fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 04.01.2016 пo 10.01.2016 РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

In: Дайджести новин законодавства і практики 11 Jan 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 04.01.2016 пo 10.01.2016

РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

 

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю на 2016 рік

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1 січня 2016 року встановлено на тому ж рівні, що і в минулому році – у розмірі 544 грн.

Про це йдеться в постанові Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 4 грудня 2015 № 77.

Мінімальна допомога виплачується особам, зазначеним у частині 2 ст. 22 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (застраховані особи, визнані безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітного, мають страховий стаж менше 6 місяців; звільнені за систематичне невиконання своїх обов’язків, за прогул, розкрадання і по деяким іншим обставинами, передбаченими в ст.41, 45 КЗпП; випускники шкіл, ПТУ, вузів; особи, які звільнилися зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби; переселенці).

У разі якщо розмір допомоги по безробіттю, розрахований для осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців – не менше 6 місяців, – менше 80 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, допомога виплачується в розмірі 80 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 04.12.2015 р. № 77 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю»

Перелік професій, для навчання за якими може бути видано ваучер, викладено в новій редакції

Мінсоцполітики наказом від 03.12.2015 р. № 1169 внесло зміни до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки і підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути видано ваучер.

Як відомо, згідно ст. 30 Закону «Про зайнятість населення» право на одноразове одержання ваучера для підтримки конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності мають:

1) особи у віці старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

2) особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчої служби України у зв’язку з скороченням чисельності , штату чи за станом здоров’я до досягнення ними встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, які не отримали права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

3) особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО, з числа інвалідів до отримання права на пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

4) внутрішньо переміщені особи працездатного віку при відсутності підходящої роботи.

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.12.2015 р. № 1169 «Про внесення змін до Переліку професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер»

Позов до працівника про регресне відшкодування виплачених сум моральної шкоди на користь потерпілих

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 23 грудня 2015 розглянув справу № 6-1654цс15 за позовом приватного підприємства до працівника про відшкодування шкоди в порядку регресу (відшкодованих третій стороні – підприємству-власнику орендованого позивачем авто, яке, з вини працівника-відповідача потрапило в ДТП, сум моральної шкоди потерпілим і сплаченого виконавчого збору та витрат, пов’язаних із здійсненням виконавчих дій).

При розгляді справи була сформована наступна правова позиція.

Спірні правовідносини в переглядається справі регулюються положеннями Кодексу законів про працю, статтею 233 якого для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду встановлений термін в 1 рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Як роз’яснено в пункті 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 року № 14 «Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками», судам необхідно перевіряти, чи дотриманий власником або уповноваженим ним органом встановлений статтею 233 КЗпП річний строк з дня виявлення заподіяної працівником шкоди для звернення до суду з позовом про її відшкодування.

Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або уповноваженому ним органу стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником. Право регресної вимоги до працівника виникає з часу виплати підприємством , організацією, установою сум третій особі і з цього ж часу обчислюється строк на пред’явлення регресного позову.

У даній справі суди апеляційної та касаційної інстанцій помилково керувалися цивільним законодавством і не перевірили, чи дотримувався позивач встановленого статтею 233 КЗпП річного строку для звернення до суду з відповідним позовом , і в разі його пропуску відповідно до статті 234 КЗпП не з’ясували, чи поважні або неповажні причини такого пропуску.

Правова позиція Верховного Суду України, викладена у справі № № 6-1654цс15 від 23.12.2015 року

Пілотний проект з працевлаштування малозабезпечених та переселенців

З 1 липня 2016 по 31 грудня 2017 у Львівській, Полтавській і Харківській областях Кабмін вирішив реалізувати пілотний проект по залученню до роботи членів малозабезпечених сімей і внутрішньо переміщених осіб.

Про це йдеться в постанові від 2 грудня 2015 року № 1 154, яким також затверджено порядок реалізації даного пілотного проекту.

Встановлено, що учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа:

– членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

– внутрішньо переміщених осіб.

З метою участі у пілотному проекті зазначені особи звертаються до органів соцзахисту населення за місцем фактичного проживання/перебування з відповідною заявою.

Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється держслужбою зайнятості шляхом:

– сприяння працевлаштуванню, у тому числі на нові робочі місця;

– надання безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності;

– пропозиції участі у громадських роботах.

Органи соцзахисту населення формують списки непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям , і внутрішньо переміщених осіб , які виявили бажання взяти участь у пілотному проекті , і передають їх в Львівську, Полтавську та Харківську облдержадміністрації та Львівський, Полтавський і Харківський обласні центри зайнятості.

У разі залучення до реалізації пілотного проекту осіб з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям, та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, враховуються пропозиції районних та міських центрів соцслужб для сім’ї, дітей та молоді, районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості щодо виду участі таких осіб у пілотному проекті.

Для вирішення питань реалізації пілотного проекту в облдержадміністрації може створюватися комісія.

Відбір учасників пілотного проекту, яким надається можливість для організації підприємницької діяльності шляхом надання фінансової допомоги, здійснюється з урахуванням результатів аналізу бізнес-плану учасника пілотного проекту. З учасниками пілотного проекту, щодо яких комісією прийнято рішення про надання їм фінансової допомоги обласними та відповідними базовими центрами зайнятості та органами соціального захисту населення, укладається чотиристоронній договір.

Фінансова допомога надається одноразово шляхом оплати обласним центром зайнятості за заявою-дорученням учасника пілотного проекту, який має статус фізособи-підприємця, витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом.

Сума фінансової допомоги, яка повертається, зменшується на суму сплачених учасником пілотного проекту податків, зборів (обов’язкових платежів) та ЄСВ.

Дохід за 6 місяців, отриманий учасником пілотного проекту в період участі у пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям.

Постанова КМУ від 02.12.2015 р. № 1154 «Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб»

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

 

X