зобов’язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення такого податку може бути розпочате без дотримання строку давності, визначеного в абзаці першому п. 102.1 ст. 102 Кодексу.

Лист ДФС “Щодо термінів зберігання первинних документів” від 19.09.2016 р. № 20303/6/99-99-15-02-02-15

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X