fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 29.06.2015 по 05.07.2015 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 17 Aug 2015

Торгівля на території ринків – чи застосовувати РРО

Податківці надали роз’яснення щодо застосування РРО фізичними особами – підприємцями платниками єдиного податку ІІ та ІІІ груп, які здійснюють торгівельну діяльність на території ринків.

Так, не застосовують реєстратори розрахункових операцій платники єдиного податку фізичні особи – підприємці І, II і IIІ груп, які здійснюють діяльність на ринках та продаж товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі.

Відповідно до Правил торгівлі на ринках, затверджених спільним наказом Мінекономіки, МВС, ДПА, Держстандарту від 26.02.2002 № 57/188/84/105, ринок – це територія для здійснення торгівельної діяльності, яка утримується суб’єктом господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.

Податківці рекомендують суб’єктам господарювання, які здійснюють торговельну діяльність на ринках, з’ясовувати у адміністрації ринку питання, чи має такий ринок статус ринку (під який вид діяльності надано акт на землю, рішення органу місцевої влади, укладено договір оренди тощо).

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 109.02.

 

Своєчасне подання звітності в електронній формі

Фіскали в черговий раз нагадали про особливості подання звітності засобами телекомунікаційного зв’язку.

Так, пропускна здатність і швидкодія технічного оснащення інформаційно-телекомунікаційних систем має чітко визначені параметри.

До того ж кількість та обсяги документів, які подаються в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку, постійно зростають, а подані в електронному вигляді документи обробляються в хронологічній послідовності відповідно до їх надходження.

Саме тому з метою попередження випадків несвоєчасного подання звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку рекомендується подавати звітні податкові декларації та іншу звітність щонайменше за кілька днів до граничного строку їх подання з урахуванням можливості подання для більшості форм звітності звітних нових документів без застосування штрафних санкцій.

Офіційний портал Територіальних органів ДФС в Одеській області.

 

Нові правила діловодства та архівування документів

Міністерство юстиції затвердило нові Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.

Даний порядок встановлює єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання не лише в державних органах, органах місцевого самоврядування, а й на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності.

Отже, Правила є важливими для вивчення та використання всім суб’єктам господарювання.

Правила містять порядок організації документообігу та архівування, зокрема, бухгалтерської документації.

Організація електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами та їх підготовки до передавання на архівне зберігання визначається Порядком роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання.

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях” від 18.06.2015 р. № 1000/5

Наказ Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання” від 11.11.2014 р. № 1886/5

 

Орендна плата за землі державної власності зможе перевищувати 12%

Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким статтю 288 ПКУ буде доповнено пп. 288.5.3, який передбачатиме, що річна сума орендної плати може бути більшою за 12% нормативної грошової оцінки в разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати» № 2640 від 10.04.2015

 

Повернення помилково перерахованих коштів на електронний рахунок

Податківці надали роз’яснення, як повернути на розрахунковий рахунок кошти, надмірно сплачені на електронний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ.

Так, якщо на дату подання податкової декларації з ПДВ сума коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої декларації, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої декларації заяву, згідно з якою такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого платник зазначає в заяві, у сумі залишку коштів, що перевищує суму податкового боргу з податку та суму узгоджених податкових зобов’язань із податку.

Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету, є додатком 4 до декларації з ПДВ.

Для відповідного перерахування коштів ДФС надсилає Казначейству реєстр, в якому зазначаються найменування платника податку, податковий номер та індивідуальний податковий номер, сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету чи на поточний рахунок платника податку, та реквізити такого рахунка.

Казначейство на підставі зазначеного реєстру протягом п’яти робочих днів після спливу граничного строку, установленого ПКУ для самостійної сплати платником податку сум податкових зобов’язань, здійснює відповідне перерахування.

Офіційний портал Територіальних органів ДФС в м. Києві

 

Об’єкти нерухомості релігійних організацій

Державна фіскальна служба наголошує, що з 01.07.2015 року наберуть чинності зміни, внесені до пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ, якими встановлено, що не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та і використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

Офіційний портал Територіальних органів ДФС в м. Києві, рубрика “Окремі сторінки”, підрубрика “Архів 1”, розміщено 26.06.2015р.

 

Дохід юридичної особи – платника єдиного податку ІІІ групи при отриманні доходу у валюті

Податківців запитали, що є доходом ЮО – платника ЄП третьої групи, якщо валютні кошти за надані товари (роботи, послуги) перераховуються через міжнародні системи грошових переказів (SWIFT, Western Union, MoneyGram тощо).

Позиція податківців була наступною: якщо з виручки в іноземній валюті за надані товари (роботи, послуги) утримуються відсотки (комісійні) на користь міжнародної системи грошових переказів (SWIFT, Western Union, MoneyGram тощо), то доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи є повна сума виручки, перерахована у гривні за офіційним курсом НБУ на дату її надходження (з врахуванням коштів, утриманих міжнародними системами за переказ валютних коштів).

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 108.01.02

 

Як враховувати для розрахунку понижуючого коефіцієнту доходи, нараховані за минулі та майбутні періоди

Податківців запитали, в якому звітному місяці, з метою застосування понижуючого коефіцієнта, до бази нарахування єдиного внеску включається сума доходу, нарахована у звітному місяці за минулі (лікарняні, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами) та майбутні (відпускні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами) періоди.

 З метою застосування понижуючого коефіцієнту, сума доходів, нарахованих у звітному місяці за минулі (лікарняні, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами) та майбутні (відпускні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами) періоди включаються до бази нарахування єдиного внеску того звітного місяця, в якому були нараховані.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 301.04.01

 

Сплата податкового зобов’язання фізичною особою

На запитання чи може фізична особа – підприємець сплатити грошове зобов’язання або податковий борг не через поточний рахунок, а власними коштами як фізична особа податківці відповіли, що сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків фізичної особи – підприємця може бути здійснена за рахунок будь-яких власних коштів.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 135.04

 

 

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X