fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 31.08.2015 пo 06.09.2015 РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

In: Дайджести новин законодавства і практики 26 Nov 2015

Зміни до Інструкції про службові відрядження

Міністерство фінансів України внесло зміни до Інструкції про службові відрядження.

Так, не потрібно буде здійснювати реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі. Форму цього журналу вилучено із Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон.

Додано норму щодо порядку відшкодування витрат на відрядження, якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження. Тоді за дозволом керівника підприємства до уваги береться затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження.

За такі дні працівникові не відшкодовуватимуть добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).

Також відповідно до змін керівники підприємств зможуть особисто вирішувати питання відшкодування своїх витрат на найм житлових приміщень, що перевищують відповідні граничні суми, на проїзд у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, а також витрат на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка.

Наказ Міністерства фінансів України від 04 серпня 2015 року № 694 «Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»

 

Нюанси оцінки умов праці працівників

Наказом МОЗ від 8.04.2014 № 248 затверджені Державні санітарні норми і правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». За рішенням МОЗ та Мінсоцполітики, в цей час зазначена Гігієнічна класифікація праці повинна застосовуватися під час гігієнічної оцінки умов праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, для визначення права на скорочену тривалість робочого тижня, безкоштовне забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням , молоком або рівноцінними харчовими продуктами. Про це розповіло Міністерство соціальної політики в листі № 403/13/116-15.

До затверджених критеріїв і показників, за якими визначатимуться право працівників на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, під час оцінки умов праці пропонується використовувати вимоги додатка 4 до Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці, а також наказ МОЗ та Мінпраці від 31.12.1997 № 383/55 «Про затвердження показників і критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів».

Лист Міністерства соціальної політики України від 16.07.2015 р. № 403/13/116-15 «Щодо Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу»

 

Середній заробіток мобілізованого для розрахунку відпускних

Департамент заробiтної плати та умов працi надав роз’яснення щодо обчислення середньої заробiтної плати для оплати часу вiдпусток мобiлiзованого працiвника, який знову приступив до роботи.

Так, до виплат, якi враховуються при обчисленнi середньої заробiтної плати для оплати часу вiдпусток, вiдносяться: основна заробiтна плата (тарифна ставка, оклад) доплати i надбавки, премiї, якi мають постiйний характер, винагорода за вислугу рокiв та пiдсумками роботи за рiк, iндексацiя та виплати за час, протягом якого працiвнику зберiгається середнiй заробiток, в т.ч. час, коли працiвники проходять вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї вiдповiдно до Закону України «Про вiйськовий обов’язок i вiйськову службу».

Нарахування виплат за час вiдпусток провадиться шляхом дiлення сумарного заробiтку за останнi перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року (за винятком святкових i неробочих днiв, встановлених законодавством). Одержаний результат перемножується на число календарних днiв вiдпустки.

 Лист Міністерства соціальної політики від 22.06.2015р. № 802/13/84-15 «Щодо врахування періоду мобілізації і середнього заробітку при розрахунку відпускних»

 

Прийняття на держслужбу демобілізованих та учасників АТО

Уряд 26 серпня 2015 року схвалив постанову, якою внесено зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. № 423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15, 27 Закону України «Про державну службу».

Документ було розроблено на виконання пункту 36 Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 359-р, яким передбачено визначення процедури прийняття на державну службу демобілізованих військовослужбовців.

Зазначена постанова дозволяє спростити процедуру прийняття на державну службу (без конкурсного відбору або стажування) військовослужбовців, звільнених у запас (демобілізованих), які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та тих військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, які під час участі в операції отримали поранення та були звільнені з військової служби в запас або відставку за станом здоров’я.

Урядовий портал, рубрика «Новини», підрубрика «Спрощено прийняття на держслужбу демобілізованих та учасників АТО, які отримали поранення» від 02.09.2015 року

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X