fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 30.11.2015 пo 06.12.2015 Рубрика “КАДРИ І ПЕРСОНАЛ”

In: Дайджести новин законодавства і практики 07 Dec 2015

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 30.11.2015 пo 06.12.2015

РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

 

ФОП повинні зберегти посади своїх мобілізованих працівників

Президент України підписав закон про внесення змін до ст. 119 Кодексу законів про працю щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Законом за працівниками, які до призову на строкову військову службу, військову службу за призовом при мобілізації на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом працювали у фізосіб-підприємців, закріплені такі ж гарантії (збереження місця роботи, посади та виплата компенсації середнього заробітку) , які передбачені для працівників підприємств, установ, організацій.

 У частинах 3 і 4 ст. 119 КЗпП слова «в яких вони працювали на час призову незалежно від підпорядкування та форми власності» замінили словами «у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах незалежно від підпорядкування та форми власності та у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову».

 Закон України від 12.11.2015 № 801-VIII «Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період»

Обов’язкова письмова форма трудового договору

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України дотримання письмової форми трудового договору є обов’язковим за таких умов:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

У разі відсутності зазначених обставин трудовий договір оформлюється наказом роботодавця, виданим на підставі заяви працівника.

Крім цього, незалежно від оформлення заяви чи письмового трудового договору, роботодавець зобов’язаний повідомити органи ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Офіційний портал Державної служби України з питань праці, рубрика «Запитання – відповіді», підрубрика «Чи обов’язково укладати письмовий трудовий договір?» від 04.12.2015 р.

Щодо навчання з охорони праці

Відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт,  під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Тривалість навчання затверджується керівником підприємства.

Офіційний портал Державної служби України з питань праці, рубрика «Запитання – відповіді»,  підрубрика «Чи обов’язково укладати письмовий трудовий договір?»  від 03.12.2015 р.

Страховий стаж при неповному місяці роботи

Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою мінімального страхового внеску.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менше мінімального страхового внеску, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою мінімального страхового внеску.

Порядок здійснення такої доплати визначено Інструкцією про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління ПФУ від 19.12.2003 N 21-1.

Лист Пенсійного фонду України від 01.10.2015 р. № 43826/02-12 «Щодо обчислення страхового стажу за неповного місяця роботи»

Прийнято новий Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Верховна Рада України ухвалено Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність», який визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади.

Законом визначаються умови роботи, права та обов’язки, а також порядок призначення наукових працівників. Зокрема, наукових працівників прийматимуть на роботу на конкурсних засадах.

Порядок прийняття на вакантні наукові посади науковими установами іншої форми власності визначатиметься в статутах (положеннях) чи інших установчих документах установи.

Окрім того, для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів буде можливим встановлення гнучкого режиму робочого часу, а також запровадження дистанційного режиму праці.

Керівники структурних підрозділів наукової установи обиратимуться на посади на конкурсних засадах на строк не більше п’яти років з правом переобрання ще на один строк, якщо інше не встановлено статутом (положенням) наукової установи.

Керівник державної наукової установи обиратиметься шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників цієї установи на строк до п’яти років у межах строку, визначеного статутом (положенням) державної наукової установи, з правом бути переобраним і призначатиметься на посаду власником (власниками) наукової установи або уповноваженим ним (ними) органом, або засновником у порядку, передбаченому цим Законом і статутом (положенням) державної наукової установи.

Керівників наукових установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, зможуть також призначати керівники відповідних органів виконавчої влади на конкурсних засадах.

Особливості призначення та звільнення керівників наукових установ, що входять до складу Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, мають бути визначені статутами відповідних академій наук.

Законом про наукову діяльність встановлено кваліфікаційні вимоги до керівника державної наукової установи. Так, кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган матимуть право встановлювати додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду керівника державної наукової установи, що випливають із специфіки діяльності цієї установи.

Проект Закону України від 02.07.2015 № 2244а «Про наукову і науково-технічну діяльність»

 Підбірку підгoтувала: 

 Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

 

X