fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 29.06.2015 по 05.07.2015

In: Дайджести новин законодавства і практики 17 Aug 2015

Затверджено порядок оплати перших 5-ти днів лікарняного

Кабінетом Міністрів України 24 червня 2015 року було прийнято постанову «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця».

Порядком встановлюється єдиний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності на весь період такого непрацездатності за перші 5 днів і, починаючи з 6-го дня – 50% середньої зарплати для страхового стажу до 3 років; 60 % – від 3 до 5 років; 70 % – від 5 до 8 років; 100 % – понад 8 років.

Дане рішення КМУ сприяє встановленню єдиного розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності на весь період такого непрацездатності, що дасть змогу роботодавцям спростити розрахунок зазначеної допомоги.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2015 р. «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця»

 

Обчислення середньої зарплати

Постановою КМУ від 26 червня 2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 № 1266» затверджено Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Порядок встановлює правила обчислення середньої заробітної плати (доходу , грошового забезпечення) для призначення страхових виплат шляхом використання даних реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Також Порядком передбачається здійснення розрахунку допомоги по всіх видах страхування в календарних днях (на сьогодні тільки допомогу по тимчасовій непрацездатності обчислюється виходячи з кількості робочих днів, втрачених через хворобу). Це значно спростить процедуру розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, оскільки не потрібно буде враховувати зміни графіка роботи підприємства або індивідуальним графіком роботи застрахованої особи, які можуть постійно змінюватися.

Постанова  від  26.06.2015  № 439 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266»

 

Окремі питання визнання трудового договору недійсним

КМУ 15.06.2015 року прийняв розпорядження «Про надання дозволу Державній інспекції з питань праці та її територіальним органам на проведення перевірок підприємств, установ та організацій щодо незаконного звільнення працівників і заборгованості із заробітної плати».

Верховний Суд України 24 червня 2015 року прийняв постанову по справі № 6-530цс15 (справа про відшкодування збитків), у якій сформулював правову позицію щодо того, що трудовий договір не є правочином у розумінні ст. 202 ЦКУ. Судом була сформульована правова позиція, згідно з якою питання про наслідки відступу від положень трудового законодавства при укладенні договорів про працю вичерпно вирішено в ст. 9 КЗпП України. Ця норма імперативно кваліфікує такі умови недійсними без необхідності визнання їх такими в судовому порядку.

Разом з тим у ч. 1 ст. 91 КЗпП України встановлюється право підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

На підставі аналізу ст. 9 КЗпП разом з нормами статей 91, 44 цього Кодексу та статей 58, 62 Закону «Про акціонерні товариства», ст. 39 Закону «Про банки і банківську діяльність» суд зробив висновок про те, що встановлення підприємством, установою, організацією в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів у трудових договорах або інших угодах додаткових порівняно з законодавством, трудових або соціально-побутових пільг для працівників, тобто таких, які покращують їх положення, не може бути приводом для визнання таких умов недійсними.

Враховуючи, що згідно ст. 21 КЗпП України предметом трудового договору (контракту) є праця (трудова функція) особи, яка є об’єктом саме трудових правовідносин, які повною мірою врегульовані трудовим законодавством (зокрема ст.ст. 3 , 7, 91, 91, 44 КЗпП), положення ЦК щодо умов дійсності угоди і правових наслідків недійсності правочину не підлягають застосуванню для регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з укладенням трудового договору (контракту).

Встановивши наявність між сторонами договору трудових правовідносин, які регулюються нормами трудового та спеціального законодавства, факту укладення цього договору саме у зв’язку з існуванням трудових правовідносин, суд дійшов висновку про те, що укладений договір не є угодою в розумінні ст. 202 ЦК, на яку поширюються передбачені нормами статей 203, 215 цього Кодексу загальні вимоги щодо дії угоди і яка може бути визнана недійсною за передбаченими ГК підставах із застосуванням наслідків недійсності правочину.

Правовий висновок Верховного Суду України від 25.06.2015 року у справі про відшкодування збитків

 

Науково-педагогічні працівники ВНЗ звільнені від мобілізації

Верховною Радою України було ухвалено Закон «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій наукових і науково-педагогічних працівників».

Законом встановлюється, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

— студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній формі навчання;

— наукові і науково-педагогічні працівники, які мають вчене звання та/або науковий ступінь і працюють у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Законом також визначено, що військовослужбовці з числа осіб, зазначених в абзаці третьому частини другої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (в редакції цього Закону), призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період до набрання чинності цим Законом, підлягають звільненню, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Проект Закону України від 09.04.2015 № 2620  про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації викладацького складу вищих учбових закладів та наукових співробітників)

 

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Фонд соціального захисту інвалідів роз’яснив, що можливість подання звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів за формою № 10-ПІ в електронному вигляді законодавством не передбачена. Про це йдеться у листі від 24.07.2014 р № 1/6-187/02-02 «Щодо подання звіту».

Однак, подання звіту за формою № 10-ПІ представником роботодавця за дорученням не заборонено законодавством, якщо цим дорученням обумовлено вчинення таких дій.

Лист Фонду соціального захисту інвалідів від 24.07.2014 р. N 1/6-187/02-02 «Щодо подання звіту»

 

Підбірку підготувала: 

Вікторія Полянська, помічник юриста компанії «Західна консалтингова група»

X